Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Arts i Humanitats
Jaume Subirana Ortín
 Professor agregat
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
jsubiranaa r r o b auoc.edu

Jaume Subirana és doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (1999) i llicenciat en Filosofia i Lletres per la mateixa universitat (1986).

Professor agregat dels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, on coordina assignatures del Màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, del Màster de Gestió Cultural UOC-UdG i del grau de Llengua i Literatura Catalanes.

La seva recerca se centra en qüestions de cultura, literatura, espai i identitat, amb un especial interès per la literatura i la cultura catalanes i per la ciutat de Barcelona. És un dels membres fundadors del grup de recerca IdentiCat, on ha dirigit el projecte d'i D "Funcions del passat en la cultura catalana contemporània: institucionalització, representacions i identitat” (FFI2011-24751).

 

Podeu consultar el meu CV en l'enllaç següent: https://jaumesubiranacurriculumvitae.wordpress.com