Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Curriculum
Dret i Ciència Política
Josep Maria Tamarit i Sumalla
 Director del Programa de Criminologia
jtamarita r r o b auoc.edu
Josep Maria Tamarit Sumalla. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (1988).
 
 Des de 1999 és Catedràtic de Dret penal de la Universitat de Lleida i des de 2010 Catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya i Director del programa de Criminologia. Ha estat investigador principal de diversos projectes de recerca i actualment ho és del Grup consolidat “Sistema de justícia penal” (AGAUR 2006-2009 i 2010-2013) i del projecte coordinat “La victimizació sexual de menors i la seva protecció penal” (UOC-UdL-UB 2013-2015). La seva activitat de recerca s’ha centrat especialment en la victimologia, la justícia restaurativa i el sistema de sancions penals.