Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Josep Maria Batalla Busquets
jbatallaa r r o b auoc.edu

Josep M. Batalla i Busquets (Barcelona 1968). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, Doctor en Economia per la mateixa universitat. Actualment és professor agregat dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya on desenvolupa docència en l’àmbit de l’economia aplicada. Ha estat director de diverses titulacions, concretament director de la diplomatura ce Ciències Empresarials (2000-2004), Llicenciatura d’ADE (2001-2003) i 2n. Cicle de Ciències del Treball (2001-2003). Ha obtingut 3 trams de docència.

 

Pel que fa a la recerca i a la innovació, els seus interessos se centren en dos focus: (1) l’estudi de la formació dels treballadors en el lloc de treball i l’ús de l’e-Learning com a metodologia formativa per part de les empreses i (2) l’anàlisi del grau de satisfacció dels estudiants amb l’e-learning a les universitats i a la formació continua a l’empresa. Al curs 2011-2012 va obtenir una plaça, amb base competitiva, de Resident de Recerca (post-doc) a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) amb el projecte de recerca: La Inversió en capital humà, factor clau de l’èxit empresarial a Catalunya. Actualment és l’investigador principal del grup Management & e-Learning (MeL), grup de recerca reconegut com grup emergent 2014-SGR-860 per la Generalitat de Catalunya.

  

PUBLICACIONS (Seleccionades)

 


 • Batalla-Busquets, JM.; Martínez-Argüelles, MJ. (2016). Què ha passat amb la inversió en formació dels treballadors amb la darrera crisi econòmica a Espanya?. Revista econòmica de Catalunya, 74:61–69.

 • Martínez-Argüelles, M.J, Batalla-Busquets, JM. (2016). Perceived service quality and student loyalty in an online university. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(4):264-279
 
 • Batalla-Busquets, JM.; Myrthianos, V. (2015). The impact of innovation and the use of ICTs on human capital development in Spanish industry. Intangible Capital, Vol. 11(2):249-269
 
 • Batalla-Busquets, JM.; Rimbau, E. Serradell, E. (2014). E-learning in Economics and Business. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 11(2):3-11.
 
 • Batalla-Busquets, JM.; Martínez-Argüelles, MJ. (2014). Determining factors in online training in companies. The International Journal of Management Education, 12(2):68–79.
 
 • Batalla-Busquets, JM.; Pacheco, MC. (2013). On-the-job e-learning: workers" attitudes and perceptions. International Review of Research in Open and Distance Learning. 1:40-64.
 
 • Batalla-Busquets, JM. (2010). La formació continua a Catalunya. Éditions universitaires européennes: Sarrebruck.  ISBN: 978-613-1-52015-0.

 

 • Torrent, J.; Vilaseca, J.; Batalla-Busquets, J. M.; Cabañero, C. F.; Castillo, D.; Colomé, R.; Díaz, A.; Ficapal, P.; Garay, L.; Jiménez, A. I.; Lladós, J.; Martínez, M. J.; Meseguer, A.; Plana, D.; Rodríguez, I.  (2008). L’Empresa Xarxa. Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Productivitat i Competitivitat. Editorial Ariel. Barcelona, capítol 2, pàg.  75-148. ISBN: 978-84-344-4278-8.
  

RECERCA (Projectes)

 
 • 2013-2015. Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities (EQTeL). Finançat per: TEMPUS Programme (Comissió Europea). Referència de la concessió: 544491-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-SMGR. IP. Albert Sangrà i Christine Appel.
 
 • 2005-2007. Projecte productivitat i competitivitat a Catalunya (PPCC). Finançat per: Generalitat de Catalunya. IP. Manuel Castells Oliván i Imma Tubella Casadevall.
 
 • 1998-1999. Telelearn. Open and Distance Learning in the field of education and adult education. Finançat per: Comissió Europea. Direcció General. IP. Peter de Vries (Cinop)
  

ACTIVITAT (Selecció de comunicacions a congressos internacionals)

 
 • Batalla, J., Myrthianos, V. (2012). Influencia de la innovación y el uso de las TIC en la formación en la empresa. El caso del sector industrial español. En: XXI Meeting of the Economics of Education Association. Asociación de Economía de la Educación (AEDE). OPORTO, 05 - 06 julio
 
 • Batalla, J., Martínez, M., Hintzmann, C., Plana, D., Badia, M. (2012). Interactive Feedback in a Virtual Learning Environment -Video-Skills. En: 11th. European Conference on e-learning. GRONNINGEN, 26 - 27 octubre
 
 • Martínez, MJ.; Batalla-Busquets, JM.; Noguera, P. i Pons, E. (2011). Personalized e-feedback and ICT . 10th. European Conference on e-Learning, organitzat per l’ACI i la University of Brighton. Brighton (Regne Unit), 10 i 11 de novembre
 
 • Batalla-Busquets, JM.; Martínez, MJ.; Noguera, P. i Pons, E. (2011).“Evaluation of Multimedia Tools and E-feedback in Virtual Learning Environments”. International Conference on Education and New Learning Technologies – EDULEARN, organitzat per International Association of Technology Education and Development. Barcelona, 4 i 6 de juliol
 
 • Batalla-Busquets, JM.; Pacheco, MC. i Vilaseca, J;.(2009). "Beneficios percibidos y satisfacción de los trabajadores con la formación virtual en la empresa. El caso de la Caixa”. XIII Congreso Internacional de Educación a Distancia. TICs y Educación a Distancia en la Modernización del Estado”, organitzat per CREAD, Universidad de Concepción (UDEC), MERCOSUR I SUL 2009. Concepción (Xile), del 30 de novembre al 4 de desembre.

 

 • 2009. Batalla, JM.; Pacheco, MC. i Vilaseca, J;. "On-the-job e-Learning: Workers’ Motivations and Perceptions. The case of La Caixa”. 8th. European Conference on e-Learning, organitzat per l’ACI i la Universitat de Bari. Bari (Itàlia), 29 i 30 d’octubre.