Català | English | Español    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Iniciatives / LANGblog

LANGblog és un audiobloc per a la pràctica de destreses orals dels estudiants de la UOC.

LANGblog és un projecte docent del Programa de Llengües dels Estudis de Llengües i Cultures de la UOC, coordinat per Federico Borges Sáiz, professor d’anglès de la UOC (finançat per AGAUR - Generalitat de Catalunya, 2007 MQD 00158).

El LANGblog és un bloc d'entrades d'àudio i de vídeo, integrat a l'aula de la UOC. LANGblog permet que els estudiants puguin enregistrar àudios de veu i vídeos propis per tal de fer pràctiques, així com reproduir els enregistraments dels companys. Una altra característica de LANGbloc és que permet baixar de manera automàtica tots els enregistraments que es vagin publicant, de forma que es puguin exportar a un dispositiu mòbil.

Actualment està implantant-se a les aules de llengua estrangera de la UOC. Altres assignatures que vulguin incorporar LANGblog ho podran fer pròximament. A més, tant l’eina com la seva documentació (consells tècnics i indicacions pedagògiques) seran transferibles als entorns virtuals o als servidors d’altres institucions educatives catalanes a partir de desembre del 2008.