Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Docència / Eduard Aibar
Docència actual:
 

Assignatura de grau (5 crèdits). Ciència i Tecnologia a la Societat Contemporània . Grau d’Antropologia i Evolució Humana. Universitat Oberta de Catalunya/Universitat Rovira i Virgili; des de 2018.


Assignatura de grau (5 crèdits). Ciència i Tecnologia a la Societat . Grau de Ciències Socials. Universitat Oberta de Catalunya; des de 2018.


Professor responsable del Treball Fina del Grau, Àrea de Pensament , al Grau d’Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya; des de 2017.


Curs de màster (5 crèdits). Research Design for Social Sciences. Màster en Societat de la Informació i del Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2011.


Curs de màster (15 crèdits). Director de treballs de recerca al  Seminari de Recerca en Cultura, Societat i Comunicació Digital. Màster en Societat de la Informació i del Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2005.
 
Assignatura de grau (5 crèdits). Ciència i Tecnologia a la Societat Contemporània . Grau d’Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya; des de 2010.

Curs de màster (5 crèdits). Innovació tecnològica i canvi social al s. XX . Màster d’Història Contemporània. Universitat Oberta de Catalunya/Universitat de Barcelona, des de febrer 2014. 

Curs de màster (5 crèdits). Tecnologia i societat . Màster en Societat de la Informació i del Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2005.

 
Docència anterior:

Professor responsable del Treball Final del Grau d’Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya. Des de 2014.


Curs de màster (5 crèdits). Tecnologia, economia i societat . Màster en Societat de la Informació i del Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2005.

Assignatura de grau (6 crèdits). Seminari de preparació per al Treball Final de Grau . Grau d’Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya; des de 2011.
 
Curs de doctorat (5 crèdits). Research Design for Social Sciences. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2009-10.
 
Curs de doctorat (5 crèdits ) Introducció a la Societat de la Informació. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2003 al 2006.
           
Assignatura de segon cicle: Reptes actuals de la política (6 crèdits). Estudis d’Economia,
Universitat Oberta de Catalunya, des de 2003 a 2006.
 
Assignatura de segon cicle: Teories i sistemes polítics  (4,5 crèdits). Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, des de 2004 a 2006.
 
Assignatura de segon cicle: Institucions socials i polítiques contemporànies  (4,5 crèdits). Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, des de 2004 a 2006.
 
Assignatura de Postgrau: E-Government i Burocràcia pública. Postgrau en Govern i Gestió Publica a la Societat de la Informació. Universitat Pompeu Fabra. Des de 2005 a 2006.
 
Assignatura de segon cicle: Ciència, Tecnologia i Societat (4,5 crèdits). Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, de 2004 a 2006.
 
Seminari de recerca (12 crèdits): Cibercultura. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2003.
 
Seminari de recerca (12 crèdits): E-Governance. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2003.
 
Assignatura de Postgrau: Innovació Tecnològica i canvi organitzatiu en l’eGovernment. Postgrau en Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació. Universitat Pompeu Fabra. Des de 2004 a 2005.
 
Curs de doctorat (5 crèdits): Globalització, pluralisme jurídic i Internet. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2003 a 2005.
 
Seminari de recerca (12 crèdits): Seminari de Recerca en Cultura, Societat i Comunicació Digital. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2001 a 2004.
 
Seminari de recerca (12 crèdits): Anàlisi interdisciplinari de la
 Societat de la Informació. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2001 a 2003.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): Governabilitat en la Societat de la informació. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2003.
 
Curs de doctorat (2,5 crèdits): Metodologies qualitatives per a la recerca sobre la societat de la informació. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2003.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): L’Empresa en la Societat del coneixement. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2003.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): Comunitats Virtuals: Comunicació, identitat i cultura en el ciberespai. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2003.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): Màrqueting i comerç electrònic a Internet. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2003.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): Propietat Intelectual. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2003.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): Dret i Societat. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2003.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): Fonaments d’Economia per a la Societat de la Informació. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2003.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): La Ciutat del Coneixement. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2001.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): Fonaments de comunicació digital. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2001.
 
Curs de doctorat (3 crèdits): Internet: arquitectura i aplicacions. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000 fins al 2001.
 
Curs de màster: La participació del públic en les controvèrsies científiques i tecnològiques. Programa de Máster: Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología; Universidad de Salamanca, febrer 2000; juliol 2001; juliol 2002.
 
Curs de doctorat (5 crèdits): Tecnologia, economia i societat. Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement. Universitat Oberta de Catalunya, des de 2000-2004.
 
Assignatura de segon cicle: Ciència, Tecnologia i Societat (6 crèdits). Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, de 1998 a 2000.
 
Assignatura de primer cicle: Història del pensament filosòfic i científic I (6 crèdits). Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, de 1998 a 2000.
 
Assignatura de primer cicle: Història del pensament filosòfic i científic II (6 crèdits). Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, de 1998 a 2000.
 
Assignatura de segon cicle: Filosofia I (6 crèdits). Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, de 1998 a 2000.
 
Assignatura de segon cicle: Filosofia II (6 crèdits). Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, de 1998 a 2000.
 
Assignatura de segon cicle: Ètica, filosofia moral i política (6 crèdits). Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, de 1998 a 2000.
 
Curs de màster: Sociologia de la Ciència i de la Tecnologia. Programa de Máster: Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología; Universidad de Salamanca, juliol 1999.
 
Curs de postgrau: Dinàmica del canvi tecnològic. Curs de formació ocupacional: Gestió i Divulgació de la Innovació Tecnològica. Universidad de Salamanca, Asociación Universidad-Empresa de la Universidad de Salamanca. Finançat pel Fons Social Europeu, 1998.
 
Curs de màster: Ciència, tecnologia i moviments socials. Programa de Máster: Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología; Universidad de Salamanca, 1998.
 
Curs de màster: Impactes socials i percepció pública de la ciència i la tecnologia. Programa de Máster: Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología; Universidad de Salamanca, 1998.
 
Assignatura de segon cicle: Ciència, tècnica i societat. Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Salamanca. Encarregat del curs. Curs: 1997-1998.
 
Assignatura de segon cicle: Anàlisi formal de los mètodes científics. Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Salamanca. Col·laborador en docència. Curs: 1996-1997.
 
Assignatura de segon cicle: Filosofia de la tecnologia. Facultat d’Humanitats, Universidad de Salamanca. Col·laborador en docència. Curs: 1996-1997.
 
Assignatura de segon cicle: Filosofia de la tecnologia. Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Salamanca. Col·laborador en docència. Curs: 1996-1997.
 
Assignatura de segon cicle: Ciència, tècnica i societat. Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Salamanca. Encarregat d’un terç de la docència. Curs: 1996-1997.
 
Curs de Doctorat (2 crèdits): Sistemes experts i medicina. Programa de Doctorat: Ciències Socials i Salut. Departament de Sociologia i Metodologia de las Ciències Socials. Universitat de Barcelona. Curso: 1995-96.
 
Curs de Doctorat (2 crèdits): Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia. Programa de Doctorat: Ciències Socials i Salut. Departament de Sociologia i Metodologia de las Ciències Socials. Universitat de Barcelona. Curs: 1994-1995 i 1996-1997.
 
Assignatura de Primer Cicle: Metodologia de la Ciència. Encarregat de tres cursos. Facultats de Filosofia, Pedagogia i Psicologia. Universitat de Barcelona. Curso: 1990-1991.