Catal | Espaol | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currculum Vitae / Curriculum
Dret i Cincia Poltica
Josep Maria Tamarit i Sumalla
 Director del Programa de Criminologia
jtamarita r r o b auoc.edu
Josep Maria Tamarit Sumalla. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (1988).
 
 Des de 1999 s Catedrtic de Dret penal de la Universitat de Lleida i des de 2010 Catedrtic de la Universitat Oberta de Catalunya i Director del programa de Criminologia. Ha estat investigador principal de diversos projectes de recerca i actualment ho s del Grup consolidat “Sistema de justcia penal” (AGAUR 2006-2009 i 2010-2013) i del projecte coordinat “La victimizaci sexual de menors i la seva protecci penal” (UOC-UdL-UB 2013-2015). La seva activitat de recerca s’ha centrat especialment en la victimologia, la justcia restaurativa i el sistema de sancions penals.