Catal | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currculum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Irene Esteban Millat
 Directora del Programa Mster Universitari de Mrqueting Digital
iestebanma r r o b auoc.edu


La Irene Esteban Millat (Barcelona, 1977) s professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de l'any 2006, on imparteix assignatures de l'rea de mrqueting i actualment s directora del mster en Mrqueting Digital. Parallelament a la seva dedicaci a la UOC ha collabora com a professora en altres centres d’educaci superior, com la Universitat Politcnica de Catalunya (UPC) i l’EAE Business School. s llicenciada i mster en Administraci i Direcci d'Empreses per ESADE Business School de la Universitat Ramon Llull l'any 2000, i doctora en Societat de la Informaci i el Coneixement per la UOC l'any 2011 .

Les seves lnies d'investigaci se centren en el comportament del consumidor en lnia i el retail. T diversos articles publicats en revistes d'impacte, com la International Journal of Market Research, la Computers & Education o la Electronic Commerce Research and Applications. Tamb s autora de llibres amb editorials de reconegut prestigi com Springer. A ms, ha participat com a ponent en molts congressos tant nacionals com internacionals entre els quals destaquen AEMARK, Iadis o Academy of Marketing .

La Irene Esteban ha fet una estada predoctoral de sis mesos a la Zicklin School of Business del Baruch College, City University of New York (CUNY). Aix mateix participa activament en diversos projectes d'investigaci finaciats i li han atorgat diverses beques pbliques per al desenvolupament de projectes de recerca.

La seva tasca docent i d'investigaci ha estat reconeguda amb la obtenci de dos trams docents aix com amb l’acreditaci de Professor Lector (AQU), l’acreditaci de Contractat Doctor, de Professor d’Universitat Privada (ANECA) i d’un tram de recerca (CNEAI).


PUBLICACIONS

 

 • Esteban, I.; Martnez-Lpez, F.J.; Pujol Jover, M.; Gzquez-Abad, J.C.; Alegret Cotas, A. (2018) “An extension of the technology acceptance model for online learning environments”, Interactive Learning Environments, 26 (7). pp.1744-5191.
 • Martnez-Lpez, F.J.; Anaya-Snchez, Molinillo, S.; Aguilar Illescas, R.; Esteban-Millat, I. (2017). “Consumer engagement in an online brand community”, Electronic Commerce Research and Applications, 23, pp. .24-37.
 • Real, J.L.; Gzquez-Abad, J.C.; Esteban-Millat, I., Martnez-Lpez, F.J. (2017). “The role of consumers’ attitudes in estimating consumer response to assortment composition: Evidence from Spain”, International Journal of Retail & Distribution Management, 45 (7/8.), pp. 782-807.
 • Gzquez-Abad, J.C; Martnez-Lpez, F.J. and Esteban-Millat, I. (2017). “The role of consumers' attitude towards economic climate in their reaction to ‘PL-only’ assortments: Evidence from the United States and Spain”, Journal of Retailing and Consumer Services, 35, pp. 340-348.
 • Real, J.L.; Gzquez-Abad, J.C.; Esteban-Millat, I., Martnez-Lpez, F.J. (2017). “Betting exclusively for private labels: Could it have negative consequences for retailers?”, Spanish Journal of Marketing ESIC.
 • Martnez-Lpez, F.J.; Esteban-Millat, I.; Argila, A.; Rejn-Guardia, F. (2015). “Consumers? psychological outcomes linked to the use of an online store’s recommendation system”, Internet Research, 25 (4), pp. 562 - 588.
 • Martnez-Lpez, F.J.; Esteban-Millat, I.; Cabal, C.C.; Gengler, C. (2015). “Psychological factors explaining consumer adoption of an e-vendor’s recommender”, Industrial Management & Data Systems, 115 (2), pp. 284-310.
 • Gzquez-Abad, J.C.; Martnez-Lpez, F.J.; Esteban-Millat, I.; Mondjar, J.A. (2013). “Cmo ha influido la crisis econmica en el tamao del surtido de los hipermercados y supermercados? Distribucin y consumo”, 5, pp. 20-37.
 • Gzquez-Abad, J.C.; Martnez-Lpez, F.J.; Esteban-Millat, I.; Mondjar, J.A. (2014). “Tamao del surtido y ventas de la categora: existe una relacin directa?”, Universia Business Review, nmero 42, segundo trimestre., 68-87
 • Esteban, I.; Martnez-Lpez, F.J.; Huertas-Garca, R.; Meseguer-Artola, A.; Rodrguez-Ardura, I. (2014) “Modelling students’ flow experiences in an online learning environment”, Computers & Education, 71, pp. 111-123.
 • Huertas-Garca, R.; Gzquez-Abad, J.C.; Martnez-Lpez, F.J.; Esteban-Millat, I. (2014) “Propuesta metodolgica mediante diseos Box-Behnken para mejorar el rendimiento del anlisis conjunto en estudios experimentales de mercado”, Revista Espaola de Investigacin de Marketing ESIC. Vol.18(1),pp.57-66. 1138-1442.
 • Huertas-Garca, R.; J.C. Gzquez-Abad, F.J. Martnez-Lpez, I. Estaban-Millat (2013). “Using response surface methodology to optimize factors in conjoint experiments”, International Journal of Market Research, 55 (2), pp. 267-288.


PROJECTES DE RECERCA • Factores psicolgicos explicativos de las motivaciones de consumo y de la influencia de las recomendaciones de la empresa en el comportamiento del cliente: el contexto particular de la web. Ministerio de Economa y Competitividad, ECO2012-31712 (2013-2015).
 • Repercusiones de la eliminacin de marcas nacionales en el surtido de los grupos de distribucin alimentaria sobre la imagen del establecimiento, intencin de visita e intencin de compra de la marca de distribuidor: efectos directos y anlisis de factores moderadores. Fundacin Ramn Areces (2013-2015).
 • Public policy, innovative environment, micro-business and local development: analysis of the Barcelona Activa model as an innovative environment for the creation of companies. Funding organisation: Barcelona Activa.LTIMS CONGRESSOS


 • Ruiz-Real, J.L ; Gzquez-Abad, J.C.; Esteban-Millat, I.; Martnez-Lpez, F.J. (2018). Puede una marca de distribuidor fuerte generar lealtad al establecimiento? Un anlisis experimental para diferentes composiciones de surtido. Research on National Brand & Private Label Marketing International Conference 2018, NBPL, 2018. Springer. ISBN: 978-3-319-92084-9
 • Martnez-Lpez, F.J.; Anaya.R.; Molinillo, S.; Aguilar, R.; Esteban-Millat, I. (2018). Most important factors influencing consumer engagement with an online brand community. Proceedings of the International Academic Research Conference on Multiple Academic Disciplines. (MAD18New York Conference) (International Conference on Marketing & Torurism ICM 2018.) New York, USA. 13-15 April 2018. ISBN: 978-1- 943579-41- 9
 • Ruiz-Real, J.L ; Gzquez-Abad, J.C.; Martnez-Lpez, F.J.; Esteban-Millat, I. (2017). Store loyalty in PL-only assortment. A comparative analysis between Spain and the U.S. Research on National Brand & Private Label Marketing International Conference 2017, NBPL, 2017. Springer. ISBN: 978-3-319-07193-0.
 • Real Jos Luis ; Gzquez-Abad Juan Carlos; Esteban-Millat Irene; Martnez-Lpez Francisco J. (2017). Store switching intentions in PL-only assortments. A comparative analysis between Spain and U.S. 46 th EMAC Annual Conference European Marketing Academy. Groningen, Netherlands on May 23-26, 2017. ISBN: 978-84-370-9453-3
 • Ruiz-Real, J.C.; Gzquez-Abad, J.C. ; Esteban-Millat, I.; Martnez-Lpez, F.J.(2016). “Composicin del surtido y rendimiento del minorista: un anlisis experimental” XXVIII Congreso de Marketing. Asociacin Espaola de Marketing Acadmico y Profesional (AEMARK) 2016. Len, Espaa. ISBN: 978- 841-598-651-5
 • Ruiz-Real, J.C.; Gzquez-Abad, J.C. ; Esteban-Millat, I.; Martnez-Lpez, F.J. (2016). Changing assortment composition: consumers’ reaction to the number of brands and national brands’ presence. Third Colloquium on European Research in Retailing. Toulouse. June,  2-4, 2016, 253-256. ISBN: 978 -2 -9549997 -1 -5
 • Martnez-Lpez, F.J.; Esteban-Millat, I.; Cabal, C.C.; Gengler, C. (2015). Understanding consumers’ intentions in the use of an online store’s recommendation system: application to Amazon. International Conference on Social Sciences and Information (SSR SSI 2015), November 29-30,2015, Tokyo, Japan.
 • J.C. Martnez-Lpez, J.C., Esteban-Millat, I.; Mondjar, J.A.; (2014). Congreso Nacional de Marketing. Estimacin de los efectos del tamao del surtido sobre las ventas de la categora: Anlisis emprico en el formato hipermercado a partir de elasticidades. Actas del  XXV Congreso Nacional de de Marketing,  AEMARK, 18-20 de Setiembre, Barcelona, Espaa. 978- 841-598-651-5.
 • Martnez-Lpez, J.C., Esteban-Millat, I.; Mondjar, J.A.; (2014).. XXVI Congreso Nacional de Marketing. Aceptacin de surtidos sin marcas nacionales: qu papel juega la actitud del consumidor hacia la situacion econmica? Actas del  XXV Congreso Nacional de de Marketing,  18-20 de Setiembre, Barcelona, Espaa. XXV Congreso de AEMARK Setiembre 2014. 978- 841-598-651-5. p.23
 • Gzquez-Abad, J.C.; Martnez-Lpez, J.C., Esteban-Millat, I.; Mondjar, J.A.; Rejn-Guardia, F. (2014). Private label alone? Consequences of ?only-PL? assortments on store switching intentions. Proceedings of the 43rd European Marketing Academy Annual Conference: Paradigm Shifts & Interactions. Valencia (Espanya) June 3-6. European Marketing Academy, EMAC. ISBN: 978-84-370-9453-3 p.126
 • Huertas-Garca, R.; Gzquez-Abad, J.C.; Esteban-Millat, I.; Martnez-Lpez, J.C. (2014). Information search process and familiarity with a tourist destination: criteria for designing hotel websites. Proceedings of the 43rd European Marketing Academy Annual Conference: Paradigm Shifts & Interactions. Valencia (Espanya) June 3-6. European Marketing Academy EMAC, p.249. ISBN: 978-84-370-9453-3
 • Rejn-Guardia, F.; Martnez-Lpez, J.C., Esteban-Millat, I.; Gzquez-Abad, J.C. .(2014). Influence on Facebook Advertising on Br and recall, recognition and attention. Proceedings of the 43rd European Marketing Academy Annual Conference: Paradigm Shifts & Interactions. Valencia (Espanya) June 3-6. European Marketing Academy EMAC ISBN: 978-84-370-9453-3 p.
 • Martnez-Lpez, J.C.; Esteban-Millat, I.; Argila, A.M.; Rejn-Guardia, F. (2014). “Main psychological sequence of responses linked to the consumer’s use of an e-vendor’s recommender”. Proceedings of the Academy of Marketing Science Annual Conference 2014: Let’s Get Engaged! Crossing the Threshold of Marketing’s Engagement Era, Academy of Marketing Science (AMS). Indianapolis (Estats Units), 21-23 May, 2014. 978-3-319-11814-7.
 • Esteban-Millat, I.; Martnez-Lpez, J.C.; Gzquez-Abad, J.C.; Rejn-Guardia, F.; Rodrguez-Ardura, I.; Meseguer-Artola, A. (2014). “Students’ flow experiences in virtual learning environments: a consumer behaviour perspective”. Academy of Marketing Science Annual Conference 2014, Academy of Marketing Science (AMS). Indianapolis (Estats Units), 21-23 May, 2014. ISBN: 978-3-319-11814-7