Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis de Ciències de la Salut
Elena Muñoz Marrón
 Directora acadèmica del Màster de Neuropsicologia i Directora de laboratori de recerca Cognitive NeuroLab
emunozmarra r r o b auoc.edu

Doctora en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid (2004) dintre del programa de doctorat de Psicologia Experimental Aplicada. És també màster en Neuropsicologia Cognitiva per la mateixa universitat i neuropsicòloga acreditada pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs.


Al llarg de la carrera professional ha combinat recerca, docència i intervenció neuropsicològica clínica, i ha treballat en una gran varietat d'entorns científics i professionals, com unitats específiques de recerca, hospitals generals públics, centres d'atenció neuropsicològica de pacients amb dany cerebral, etc.).


Quant a l'activitat docent, ha estat professora en diferents universitats, i és actualment professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, on dirigeix el màster universitari de Neuropsicologia i imparteix docència en aquesta i altres titulacions sempre en assignatures dins de l'àrea de Neuropsicologia.


És directora del laboratori de recerca en Neurociència Cognitiva i Neuropsicologia Cognitive NeuroLab, i la seva carrera investigadora està centrada en l'estudi de les bases neurals dels processos cognitius mitjançant tècniques d'estimulació cerebral no invasiva, així com en l’estudi del potencial d’aquestes tècniques en el tractament de diferents patologies que cursen amb alteracions de la funció cerebral.


LINKEDIN


RESEARCHGATE


ORCID


SCOPUS


LOOP PROFILE


COGNITIVE NEUROLAB


GUIA D'EXPERTS