Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Joan Miquel Gomis López
 Professor
jgomisla r r o b auoc.edu

Professor agregat dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En el període 2006-2017, director del Programa de Turisme (diplomatura i posteriorment grau) de la UOC. Professor del Màster universitari en Turisme sostenibilitat i TIC i de  diverses assignatures de la diplomatura i grau en Turisme en les àrees de gestió de la comercialització, gestió dels serveis turístics, innovació i qualitat.


Des de l’any 2014, cofundador i director d’Oikonomics, Revista d’Economia, Empresa i Societat de la UOC .

http://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/ca/numero07/sumari.html


Coordinador acadèmic (2006-2008) i Co-director acadèmic (2008-2010) del Màster d'Alta Gestió en Política i Estratègia de les Destinacions Turístiques organitzat conjuntament per la UOC i l'Organització Mundial del Turisme (OMT), agència especialitzada de les Nacions Unides.


Doctor pel Departament d'Economia i Organització d'Empreses de la Universitat de Barcelona (UB), amb una tesi sobre tecnologies de la informació i la seva incidència en la intermediació i distribució turístiques. Llicenciat (1987) en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).


Membre del grup de recerca en Turisme de la UOC NOUTUR, ha estat també membre del grup de recerca consolidat de la URV GRATET (2013-2017). Centra la seva activitat en l’anàlisi dels efectes de les tecnologies de la informació en la comercialització de productes i serveis turístics, l’estudi dels processos d’innovació en les empreses i organitzacions, a més del turisme sostenible des de la perspectiva de les organitzacions i de les destinacions.

 

Publica habitualment articles sobre turisme en mitjans de comunicació:

 

http://www.elperiodico.cat/ca/autor/joan-miquel-gomis/

 

https://www.hosteltur.com/tag/joan-miquel-gomis

PUBLICACIONS

 • Borja, L. i Gomis, J.M. (2009). El nuevo paradigma de la intermediación turística. Madrid: Piràmide Ediciones (Grupo Anaya). ISBN: 978-84-368-2318-9

 • Gomis, J.M. (2009) Turismo justo, globalización y TIC. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-846-2

 • González, F.; Gomis, J.M.; Miralbell, O.; Viu, M. (2010). “The role of identify in events scheduling”, Annals of Tourism Reserach.  (Vol. 39, Nº. 3, pp. 1683-1690-0160-7383.

 • González, F.; Díaz, P.; Gomis, J.M.; Morales, S. (2018). “Tourists’ Risk Perception and the Use of Mobile Devices in Beach Tourism Destinations”. Sustainability 2018, 10, 413; doi:10.3390/su10020413

 • González, F.; Díaz, P.; Gomis, J.M.; Morales, S. (2018). Les destinacions turístiques intel.ligents a les comarques de Barcelona. Diagnosi i propostes d’actuació. Diputació de Barcelona

 • Garay, L.; Gomis, J.M., González, F. (2018). “El valor de la sostenibilidad como factor de diferenciación  en los procesos de intermediación turística: un análisis para el caso de las pymes catalanas”. Cuadernos de Turismo, nº 41. ISSN 1139-7861

 • Garay, L.; Gomis, J.M., González, F. (2017). “Management, altruism and customer focus as drivers of corporate social responsability in tourism intermediation”. Tourism Analysis. Vol 21, Issue 3. ISSN: 1083-5423

 • González, F.; Romero, Y.; Muro, I.; Navarro, E.; Gomis, J.M. (2016). "Creatividad en ciudades turísticas del sistema urbano mediterráneo español. Un análisis a escala local del índice de creatividad". Investigaciones turísticas, enero-junio 2016.

 • Gomis, J.M. (2013). “Turismo, desarrollo y el efecto de emulación tecnológica. Claves estratégicas para la soberanía turística”.  En Cooperación en turismo. Nuevos desafíos, nuevos debates / Jordi Gascón, Soledad Morales y Jordi Tresserras (editores) / Barcelona: Foro de Turismo Responsable - Xarxa de Consum Solidari; COODTUR; Universitat Oberta de Catalunya - Laboratori del Nou Turisme; Universitat de Barcelona / 2013 ISBN: 978-84-616-6879-3

 • Gomis, J.M. (2011). “La información turística: del papel a la red”. A Manual de comunicación turística (De San Eugenio, J., coord.) Girona: Documenta Universitària. ISBN: 978-84-92707

 • Gomis, J.M. i González, F. (2008) “Amadeus: Global Distribution System’s new paradigm”. A eTourism case Studies: Management and Marketing Issues in eTourism. Egger, R. i Buhalis, D. (editors). Butterworth Heinemann (Elsevier). ISBN: 0750686677
PONÈNCIES EN CONGRESSOS

 • González, F.; Gomis, J.M.; Morales, S.; Díaz, P. (2016). “Destinos turísticos inteligentes: reflexiones sobre la percepción de los actores turísticos”. Smart Tourism Congress. CETT, Barcelona 9-11 de novembre.

 • Garay, L.; Gomis, J.M.; González, F. (2015). “Un análisis del valor de la responsabilidad social como factor de diferenciación en los procesos de reintermediación”. VI Congreso Internacional de Turismo, Economía y Medioambiente. Málaga del 22 al 24 de Abril de 2015.

 • González, F.; Romero, Y.; Muro, I.; Navarro, E.; Gomis, J.M. (2014). "Creatividad en ciudades turísticas del sistema urbano mediterráneo español. Un análisis comparado". XIV Coloquio de geografía, turismo, ocio y recreación. Madrid/Sevilla. Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).

 • Gonzalez, F., Villarejo, L., Miralbell, O.; Gomis, J.M. (2012). "How to use mobile technology and augmented reality to enhance collaborative learning on cultural and natural heritage? An e-learning experience" In Proceedings of New Trends on Global Education Conference. North Cyprus 24-26 September 2012.).

 • Gomis, J.M. i González, F. (2012). “Software empresarial aplicado al e-learning: un estudio de caso de un Practicum en Turismo”, Turitec 2012 (Congreso de Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) a la Universidad de Málaga i publicada en el llibre de Actes del Congrés.


 • Miralbell, O. Gomis, J.M.; González, F.; Lamsusf, C. (2012). “Estudio de las TIC y el turismo en España. Análisis de las ponencias de Turietc en el período 1999-2010”, Turitec 2012 (Congreso de Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) Universidad de Málaga. Publicada en el llibre d’Actes del Congrés.
PROJECTES


 • Investigador en el projecte d’I+D del grup de recerca NOUTUR de la UOC: “Economía col·laborativa i espais turístics: contribucions, transferència i reptes”. Referència CS02017-84293-R. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

 • Investigador en el projecte I+D del Grup de recerca consolidat URV Gratet: “Efectos de la transformación de las pautas de movilidad global en la evolución de los destinos turísticos” (Movetur) 2015-2017. Referència: CSO2014-51785-R. Ministerio de Economia y Competitividad.