Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Activitat docent
Professor Responsable d'assignatura (UOC)
Curs Acadèmic: 2005-2006

Fonaments de Programació (ETIG/ETIS/ETTT - 15 crèdits LRU)
Programació Orientada a l’Objecte  (ETIG/ETIS/ETTT - 15 crèdits LRU)
Taller Virtual de Java (EI - 4 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2006-2007

Fonaments de Programació (ETIG/ETIS/ETTT - 15 crèdits LRU)
Programació Orientada a l’Objecte  (ETIG/ETIS/ETTT - 15 crèdits LRU)
Taller Virtual de Java (EI - 4 crèdits LRU)
Bioinformàtica (EI - 6 crèdits LRU)
PFM: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 30 crèdits LRU)
PFM - P1: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 crèdits LRU)
PFM - P2: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (EI - 9 crèdits LRU)
Conceptes Avançats de Desenvolupament del Programari (MUPL - 5 crèdits LRU)
Fundamentos de Informática (Postgrau en Bioinformàtica - 1,5 crèdits LRU)
Fundamentos de Biología Molecular (Postgrau en Bioinformàtica - 2,5 crèdits LRU)
Genómica Computacional (Postgrau en Bioinformàtica - 4 crèdits LRU)
Biología Estructural (Postgrau en Bioinformàtica - 3 crèdits LRU)
Aplicaciones y Tendencias (Postgrau en Bioinformàtica - 3 crèdits LRU)
Proyecto de Bioinformática (Postgrau en Bioinformàtica - 2 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2007-2008

Bioinformàtica (EI - 6 crèdits LRU)
PFM: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 30 crèdits LRU)
PFM - P1: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 crèdits LRU)
PFM - P2: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (EI - 18 crèdits LRU)
Conceptes Avançats de Desenvolupament del Programari (MUPL - 5 crèdits LRU)
Introducció al Desenvolupament del Programari (MUPL - 5 crèdits LRU)
Desenvolupament d'Aplicacions Web (MUPL - 5 crèdits LRU)
Fundamentos de Informática (Postgrau en Bioinformàtica - 1,5 crèdits LRU)
Fundamentos de Biología Molecular (Postgrau en Bioinformàtica - 2,5 crèdits LRU)
Genómica Computacional (Postgrau en Bioinformàtica - 4 crèdits LRU)
Biología Estructural (Postgrau en Bioinformàtica - 3 crèdits LRU)
Aplicaciones y Tendencias (Postgrau en Bioinformàtica - 3 crèdits LRU)
Proyecto de Bioinformática (Postgrau en Bioinformàtica - 2 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2008-2009

Bioinformàtica (EI - 6 crèdits LRU)
PFM: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 30 ECTS)
PFM - P1: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
PFM - P2: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
Projecte Final de Carrera (EI - 27 crèdits LRU)
Conceptes Avançats de Desenvolupament del Programari (MUPL - 5 ECTS)
Introducció al Desenvolupament del Programari (MUPL - 5 ECTS)
Desenvolupament d'Aplicacions Web (MUPL - 5 ECTS)
Fundamentos de Informática en Entornos Bioinformáticos (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Fundamentos de Biología Molecular (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Genómica Computacional (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Biología Estructural (Postgrau en Bioinformàtica - 4 ECTS)
Genómica Funcional y Análisis de Microarrays (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Aplicaciones y Tendencias (Postgrau en Bioinformàtica - 3 ECTS)
TF de Bioinformática (Postgrau en Bioinformàtica - 2 ECTS)

Curs Acadèmic: 2009-2010

Bioinformàtica (EI - 6 crèdits LRU)
PFM: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 30 ECTS)
PFM - P1: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
PFM - P2: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
Projecte Final de Carrera (EI - 27 crèdits LRU)
Treball Final de Carrera (ETIS - 7,5 crèdits LRU)
Desenvolupament d'Aplicacions Web (MUPL - 5 ECTS)
Fundamentos de Informática en Entornos Bioinformáticos (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Fundamentos de Biología Molecular (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Genómica Computacional (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Biología Estructural (Postgrau en Bioinformàtica - 4 ECTS)
Genómica Funcional y Análisis de Microarrays (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Aplicaciones y Tendencias (Postgrau en Bioinformàtica - 3 ECTS)
TF de Bioinformática (Postgrau en Bioinformàtica - 2 ECTS)

Curs Acadèmic: 2010-2011

Bioinformàtica (EI - 6 crèdits LRU)
PFM: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 30 ECTS)
PFM - P1: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
PFM - P2: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Projecte Final de Carrera (EI - 27 crèdits LRU)
Treball Final de Carrera (ETIS - 7,5 crèdits LRU)
Desenvolupament d'Aplicacions Web (MUPL - 5 ECTS)
Fundamentos de Informática en Entornos Bioinformáticos (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Fundamentos de Biología Molecular (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Genómica Computacional (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Biología Estructural (Postgrau en Bioinformàtica - 4 ECTS)
Genómica Funcional y Análisis de Microarrays (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Aplicaciones y Tendencias (Postgrau en Bioinformàtica - 3 ECTS)
TF de Bioinformática (Postgrau en Bioinformàtica - 2 ECTS)

Curs Acadèmic: 2011-2012

Bioinformàtica (EI - 6 crèdits LRU)
PFM: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 30 ECTS)
PFM - P1: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
PFM - P2: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Projecte Final de Carrera (EI - 54 crèdits LRU)
Treball Final de Carrera (ETIS - 7,5 crèdits LRU)
Desenvolupament d'Aplicacions Web (MUPL - 5 ECTS)
Fundamentos de Informática en Entornos Bioinformáticos (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Fundamentos de Biología Molecular (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Genómica Computacional (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Biología Estructural (Postgrau en Bioinformàtica - 4 ECTS)
Genómica Funcional y Análisis de Microarrays (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Aplicaciones y Tendencias (Postgrau en Bioinformàtica - 3 ECTS)
TF de Bioinformática (Postgrau en Bioinformàtica - 2 ECTS)

Curs Acadèmic: 2012-2013

Bioinformàtica (EI - 6 crèdits LRU)
PFM: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 30 ECTS)
PFM - P1: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
PFM - P2: Administració de Web i comerç Electrònic (MUPL - 15 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Projecte Final de Carrera (EI - 9 crèdits LRU)
TFG - Videojocs educatius (GEI - 12 ECTS)
PFC - Videojocs educatius (EI - 9 crèdits LRU)
Desenvolupament d'Aplicacions Web (MUPL - 5 ECTS)
Fundamentos de Informática en Entornos Bioinformáticos (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Fundamentos de Biología Molecular (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Genómica Computacional (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Biología Estructural (Postgrau en Bioinformàtica - 4 ECTS)
Genómica Funcional y Análisis de Microarrays (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Aplicaciones y Tendencias (Postgrau en Bioinformàtica - 3 ECTS)
TF de Bioinformática (Postgrau en Bioinformàtica - 2 ECTS)
Pràctiques en empresa (GEI - 12 ECTS)

Curs Acadèmic: 2013-2014

Bioinformàtica (EI - 6 crèdits LRU)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 30 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 30 ECTS)
Projecte Final de Carrera (EI - 9 crèdits LRU)
Treball Final de Carrera (ETIS - 7,5 crèdits LRU)
TFG - Videojocs educatius (GEI - 12 ECTS)
PFC - Videojocs educatius (EI - 9 crèdits LRU)
TFM - Modelització i simulació (MUEI - 12 ECTS)
TFM - Disseny d'aplicacions web (MUEI - 12 ECTS)
Desenvolupament d'Aplicacions Web (MUPL - 5 ECTS)
Fundamentos de Informática en Entornos Bioinformáticos (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Fundamentos de Biología Molecular (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Genómica Computacional (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Biología Estructural (Postgrau en Bioinformàtica - 4 ECTS)
Genómica Funcional y Análisis de Microarrays (Postgrau en Bioinformàtica - 5 ECTS)
Aplicaciones y Tendencias (Postgrau en Bioinformàtica - 3 ECTS)
TF de Bioinformática (Postgrau en Bioinformàtica - 2 ECTS)
Pràctiques en empresa (GEI - 12 ECTS)

Curs Acadèmic: 2014-2015

Bioinformàtica (EI - 12 crèdits LRU)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 30 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Pràctiques en empresa (GEI - 24 ECTS)

Curs Acadèmic: 2015-2016

Bioinformàtica (EI - 6 crèdits LRU)
Biologia molecular (MUBIO - 5 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 15 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- anual (MUPL - 15 ECTS)
TFM -Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Pr.ext - Admin. de web i de comerç electrònic- semestral (MUPL - 15 ECTS)
Pràctiques en empresa (GEI - 12 ECTS)
Consultor (UOC)

Curs Acadèmic: 2002-2003

Estructura de la Informació (EI - 12 crèdits LRU)
Treball Final de Carrera (EI - 12 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2003-2004

Estructura de la Informació (EI - 12 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2004-2005

Estructura de la Informació (EI - 12 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2005-2006

Estructura de la Informació (EI - 6 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2012-2013

Pràctiques en empresa (GEI - 12 ECTS)

Curs Acadèmic: 2013-2014 

Pràctiques en empresa (GEI - 12 ECTS)

Curs Acadèmic: 2014-2015 

Pràctiques en empresa (GEI - 24 ECTS)

Curs Acadèmic: 2015-2016 

Pràctiques en empresa (GEI - 12 ECTS)

Professor (UAB)


Curs Acadèmic: 1998-1999

Llenguatges de Programació (EI - 18 crèdits LRU)
Algorismes i Programació (EI - 1,5 crèdits LRU)
Robòtica i Automatització Industrial (EI - 3 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (EI - 1,5 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 1999-2000

Algorismes i Programació (Dipl. en Estadística 1,5 crèdits LRU)
Tractament del Senyal (EI - 3 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2001-2002

Algorismes i Programació (Dipl. en Estadística 1,5 crèdits LRU)
Robòtica i Automatització Industrial (EI - 3 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2007-2008

Control per Computador (EI - 4,5 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (ETI - 6 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2008-2009

Control per Computador (EI - 4,5 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (ETI - 6 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2009-2010

Control per Computador (EI - 4,5 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (ETI - 6 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2010-2011

Control per Computador (EI - 4,5 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (ETI - 6 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2011-2012

Control por Computador (EI - 4,5 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (ETIG/ETIS - 6 crèdits LRU)

Curs Acadèmic: 2012-2013

Modelització i Simulació de Sistemes Aeroportuaris (GGA - 6 ECTS)
Projecte Final de Carrera (EI - 6 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (GGA - 6 ECTS)

Curs Acadèmic: 2013-2014

Engineering fundamentals (European Master in Logistics and Supply Chain Management - 6 ECTS)
Projecte Final de Carrera (II - 6 crèdits LRU)
Projecte Final de Carrera (GGA - 6 ECTS)

Curs Acadèmic: 2014-2015

Engineering fundamentals (European Master in Logistics and Supply Chain Management - 6 ECTS)
Projecte Final de Carrera (GGA - 6 ECTS)

Curs Acadèmic: 2015-2016

Engineering fundamentals (European Master in Logistics and Supply Chain Management - 6 ECTS)
Projecte Final de Carrera (GGA - 6 ECTS)