Catal | Espaol | English    AAA
Web of the faculty and research staff of the Universitat Oberta de Catalunya
 Publications / Joan Pujolar

Books:

- (2006) Llengua, cultura i turisme: perspectives a Barcelona i a Catalunya. Barcelona: Turisme de Barcelona. DL. B-22.493-2006.

- (2001) Gender, heteroglossia and power. A sociolinguistic study of youth culture. Berlin: Mouton de Gruyter.

- (1997) De qu vas, tio? Barcelona: Editorial Empries. [84-7596-543-1].

Course modules:

- (2002) Sociolingstica catalana. Editorial UOC. Barcelona. ISBN 84-8429-841-8c.

 

Editor of collective work:

 

- (2007) Els joves, les llenges i les identitats. Introducci al nmero temtic sobre llengua i joves de la revista Noves-SL Revista de sociolingstica. Hivern 2008. ISSN 1695-3711.

- (Ed.) (2000) Neue Herausforderungen fr die katalanische Soziolinguistik. Coordinador del nmero temtic. Grenzgnge. Beitrage zu einer modernen Romanistik Nm 14. Leipziger Universittsverlag: 10-25. ISSN 0944-8594.

Academic articles:

- (2010) Immigration and language education in Catalonia: Between national and social agendas . Linguistics and Education 21: 229-243.

- (2009) Monica Heller and Joan Pujolar. The political economy of texts: A case study in the structuration of tourism. Sociolinguistic Studies Vol 3.2 177–201. ISSN: 1750-8649. ISSN: 1750-8657.

- (2003) La construcci del gnere en la interacci informal cara a cara: aspectes terics i metodolgics dins Estudios de Sociolingstica 4(2): 485-503.

- (1999) Els gneres verbals: reflexions sobre la seva significaci per a una teoria de l’s social del llenguatge. Dins Llengua i Literatura vol. 10. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 125-155. ISSN: 0213-6554.

- (1997) Dialogismo y bilingismo: explorando las relaciones entre lengua e identidad en el contexto cataln. Dins Carb, Teresa y Martn Rojo, Luisa (eds) El anlisis del discurso en Espaa hoy. Edici especial de la revista "Discurso: Cuadernos de teora y anlisis". 20-22. Tardor 1996-Primavera 1997. Mxico D.F.: Universidad Nacional Autnoma de Mxico, 183-212. ISSN: 0188-1825

- (1995) Immigration in Catalonia: the politics of sociolinguistic research dins Catalan Review, International Journal of Catalan Culture IX.2. Special Issue on Catalan Sociolinguistics. Publicat per la North American Catalan Society (NACS): 141-162. ISSN 0213-5949

- (1993) L'estudi de les normes d's des de l'Anlisi Crtica del Discurs. Dins Treballs de Sociolingstica Catalana 11: 61-78. ISSN 0211-0784.

Book chapters:

- Catalan-Spanish language contact in social interaction. In Josep Maria Cots & Llus Payrat (eds.) The Pragmatics of Catalan. Berlin: Mouton de Gruyter (en peer-review).

- (2009) Immigration in Catalonia: marking territory through language. In Baynham, Mike and Collins, Jim. Globalization and Language Contact: Spatiotemporal Scales, Migration Flows, and Communicative Practices. London: Continuum. ISBN: 9780826497987

- (2008) Gender and bilingualism: connecting experiences and theories. in Santaemilia, Jos and Bou, Patricia. Gender and Sexual Identities in Transition: International Perspectives. Cambridge: Cambridge Scholar Press. ISBN: 9781847186683.

- (2007) Competncies lingstiques i desigualtats socials. Guasch, Oriol i Nussbaum, Luci (eds.) Aproximacions a la noci de competncia plurilinge. Bellaterra: Publicacions de la UAB. 87-100. ISBN 978-84-608-0626-4

- (2007) Bilingualism and the nation-state in the post-national era. Dins Heller, Monica (ed.) Bilingualism: A Social Approach. Palgrave advances. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 71-95. ISBN: 1−4039−9678−4.

- (2007) The future of Catalan: language endangerment and nationalist discourses in Catalonia. Dins Duchne, Alexandre i Heller, Monica (eds.) Discourses of endangerment : interest and ideology in the defense of languages. Londres: Continuum international: 121-148. ISBN: 0-8264-8745-9.

- (2007) African Women in Catalan Language Courses: Struggles over Class, Gender and Ethnicity in Advanced Liberalism. Dins McElhinny, Bonnie (ed.) Words, Worlds and Material Girls: Language, Gender, Global Economies. Berlin: Mouton de Gruyter. 305-347. ISBN: 978-3-11-019574-3

- (2003) Els ‘gamberrus’ i la sociolingstica del gnere in Fernndez, Josep-Anton and Chavarria, Adri Calasses, gallines i maricons: Homes contra la masculinitat hegemnica. Manresa: Angle Editorial. 92-107. ISBN 84-96103-21-8.

- (1998) L’s dels pronoms febles en la llengua oral: estudi quantitatiu en una mostra d’adolescents catalans, amb Joan Argenter i Elisenda Vilardell Dins Boix, Emili; Alturo, Nria; Lloret, Maria-Rosa, Llorente, Merc and Payrat, Llus (eds.) El contacte i la variaci lingstics. Barcelona: Universitat de Barcelona i PPU, 43-73. ISBN 84-477-0669-9.

- (1997) Masculinities in a multilingual setting. dins Johnson, Sally and Meinhof, Ulrike Language and Masculinity, captol 5. Londres: Blackwell Publishers, 86-106. ISBN: 0-631-19768-0

Conference proceedings:

- (2007) Gnere i bilingisme: connectant experincies i teories. Introductory paper in Santaemilia, Jos, Patricia Bou, Sergio Maruenda i Gora Zaragoza International Perspectives on Gender and Language in Quaderns de Gnere, Sexe i Llenguatge 3. Universitat de Valncia. Format CD.

- (2000) The effect of migration on the patterns of language use in Catalonia in Thomas, Peter Wynn and Mathias, Jayne (eds.) Developing minority languages. The Proceedings of the Fifth International Conference on Minority Languages. Gomer Press and Department of Welsh, Cardiff University. ISBN 1-85902-962-0. Pp. 115-127.

- (1997) Planificaci lingstica: un contrasentit? dins les Actes del Congrs Europeu Sobre Planificaci Lingstica; Barcelona, novembre de 1995. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 356-363.

Book reviews:

- (2010) Cod, Eva (2008) Immigration and Bureaucratic Control. Language Practices in Public Administration. Berlin: Mouton de Gruyter. Xviii and 254 pages.978-3-11-019589-7 (hard) and 978-3-11-019580-3 (paper). Journal of Multicultural Discourses, Volume 5 Issue 1. ISSN: 1744-7143 (paper). 71 – 74.

- (2008) King, Stewart (2005) Escribir la catalanidad: lengua e identidades culturales en la narrativa contempornea de Catalua. London: Tamesis. In Hispanic Research Journal 9:4. 369–384.

- (2005) Lomas, Carlos (ed.) (2003) Todos los hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales. Barcelona: Paids. Dins Estudios de Sociolingstica Vol. 6 No. 2: 297-301. ISSN 1576-7418.

- (2003) Fishman, Joshua A. (ed.), Handbook of Language and Ethnic Identity. New York: Oxford University Press, 1999. Pp. xii, 468. Dins Language in society. Vol. 32. No. 5: 719-721.

- (2000) Heller, Monica (1999) Linguistic minorities and modernity. A sociolinguistic ethnography. Londres: Longman. Dins Discurso y Sociedad Vol. 2 Nm 1: 101-103.

- (1998) Bastardes i Boada, Albert (1996) Ecologia de les llenges. Medi, contactes i dinmica sociolingstica. Premi a la Recerca Humanstica 1992 de la Fundaci Enciclopdia Catalana. Barcelona: Edicions Proa, Biblioteca Universitria. 239 pgines. Dins Llengua i Literatura vol 9. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 482-486.

- (1996) Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Polity Press. Links & Letters nm. 3, 143-145.

- (1994) Phillipson, Robert (1992) Linguistic Imperialism Oxford University Press. Publicada a la revista New Community, a journal of research and policy on ethnic relations vol. 20, n. 2. Gener 1994, 333-334.

Working papers / Other:

- (2009) Discussi de la Comunicaci de Maarten Mous. Dins M. C. Junyent (ed.) Transferncies. La manifestaci de processos extralingstics en les llenges del mn. Vic: Eumo Editorial. 233-240. ISBN 978-84-9766-352-6.

- (1993) Language choice patterns in equal encounters among bilingual university students in Catalonia. Working papers series nm 43. Lancaster University: Centre for Language in Social Life.

- (1991) s de la llengua catalana dins l'mbit empresarial a la ciutat d'Olot. Projecte de doctorat. Universitat Autnoma de Barcelona.


- (1991) Language choice and code-switching in a Catalan television programme: a conflict of norms. Pster publicat dins Papers for the Symposium on Code-switching in Bilingual Studies: Theory, Significance and Perspectives. Estrasburg: European Science Foundation, 547-552.