Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Recerca / Francesc Núñez

Activitat de recerca actual

En aquest moments, la meva activitat de recerca i estudi es centra en la sociologia de les emocions. Concretament, m’interessa indagar en un tema intemporal, el paper de les emocions en la vida social, com a reguladores i normativitzadores (també és important el paper dels contextos socials en les emocions) i la seva centralitat en la configuració de l’experiència i de la subjectivitat humana, però, evidentment, en un context que es nou, el de la cultura del consum(isme) o, si posem l’accent en una altre lloc, el del anomenat “capitalisme emocional”.

 

Focus d’atenció

Formació de la cultura expressivista que culmina en els anys 60 i en la qual l’expressió de les emocions jugarà un paper important en la construcció del self dels individus (La “intel·ligència” emocional convertida en una capacitat destacada de les classes mitjanes. Distribució social de les emocions).

Lligam entre espontaneïtat, autenticitat i mercat. Observar com aquest procés de suposada “expressió espontània i autèntica” de les emocions està estretament lligat al desenvolupament del mercat de consum.

Emocions i normativització de la interacció social. Explicitar el paper de les emocions, i molt particularment de l’amor, com a guies de comportament i d’institucionalització del sentit.

Tecnologies digitals i quantificació de les emocions. Estudi del paper mediador de les tecnologies digitals en la quantificació i mercantilització de les emocions.

Actualment, estic molt implicat en un projecte de recerca (amb suport del Ministerio de Ciència i Innovació) que vol indagar com la possibilitat que en l’actualitat tenen les parelles de mantenir una comunicació constant pot estar fent canviar les formes de relació afectiva, de comunicació quotidiana, d’expressió (i vivència) d’emocions i els tipus de compromís que estableixen.

Sociabilitat en els espais virtuals

L’any 1998, de la mà d’Agnès Vayreda, entro a formar part del Grup de recerca en comunitats virtuals (GIRCOM) de la UOC, del que formo part fins l’any, 2006 (aquest any, juntament amb Roger Martínez, Pau Alsina i Isaac González, ens constituïm com a KEC –Research Group in Knowledge, Experience and Communication- en el marc del IN3 de la UOC i que serà l’embrió de l’actual GRECS).

Des del Gircom em centro en àmbits de recerca força nous en aquell moment, com ho eren els temes relacionats amb les noves formes de sociabilitat i de relacions electròniques que estaven apareixent i expandint-se. La recerca fundacional del Gircom, l’estudi d’un fòrum del campus virtual de la UOC, va permetre’ns a tots els membres del grup centrar-nos en recerques on la tecnologia era un element principal. La perspectiva CTS –i la sociologia de la ciència- va ser incorporada en la nostra recerca.

En aquest període neix un interès, que encara conservo, pel paper de la metàfora en l’experiència humana (i el coneixement).

Sociologia del coneixement i de la religió

Desprès del meu pas per la Facultat de Filosofia (1979-1984) (culminat amb una tesina de llicenciatura que va consistir en un comentari al Tractatus de Intellectus emendatione de Baruch Spinoza, dirigida pel professor Jordi Sales, 1986) vaig fer de professor de filosofia de secundària durant 14 anys.

Paral·lelament, vaig estudiar sociologia a la UAB (1989-1994) on, marcat pel mestratge de Joan Estruch i Salvador Cardús, vaig anar-me dirigint cap a la sociologia del coneixement i de la religió. La tesi doctoral, dirigida pel professor Joan Estruch, la vaig presentar en el Departament de sociologia de la UAB (2005). La idea inicial era estudiar els contextos socials de la creença –quins contextos faciliten la creença i quins afavoreixen la descreença (en Déu, en la transcendència, etc.)-, però, ben assessorat pel director de la tesi vaig acabar fent una recerca sobre els sacerdots secularitzats, al voltant dels anys 70, en la diòcesi de Barcelona. Els gairebé 7 anys de recerca i entrevistes van ser, a més d’una aventura intel·lectual, de gran intensitat emocional per la meva particular descoberta del “món sacerdotal”.