Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Recerca / Eduard Aibar

Especialista en Estudis de Ciència i Tecnologia (Science & Technology Studies)

   

Línies de recerca actuals:

 
Producció col·laborativa i ciència. Interacció entre peer production i ciència. Percepció, actituds i pràctiques del professorat universitari respecte la Wikipedia. Wikipedia com a canal de comunicació pública de la ciència.
 
Hacktivisme i open hardware. Anàlisi d’iniciatives de resistència i activisme en el context d’Internet (com Anonymous) i estudi de projectes d’ open hardware (com els hackerspaces).
   

Projectes:


Membre de l’equip investigador del projecte PERFORM. Participatory Engagement with Scientific and Technological Research through Performance. IP: Isabel Ruiz Mallen. Horizon 2020. Research and Innovation Programme. N. 665826. From 2015 to 2018. 


Investigador Principal (IP) del projecte de recerca Análisis del contenido científico de la Wikipedia espanyola . Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Ref.: FCT-14-8269. Duración: del 1-9-2014 al 31-12-2015.
 
Investigador Principal (IP) del projecte de recerca L’ús de continguts oberts a Internet en l’ensenyament universitari: un estudi empíric sobre les percepcions, actituds i pràctiques del professorat universitari respecte Wikipedia . Convocatòria Recercaixa: ACUP/Fundació La Caixa; de 1-1-2012 a 31-12-2013.
 
Membre de l’equip investigador del projecte europeu iCity: Linked Open Apps Ecosystem to open up innovation in smart cities. Programa: Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) -The Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP). Ref. 297363. IP: Ramon Ribera (UOC). De 1-1-2012 a 31-12-2015.
 
Membre de l’equip investigador del projecte Information, culture and knowledge: New citizens’ practices, new public policies. A case comparison of Spain and United States (Sinde Law versus SOPA Law). IP: Mayo Fuster (Universitat Autònoma de Barcelona). Ministerio de Economía y Competitividad. PLAN NACIONAL de I D i 2008-2011. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental. Ref: CSO2012-37851.Durada: 2 anys. De 1 de Febrer de 2013 al 31 de Gener 2015.
 
Membre de l’equip investigador del projecte Scientific authority in the public sphere in twentieth-century Spain. IP: Agustí Nieto-Galán (Universitat Autònoma de Barcelona). Ministerio de Economía y Competitividad. PLAN NACIONAL de I D i 2008-2011. Ref.: HAR2012-36204-C02-02. Vigència: 2013 – 2015.
 
Director del projecte de recerca: Estudi d’indicadors per a mesurar el retorn social de la recerca a Catalunya. Entitat finançadora: Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya. De setembre a desembre de 2007. 12.000 euros.
 
Director del projecte de recerca: Anàlisi comparatiu internacionals de portals governamentals a Internet. Conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i Abilbo. Finançat per Abilbo. D’octubre a desembre de 2004.
 
Investigador principal del projecte de Recerca: E-governance i atenció ciutadana: la Generalitat de Catalunya en el context internacional. Projecte inclòs al programa de recerca Internet-Catalunya. Finançat pel Dept. de Presidència de la Generalitat de Catalunya: de 2004 a 2006.
 
Investigador principal del projecte de Recerca: Interacció entre el canvi tecnològic i el canvi organitzatiu en l’e-govern: un estudi de cas sobre l’Administració Oberta de Catalunya. Projecte inclòs al programa de recerca Internet-Catalunya, dirigit pel prof. Manuel Castells i la prof. Imma Tubella. Finançat pel Dept. de Presidència de la Generalitat de Catalunya: de 2001 a 2003.
 
Membre d’una Xarxa Temàtica sobre Coneixement, Llenguatge i Discurs Especialitzat. DURSI: 2000-2001.
 
Projecte de Recerca: Sociabilitat en les comunitats virtuals. Finançat per la Universitat Oberta de Catalunya.1998-2000.
 
Projecte de Recerca: Análisis interdisciplinar de la ciencia. Investigador principal: Dra. Anna Estany. Finançat per la DGICYT. 2000-2002. Ref. PB98-0495-C08-06. Import: 2,5 milions de pessetes.
 
Projecte de Recerca: Cultura tecnològica. Finançat per la Fundació COTEC (Convergència Tecnològica). Investigador principal: Miguel A. Quintanilla.Des de gener de 1996 a 1998.
 
Projecte de Recerca: Estudi comparatiu de l’assignatura Ciència, Tecnologia i Societat en les distintes comunitats autònomes. Finançat pel I.C.E. de la Universitat de Barcelona, 1996.
 
Projecte de Recerca: Fonts d’informació curricular per a l’àrea de Tecnologia. Finançat pel I.C.E. de la Universitat de Barcelona, 1996.
 
Projecte de Recerca: Dels Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia a l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels sistemes nacionals de ciència i tecnologia. Desenvolupat en el Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca, des de 1996.
 
Projecte de Recerca: Noves Perspectives en la Sociologia de la Tecnologia: Implicacions per a l’Avaluació de Tecnologies. Desenvolupat en el Department of Science and Technology Studies de la Maastricht Universiteit, Països Baixos, 1995.
 
Projecte de recerca: Teaching Social Assessment of Science and Technology. Entidad financiadora: Comunidad Europea / Programa TEMPUS (JEP-02040). Entidades participantes: Universidad Técnica de Budapest, Universidad de Valencia, Universidad
Técnica de Viena, Universidad del País Vasco, Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo y
Universidad de Twente (Países Bajos). Duración, desde: 1992 hasta: 1994 Cuantiía de la subvención: 325.950 ECU. Investigador responsable: Imre Hronszky (coordinator) / José Sanmartín (contractor)
 
Projecte de Recerca: Dels Estudis Interdisciplinars de Filosofia, Història i Sociologia de la Ciència i la Tecnologia a l’Avaluació de la Innovació Tecnològica i la Política Científica. Desenvolupat en el Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència, Universitat de Barcelona, 1994.
 
Projecte de Recerca: Avaluació Social i Gestió de la Innovació Tecnològica. Desenvolupat en el Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, 1992-1993.
 
Projecte de Recerca: Programes de Ciència, Tecnologia i Societat i Estudis de Ciència i Tecnologia a nivell universitari en Estats Units i Europa. Finançat per l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. 1992.
 
Projecte de Recerca: Integración de nuevas tecnologías en proyectos curriculares de diversas áreasFinançat pel Gobierno Foral de Navarra, Dpto. de Educación, Cultura y Deporte, Orden Foral 948/90 del 27 de desembre, convocatòria de l’any 1990. Cuantía: 14 millones de pesetas. Investigador Principal: Nicanor Ursúa Lezán. Des de 1990 a 1993.
 

Grups de recerca:

 
Des de 2014 director del grup de recerca Open Science and Innovation (OSI) . IN3/UOC.
 
Des de 2006 investigador del grup de recerca en eGovernance, Administració i Democràcia Electrònica (GADE) de l’IN3 a la UOC. Grup emergent reconegut per l’AGAUR (2009).
 
Des de 2002 fins el 2006 investigador del programa de recerca Internet-Catalunya (PIC). Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya. Director del projecte sobre eGovernment a l’Administració Autonòmica catalana.
 
Des de 2000 a 2002 coordinador de la Càtedra Telefònica de Recerca en Comunitats Virtuals. Universitat Oberta de Catalunya.
 
Des de 1999 al 2001 membre del grup de recerca GEIC (Grup d’Estudis Interdisciplinaris de la Ciència) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Des de 1998 al 2002 membre del grup de recerca GIRCOM (Grup Interdisicplinar de Recerca en Comunitats Virtuals), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya.
 
Des de setembre de 1996 a juny de 1998 investigador postdoctoral contractat en el Grupo de Evalución de Políticas Científicas del Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca.
 
Durant 1995 investigador postdoctoral en el Grup de recerca Technology & Society del Department of Science and Technology Studies de la Maastricht Universiteit, Països Baixos.
 
Durant 1994 investigador postdoctoral en el Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència, Universitat de Barcelona.
 
Durant 1992 i 1993 investigador postdoctoral en el grup de Technology Assessment del Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT), Limburg Universiteit, Països Baixos.