Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Daniel Riera i Terrén
 Director del Grau en Enginyeria Informàtica
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
+34 93 326 3409
drierata r r o b auoc.edu
Twitter:
 
Grup de recerca:

Doctor Enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'any 2006, Magíster en Tècniques avançades d'automatització de processos el 2001 per la UAB i Enginyer en Informàtica, també per la UAB, l'any 1998.


Becat pel ministeri amb una beca de Formació de Personal Investigador (FPI), pasa un any a l'Imperial College of London, com a visitador acadèmic, treballant a l'ICParc, departament de planificació i control de recursos. Allà rep formació en Programació amb Restriccions i optimització, i col·labora en projectes pel RAC d'Anglaterra i Railtrack.


Ha fet docència a la UAB entre el setembre de 1998 i l'agost de 2005. El setembre de 2005 s'incorpora com a professor de plantilla dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) a la UOC. Des de setembre de 2006, és codirector acadèmic del Màster en Bioinformàtica i Bioestadística que ofereix actualment a la UOC. Les seves activitats de docència es concentren principalment en la programació, la computer science i la bioinformàtica. A partir de gener de 2007 s'incorpora com a Director del Programa d'Enginyeria Informàtica dels EIMT.


Els seus àmbits de recerca principals inclouen la modelització de sistemes discrets fent servir Xarxes de Petri, la optimització amb tècniques de Programació amb Restriccions, lús de metaheurístiques i simulació, i la ludificació de l'aprenentatge. És autor de diversos articles en revistes i congressos tan estatals com internacionals. Ha participat en projectes i convenis de recerca com a membre de l'equip de recerca i com a investigador principal. Ha estat investigador del LOGISIM, centre de simulació i optimització de sistemes logístics, de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) del CIDEM. Actualment pertany al grup de recerca en enginyeria del programari de la UOC (GRES-UOC) on investiga la verificació mitjançant l'ús de Programació amb Restriccions de models fets amb UML+OCL. Per altra banda, codirigeix el programa ICSO (Internet Computing and Systems Optimisation) de l'IN3 on treballa en el disseny d'eines híbrides per a la resolució de problemes combinatoris.