Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Josep Maria Marco Simó
 Director del programa d'Informàtica de Gestió
-

Diplomat (1990) i Llicenciat (1993) en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Màster (2007) i Doctor (2013) en Societat de la Informació i el Coneixement per la UOC.

 

És professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC des de 2001. Va formar part de l'equip dels Estudis encarregat d'iniciar l'oferta formativa en llengua castellana. Entre 2002 i 2015 va exercir de director de programa de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica. Actualment és director de programa del Posgrau en IT Project Management.

 

Com a docent la seva activitat la desenvolupa en l'àmbit de Management Information Systems, és a dir, en el camp de la direcció i gestió de la funció informàtica a les organitzacions. En R D i la seva activitat principal és dins d’aquest mateix àmbit i es focalitza, tot i que no exclusivament, en l'estudi dels processos de provisió de Serveis, Sistemes i Tecnologies de la Informació (SSTI), així com en les pràctiques de selecció de proveïdors de SSTI i de la gestió de la relació amb ells (amb especial interès pel cas del sector públic).

 

És membre dels grups de recerca ICSS (Information and Communication Systems and Services) de la UOC i MPI (Modelització i Processament de la Informació) del Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació de la UPC.

 

Anteriorment ha exercit com a professional informàtic en l'àmbit del control industrial i com a professor d'informàtica d'ensenyament secundari.


Accés a la seva llista de publicacions