Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Irene Esteban Millat
 Directora del Programa Màster Universitari de Màrqueting Digital
iestebanma r r o b auoc.edu


La Irene Esteban Millat (Barcelona, 1977) és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de l'any 2006, on imparteix assignatures de l'àrea de màrqueting i actualment és directora del màster en Màrqueting Digital. Paral·lelament a la seva dedicació a la UOC ha col·labora com a professora en altres centres d’educació superior, com la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’EAE Business School. És llicenciada i màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE Business School de la Universitat Ramon Llull l'any 2000, i doctora en Societat de la Informació i el Coneixement per la UOC l'any 2011 .

Les seves línies d'investigació se centren en el comportament del consumidor en línia i el retail. Té diversos articles publicats en revistes d'impacte, com la International Journal of Market Research, la Computers & Education o la Electronic Commerce Research and Applications. També és autora de llibres amb editorials de reconegut prestigi com Springer. A més, ha participat com a ponent en molts congressos tant nacionals com internacionals entre els quals destaquen AEMARK, Iadis o Academy of Marketing .

La Irene Esteban ha fet una estada predoctoral de sis mesos a la Zicklin School of Business del Baruch College, City University of New York (CUNY). Així mateix participa activament en diversos projectes d'investigació finaciats i li han atorgat diverses beques públiques per al desenvolupament de projectes de recerca.

La seva tasca docent i d'investigació ha estat reconeguda amb la obtenció de dos trams docents així com amb l’acreditació de Professor Lector (AQU), l’acreditació de Contractat Doctor, de Professor d’Universitat Privada (ANECA) i d’un tram de recerca (CNEAI).


PUBLICACIONS

 

 • Esteban, I.; Martínez-López, F.J.; Pujol Jover, M.; Gázquez-Abad, J.C.; Alegret Cotas, A. (2018) “An extension of the technology acceptance model for online learning environments”, Interactive Learning Environments, 26 (7). pp.1744-5191.
 • Martínez-López, F.J.; Anaya-Sánchez, Molinillo, S.; Aguilar Illescas, R.; Esteban-Millat, I. (2017). “Consumer engagement in an online brand community”, Electronic Commerce Research and Applications, 23, pp. .24-37.
 • Real, J.L.; Gázquez-Abad, J.C.; Esteban-Millat, I., Martínez-López, F.J. (2017). “The role of consumers’ attitudes in estimating consumer response to assortment composition: Evidence from Spain”, International Journal of Retail & Distribution Management, 45 (7/8.), pp. 782-807.
 • Gázquez-Abad, J.C; Martínez-López, F.J. and Esteban-Millat, I. (2017). “The role of consumers' attitude towards economic climate in their reaction to ‘PL-only’ assortments: Evidence from the United States and Spain”, Journal of Retailing and Consumer Services, 35, pp. 340-348.
 • Real, J.L.; Gázquez-Abad, J.C.; Esteban-Millat, I., Martínez-López, F.J. (2017). “Betting exclusively for private labels: Could it have negative consequences for retailers?”, Spanish Journal of Marketing ESIC.
 • Martínez-López, F.J.; Esteban-Millat, I.; Argila, A.; Rejón-Guardia, F. (2015). “Consumers? psychological outcomes linked to the use of an online store’s recommendation system”, Internet Research, 25 (4), pp. 562 - 588.
 • Martínez-López, F.J.; Esteban-Millat, I.; Cabal, C.C.; Gengler, C. (2015). “Psychological factors explaining consumer adoption of an e-vendor’s recommender”, Industrial Management & Data Systems, 115 (2), pp. 284-310.
 • Gázquez-Abad, J.C.; Martínez-López, F.J.; Esteban-Millat, I.; Mondéjar, J.A. (2013). “¿Cómo ha influido la crisis económica en el tamaño del surtido de los hipermercados y supermercados? Distribución y consumo”, 5, pp. 20-37.
 • Gázquez-Abad, J.C.; Martínez-López, F.J.; Esteban-Millat, I.; Mondéjar, J.A. (2014). “Tamaño del surtido y ventas de la categoría: ¿existe una relación directa?”, Universia Business Review, número 42, segundo trimestre., 68-87
 • Esteban, I.; Martínez-López, F.J.; Huertas-García, R.; Meseguer-Artola, A.; Rodríguez-Ardura, I. (2014) “Modelling students’ flow experiences in an online learning environment”, Computers & Education, 71, pp. 111-123.
 • Huertas-García, R.; Gázquez-Abad, J.C.; Martínez-López, F.J.; Esteban-Millat, I. (2014) “Propuesta metodológica mediante diseños Box-Behnken para mejorar el rendimiento del análisis conjunto en estudios experimentales de mercado”, Revista Española de Investigación de Marketing ESIC. Vol.18(1),pp.57-66. 1138-1442.
 • Huertas-García, R.; J.C. Gázquez-Abad, F.J. Martínez-López, I. Estaban-Millat (2013). “Using response surface methodology to optimize factors in conjoint experiments”, International Journal of Market Research, 55 (2), pp. 267-288.


PROJECTES DE RECERCA • Factores psicológicos explicativos de las motivaciones de consumo y de la influencia de las recomendaciones de la empresa en el comportamiento del cliente: el contexto particular de la web. Ministerio de Economía y Competitividad, ECO2012-31712 (2013-2015).
 • Repercusiones de la eliminación de marcas nacionales en el surtido de los grupos de distribución alimentaria sobre la imagen del establecimiento, intención de visita e intención de compra de la marca de distribuidor: efectos directos y análisis de factores moderadores. Fundación Ramón Areces (2013-2015).
 • Public policy, innovative environment, micro-business and local development: analysis of the Barcelona Activa model as an innovative environment for the creation of companies. Funding organisation: Barcelona Activa.ÚLTIMS CONGRESSOS


 • Ruiz-Real, J.L ; Gázquez-Abad, J.C.; Esteban-Millat, I.; Martínez-López, F.J. (2018). ¿Puede una marca de distribuidor fuerte generar lealtad al establecimiento? Un análisis experimental para diferentes composiciones de surtido. Research on National Brand & Private Label Marketing International Conference 2018, NBPL, 2018. Springer. ISBN: 978-3-319-92084-9
 • Martínez-López, F.J.; Anaya.R.; Molinillo, S.; Aguilar, R.; Esteban-Millat, I. (2018). Most important factors influencing consumer engagement with an online brand community. Proceedings of the International Academic Research Conference on Multiple Academic Disciplines. (MAD18New York Conference) (International Conference on Marketing & Torurism ICM 2018.) New York, USA. 13-15 April 2018. ISBN: 978-1- 943579-41- 9
 • Ruiz-Real, J.L ; Gázquez-Abad, J.C.; Martínez-López, F.J.; Esteban-Millat, I. (2017). Store loyalty in PL-only assortment. A comparative analysis between Spain and the U.S. Research on National Brand & Private Label Marketing International Conference 2017, NBPL, 2017. Springer. ISBN: 978-3-319-07193-0.
 • Real José Luis ; Gázquez-Abad Juan Carlos; Esteban-Millat Irene; Martínez-López Francisco J. (2017). Store switching intentions in PL-only assortments. A comparative analysis between Spain and U.S. 46 th EMAC Annual Conference European Marketing Academy. Groningen, Netherlands on May 23-26, 2017. ISBN: 978-84-370-9453-3
 • Ruiz-Real, J.C.; Gázquez-Abad, J.C. ; Esteban-Millat, I.; Martínez-López, F.J.(2016). “Composición del surtido y rendimiento del minorista: un análisis experimental” XXVIII Congreso de Marketing. Asociación Española de Marketing Académico y Profesional (AEMARK) 2016. León, España. ISBN: 978- 841-598-651-5
 • Ruiz-Real, J.C.; Gázquez-Abad, J.C. ; Esteban-Millat, I.; Martínez-López, F.J. (2016). Changing assortment composition: consumers’ reaction to the number of brands and national brands’ presence. Third Colloquium on European Research in Retailing. Toulouse. June,  2-4, 2016, 253-256. ISBN: 978 -2 -9549997 -1 -5
 • Martínez-López, F.J.; Esteban-Millat, I.; Cabal, C.C.; Gengler, C. (2015). Understanding consumers’ intentions in the use of an online store’s recommendation system: application to Amazon. International Conference on Social Sciences and Information (SSR SSI 2015), November 29-30,2015, Tokyo, Japan.
 • J.C. Martínez-López, J.C., Esteban-Millat, I.; Mondéjar, J.A.; (2014). Congreso Nacional de Marketing. Estimación de los efectos del tamaño del surtido sobre las ventas de la categoría: Análisis empírico en el formato hipermercado a partir de elasticidades. Actas del  XXV Congreso Nacional de de Marketing,  AEMARK, 18-20 de Setiembre, Barcelona, España. 978- 841-598-651-5.
 • Martínez-López, J.C., Esteban-Millat, I.; Mondéjar, J.A.; (2014).. XXVI Congreso Nacional de Marketing. Aceptación de surtidos sin marcas nacionales: ¿qué papel juega la actitud del consumidor hacia la situaciñon económica? Actas del  XXV Congreso Nacional de de Marketing,  18-20 de Setiembre, Barcelona, España. XXV Congreso de AEMARK Setiembre 2014. 978- 841-598-651-5. p.23
 • Gázquez-Abad, J.C.; Martínez-López, J.C., Esteban-Millat, I.; Mondéjar, J.A.; Rejón-Guardia, F. (2014). Private label alone? Consequences of ?only-PL? assortments on store switching intentions. Proceedings of the 43rd European Marketing Academy Annual Conference: Paradigm Shifts & Interactions. Valencia (Espanya) June 3-6. European Marketing Academy, EMAC. ISBN: 978-84-370-9453-3 p.126
 • Huertas-García, R.; Gázquez-Abad, J.C.; Esteban-Millat, I.; Martínez-López, J.C. (2014). Information search process and familiarity with a tourist destination: criteria for designing hotel websites. Proceedings of the 43rd European Marketing Academy Annual Conference: Paradigm Shifts & Interactions. Valencia (Espanya) June 3-6. European Marketing Academy EMAC, p.249. ISBN: 978-84-370-9453-3
 • Rejón-Guardia, F.; Martínez-López, J.C., Esteban-Millat, I.; Gázquez-Abad, J.C. .(2014). Influence on Facebook Advertising on Br and recall, recognition and attention. Proceedings of the 43rd European Marketing Academy Annual Conference: Paradigm Shifts & Interactions. Valencia (Espanya) June 3-6. European Marketing Academy EMAC ISBN: 978-84-370-9453-3 p.
 • Martínez-López, J.C.; Esteban-Millat, I.; Argila, A.M.; Rejón-Guardia, F. (2014). “Main psychological sequence of responses linked to the consumer’s use of an e-vendor’s recommender”. Proceedings of the Academy of Marketing Science Annual Conference 2014: Let’s Get Engaged! Crossing the Threshold of Marketing’s Engagement Era, Academy of Marketing Science (AMS). Indianapolis (Estats Units), 21-23 May, 2014. 978-3-319-11814-7.
 • Esteban-Millat, I.; Martínez-López, J.C.; Gázquez-Abad, J.C.; Rejón-Guardia, F.; Rodríguez-Ardura, I.; Meseguer-Artola, A. (2014). “Students’ flow experiences in virtual learning environments: a consumer behaviour perspective”. Academy of Marketing Science Annual Conference 2014, Academy of Marketing Science (AMS). Indianapolis (Estats Units), 21-23 May, 2014. ISBN: 978-3-319-11814-7