Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Josep Lladós Masllorens
 Sots-director de recerca
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
+ 34 93 450 5244
jlladosma r r o b auoc.edu

Josep Lladós Masllorens és professor agregat i sots-director de recerca dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de l’any 2000. Anteriorment fou professor associat en el Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor contractat per la Universitat Ramon Llull, investigador del Servei d’Anàlisi Econòmica de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i cap del Servei de Finances de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És Doctor i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i diplomat de Postgrau en Economia i Gestió d’Hisendes Territorials per la mateixa universitat.

 

Ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat acadèmica a la UOC, com la direcció del Programa de Ciències Empresarials, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, la direcció del Programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement i la direcció del centre de recerca Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

 

El seus interessos de recerca se centren en l’estudi de l’economia internacional, la geografia econòmica i els processos d’innovació empresarial. Forma part del grup de recerca DigBiz , reconegut com a grup consolidat per la Generalitat de Catalunya.

 

ARTICLES CIENTÍFICS (Selecció):

 
 • Josep Lladós-Masllorens, Antoni Meseguer-Artola, Jordi Vilaseca-Requena (2018). La cadena global de valor en la industria electrónica. Investigación económica, 77, 135-170.


 • Josep Lladós-Masllorens, Antoni Meseguer-Artola, Jordi Vilaseca-Requena (2018). ¿Dónde emigraron los mejores empleos? El impacto laboral de las cadena globales de valor y el cambio tecnológico. Revista de Economia Mundial, 50.

 • Julià Minguillón, Maura Lerga, Eduard Aibar, Josep Lladós-Masllorens, Antoni Meseguer-Artola (2017). Semi-Automatic Generation of a Corpus of Wikipedia Articles on Science and Technology. Profesional de la información, 26, 995-1004.


 • Josep Lladós-Masllorens, Eduard Aibar, Antoni Meseguer-Artola, Julià Minguillón, Maura Lerga (2017). Explaining Teaching Uses of Wikipedia through Faculty Personal and Contextual Features. Online Information Review, 41, 728-743.

 • Hintzmann, C., Lladós, J. & Ramos, R. (2016). Intangible assets and labour productivity growth. IN3 Working Papers Series, 15-004.
 
 • Meseguer-Artola, A.; Aibar, E.; Lladós, J.; Minguillón, J.; Lerga, M. (2016). Factors that influence the teaching use of Wikipedia in Higher Education. Journal of the Association for Information Science and Technology, JASIST 67(5): 1224-1232
 
 • Aibar, E.; Lladós, J.; Meseguer-Artola, A.; Minguillón, J.; Lerga, M. (2015). Wikipedia at university: What faculty think and do about it. The Electronic Library 33(4): 668-683.
 
 • Ammetller, G.; Rodríguez-Ardura. I.; Lladós-Masllorens, J. (2014). Entrepreneurial decisions: insights into the use of support services for new business creation. South African Journal of Business Management 45(4):11-20
 
 • Fernández-Ardèvol, M.; Lladós, J..(2011). Determinants of science-based cooperation: evidence in a sample of small and micro firms. Managing Global Transitions: International Research Journal, 9(4): 319-333.
 
 • Lladós, J.; Fernández-Ardèvol, M.; Vilaseca, J. (2009). Innovative milieu, micro firms and local development in Barcelona. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 7(2): 214-231.
 
 • Lladós, J. (2008). Influencia de las tecnologías digitales en los procesos de innovación y la competitividad de la economía catalana. Boletín Económico del ICE 2952: 197-208.
 
 • Lladós, J.; Jiménez, A.; Garay, Ll. (2008). La innovación digital en la empresa catalana: patrones, características y determinantes. Inclós a La empresa red tecnologías de la información y la comunicación, productividad y competitividad. Editorial Arial: 241-302.
 
 • Lladós, J.; Meseguer, A.; Vilaseca, J.; Torrent, J.; Garay, Ll. (2007). Anàlisi del teixit industrial de Catalunya a partir de la taula input/output. Papers d’Economia Industrial, 25.
 
 • Vilaseca, J.; Torrent, J.; Lladós, J.; Garay, Ll. (2007). Tecnologías de la Información y Comunicación, innovación y actividad turística: hacia la empresa en red. Cuadernos de Turismo 19: 217-240.
 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES  DE RECERCA RECENTS (Selecció):

 

 • Retos en la proteccion de los bienes intangibles online: desconnexión entre normativa y realidad social (REPBIOL). Retos Investigación: Proyectos I+D+i. Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Raquel Xalabarder (2016).
 
 • Creative Industry Network of Entrepreuneurs (CINet). Directorate General for Education and Culture (European Comission). IP: Inma Rodríguez-Ardura (2013-2015).
 
 • Análisis del contenido científico de la Wikipedia española. Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). IP: Eduard Aibar (2014-2015).
 
 • iCity: Linked Open Apps Ecosystem to open up innovation in smart cities. The Information and Communication Technologies Policy Support Programme. European Commission. IP: Ramon Ribera (2012-2014).
 
 • L'ús de continguts oberts a Internet en l'ensenyament universitari: un estudi empíric sobre les percepcions, actituds i pràctiques del professorat universitari respecte Wikipedia. Convocatòria Recercaixa 2011. IP: Eduard Aibar (2012-2013).
 

COMUNICACIONS I PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS (Selecció):

 

 • Lladós-Masllorens, J. (2016). Strategic usage of open educational resources as an entrepreneurial ecosystem.  Open Educational. 7th International Conference on Open Education (OER).
 
 • Lladós-Masllorens, J. (2013). Factors affecting survival of new firms in the financial crisis: the role of the local milieu. International Conference on Economics and Business Administration. (EBA).
 
 • Aibar, E.; Lladós, J.; Meseguer-Artola, A.; Minguillón, J.; Lerga, M. (2013). Wikipedia in Higher Education: an Empirical Study on Faculty Perceptions and Practices. 5th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN).
 
 • Lladós, J.; Aibar, E.; Meseguer-Artola, A.; Minguillón, J.; Lerga, M. (2013). An Empirical Study on Faculty Perceptions and Teaching Practices of Wikipedia. 12th European Conference on e-Learning (ECEL).
 
 • Ammetller, G.; Rodríguez-Ardura. I.; Lladós-Masllorens, J (2012). New Firms and Business Support Services: An integrative view on entrepreneurs’ decisions. The 19th IBIMA conference on Innovation Vision 2020: Sustainable growth, Entrepreneurship, Real Estate and Economic Development.
 
 • Ammetller, G.; Rodríguez-Ardura. I.; Lladós-Masllorens, J (2012). The use of business support services in satisfying entrepreneurs’ needs about firm performance – The influence of new firm’s age and prior start-up experience. The 19th IBIMA conference on Innovation Vision 2020: Sustainable growth, Entrepreneurship, Real Estate and Economic Development.