Catal | Espaol | English    AAA
Web del equipo docente e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currculum Vitae
Estudios de Informtica, Multimedia y Telecomunicacin
Josep Jorba Esteve
at uoc.edu