Catal | Espaol | English    AAA
Web del equipo docente e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Otras actividades / Elisenda Ardvol
ICA Institut Catal d’Antropologia: http://www.antropologia.cat/
ECREA Digital Culture Section: http://www.ecrea.eu/
EASA Media Anthropology network: http://www.media-anthropology.net/