Catal | English | Espaol    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Iniciatives / LANGblog

LANGblog s un audiobloc per a la prctica de destreses orals dels estudiants de la UOC.

LANGblog s un projecte docent del Programa de Llenges dels Estudis de Llenges i Cultures de la UOC, coordinat per Federico Borges Siz, professor d’angls de la UOC (finanat per AGAUR - Generalitat de Catalunya, 2007 MQD 00158).

El LANGblog s un bloc d'entrades d'udio i de vdeo, integrat a l'aula de la UOC. LANGblog permet que els estudiants puguin enregistrar udios de veu i vdeos propis per tal de fer prctiques, aix com reproduir els enregistraments dels companys. Una altra caracterstica de LANGbloc s que permet baixar de manera automtica tots els enregistraments que es vagin publicant, de forma que es puguin exportar a un dispositiu mbil.

Actualment est implantant-se a les aules de llengua estrangera de la UOC. Altres assignatures que vulguin incorporar LANGblog ho podran fer prximament. A ms, tant l’eina com la seva documentaci (consells tcnics i indicacions pedaggiques) seran transferibles als entorns virtuals o als servidors d’altres institucions educatives catalanes a partir de desembre del 2008.