Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacíó
Josep Prieto Blázquez
 Director d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacíó
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
jprietoa r r o b auoc.edu

Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (1993) i Doctor en informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya (2009).


Des de l'any 1998 treballa com a professor propi dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació a la UOC i des de 2013 és el director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.


La seva línia de recerca se centra principalment en la prospectiva i aplicacions tecnològiques en l'àmbit de les TIC, havent participat en els projectes Wireless, Eines d'aprenentatges en entorns virtuals i Treball cooperatiu en entorns virtuals i essent membre també del grup de recerca KISON (K-ryptography and Information Security for Open Networks). Actualment és el responsable tecnològic del projecte H2020 TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning).

Podeu trobar més informació sobre la seva activat de recerca en:


http://www.uoc.edu/portal/en/in3/investigadors/list/prietoblazquezjosep