Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Joan Torrent Sellens
jtorrenta r r o b auoc.edu

Professor agregat de l’àrea d’economia als Estudis d’Economia I Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAB), Màster en Anàlisi d’Economia Aplicada (UAB) i Doctor en Economia per la UOC (programa en Societat de la Informació i el Coneixement).


Després de formar part (1993-1997) de l’equip d’investigació d’economia aplicada a la UAB (dirigit pel professor Josep Oliver), el 1998 es va integrar a l’equip de professorat propi de la UOC. Durant la seva trajectòria a la UOC ha ocupat diversos càrrecs de gestió acadèmica: Coordinador del Màster en Instruments i Mercats Financers (1998-2003); Director de programa del segon cicle d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE, 2004-2005); Director adjunt dels Estudis d’Economia i Empresa (2005); Director dels Estudis d’Economia i Empresa (2006); Director acadèmic del projecte de formació a mida: Pla de qualificació dels treballadors de la xarxa d’oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (2008-2010); Director acadèmic del programa de formació virtual per aturats de la UOC i el Servei d’Ocupació de Catalunya (2009-2012); Director de la UOC Business School (2011-2014); i Director acadèmic del Màster en Creació, Gestió i Direcció de Microempreses (2011-2015).Ha estat autor de materials didàctics, professor responsable i consultor d’un ampli conjunt d’assignatures a la UOC: introducció a l’economia (micro i macro) (Ciències Empresarials, Humanitats, Informàtica de Gestió i Informàtica de Sistemes, 1998-2001); Microeconomia (Ciències Empresarials i grau d’ADE, 1998-2001); Macroeconomia (Ciències Empresarials i grau d’ADE, 1998-2001); història econòmica de Catalunya (Ciències Empresarials i grau d’ADE, 1998-2001); economia industrial (grau d’ADE, 1999-2001); economia internacional (grau d’ADE, 1999-2000); comerç exterior (grau d’ADE, 1999-2000); història del pensament econòmic (grau d’ADE i Ciències Empresarials, 1999-2002); integració europea (grau d’ADE, 2001-2002); economia espanyola i mundial (grau d’ADE i Ciències Empresarials, 1998-2003); economia del coneixement (grau d’ADE, 2002-2008); societat del coneixement (grau de Turisme, 2008-2009); globalització (grau d’Humanitats, 2009); economia del coneixement i empresa xarxa (Màster Universitari en Societat de la Informació i el Coneixement, 2004-actualitat); factors de competitivitat empresarial (Màster Universitari en Direcció d’Organitzacions a l’economia del coneixement, 2012-actualitat); economia del coneixement (Màster Universitari en Anàlisi de l’Entorn Econòmic, 2012-actualitat); internacionalització i PIMES (Màsters Universitaris en Direcció d’Organitzacions a l’Economia del Coneixement i d’Anàlisi de l’Entorn Econòmic, 2012-actualitat); Catalunya a l’economia global (Màster en Anàlisi de l’Entorn Econòmic, 2012-actualitat); fonaments d’emprenedoria i microempresa: estructura i entorn (Màster en Creació, Gestió i Direcció de Microempreses, 2011-2015); entorno global de los negocios/global business environment (Màster en Business Administration, MU en Dirección y Gestión de RRHH, MU en Marketing Digital;  2013-actualitat); organización del trabajo y nuevas prácticas de recursos humanos (Màster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, 2010-2012); transformacions del treball (MU en Dirección y Gestión de RRHH, 2016-actualitat); i avaluació de l’impacte en la gestió de RRHH (MU en Dirección y Gestión de RRHH. 2017-actualitat).  Ha estat també professor del Màster en Mercats Financers (UB), del Màster en Finances Corporatives (UB), del Postgrau de Comerç i Màrqueting Internacional (UAB).La seva activitat d’investigació està relacionada amb l’anàlisi de les vinculacions entre el usos de les TIC i els fluxos de coneixement amb l’empresa, el treball, l’economia, la societat i la política pública. Entre els seus focus d’investigació en l’economia i la societat del coneixement destaquen: productivitat, competitivitat i creixement econòmic; emprenedoria i innovació; qualitat i satisfacció del treball; e-learning i ocupabilitat; eHealth i telemedicina. És fundador i director del grup de recerca i2TIC (investigació interdisciplinària sobre les TIC). Aquest grup de recerca interdisciplinari, interuniversitari i internacional, reconegut per l’AGAUR com a Grup de Recerca Consolidat (GRC) en la seva convocatòria 2017-2019 (exp: 2017 SGR 143) i  que aglutina 30 investigadors de diversos àmbits de les ciències socials, té com a objectiu principal d’investigació l’anàlisi interdisciplinària de la transformació digital sobre les persones, les organitzacions, l’economia i la societat.Com a resultat d’aquesta dinàmica d’investigació, ha publicat 89 articles en revistes científiques internacionals i nacionals, entre les que destaquen: Journal of Medical Internet Research; Implementation Science; Journal of Travel Research; Frontiers in Psychology; International Journal of Medical Informatics; Computers in Human Behavior; Technological Forecasting & Social Change; Social Indicators Research; Journal of Business Research; Sustainability; Behavior & Information Technology, International Review of Research in Open and Distributed Learning; European Management Journal; Current Issues in Tourism; BMC Health Services Research; Employee Relations; Psicothema; International Journal of Integrated Care; International Journal of Technology Assessment in Health Care; Innovation: Management, Policy & Practice; Informatics for Health and Social Care; Journal of the Knowledge Economy; Review of Business Management; Modern Economy; European Journal of Innovation Management; International Game Theory Review; International Advances in Economic Research; International Journal of Infonomics; Review of Applied Socio-Economic Research; Journal of Systemics, Cibernetics and Informatics; International Journal of Complex Systems in Science; Revista Venezolana de Gerencia; Innovar; Revista de Economía Mundial; Gaceta Sanitaria; Revista de Educación; El Profesional de la Información; Investigaciones Regionales; Revista Internacional de Sociología; Cuadernos del CENDES; Revista de Estudios Empresariales; Estudios de Economía Aplicada; Harvard Deusto Business Review; Cuadernos de Turismo; Economía Industrial; Papers d’Economia Industrial; Nota d’Economia; Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento; eLearn Center Research Paper Series; UOC Papers; i Oikonomics.Ha publicat 40 llibres i 25 capítols de llibre vinculats a la investigació sobre l’economia i la societat del coneixement. Ha participat i presentant comunicacions, en 35 congressos científics nacionals i internacionals, a l’hora que ha impartit més de 110 conferències i comunicacions en Jornades i activitats de transferència de la investigació de diversa índole. Ha dirigit 15 projectes de recerca competitiva o contractada, finançats per entitats com la Comissió Europea (Direcció General de la Societat de la Informació i Media), el Fons Social Europeu, els Fons Estructurals, el Ministeri de Ciència i Innovació (Programa d’Investigació Fonamental No Orientada), la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances, Servei d’Ocupació de Catalunya i Fundació Observatori per a la Societat de la Informació i el Coneixement), el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), la Cambra de Comerç de Girona o la Fundació Barcelona Digital. Actualment, dirigeix 4 tesis doctorals (més 8 de llegides) i ha dirigit o dirigeix 50 treballs finals de Màster universitari. Ha participat en 10 tribunals de tesi en diverses universitats. Es avaluador de 25 revistes i dels projectes de recerca de l’Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación.És soci de la Sociedad de Economía Mundial (SEM), l’Asociación de Economía de la Salud (AES), la Sociedad Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT), i l’Asociación Española y Europea de Ciencia Regional (AECR-ERA). Ha format part de la Comissió d’Economia Industrial, Innovació i Localització del Col·legi d’Economistes de Catalunya; de la Comissió TIC.cat de la Secretària de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya; del consell assessor expert de Localret; i del Pacte per la indústria a Catalunya, impulsat per Universitats, col·legis professionals i organitzacions sindicals i patronals. Actualment, dirigeix la xarxa empresarial de l’EURAM (Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga) i l’Encuesta de Estrategias Empresariales (Fundación SEPI). Ha estat relator de l’eix 13 (transformació digital i intel·ligència artificial) del 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, organitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya.Ha rebut diversos premis entre els quals destaquen: 1) Primer Premi Tesis Doctorals del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2003); 2) Premi al millor article de TIC i negoci a l’International Conference on Information Technologies and Society (Miami, 2010); 3) Premi Joan Sardà Dexeus al millor llibre d’economia i empresa del 2010: la indústria catalana després de la crisi, on vaig participar amb l’elaboració del capítol: “Competitivitat internacional. Cap a les noves fonts coinnovadores del creixement industrial?”; i 4) Premi a la millor comunicació en l’apartat d’Innovació al Global Conference in Business and Finance Research (Costa Rica, 2015).

PUBLICACIONS MÉS RELLEVANTS


Economia del coneixement; automatització, robotització, innovació, productivitat i competitivita


-  TORRENT, J. (amb, DÍAZ, A.; SAINZ, J.) (2016). “The competitiveness of small network-firm: A practical tool”. Journal of Business Research, 69(5), 1769-1774.


-  TORRENT, J. (amb, DÍAZ, A.; SAINZ, J.) (2015). “ICT, innovation, and firm productivity: New evidence from small local firms”. Journal of Business Research, 68(7), 1439-1444.


- TORRENT, J. (amb DÍAZ, A.; MIRALBELL, O.) (2016). “Information and communication technologies, innovation, and firm productivity in small and medium-sized travel agencies: New evidence from Spain”. Journal of Travel Research, 55(7), 862-873.


- TORRENT, J. (amb FICAPAL, P.; BOADA, J.; VIGIL; A.) (2016). “Information and communication technology, co-innovation, and perceived productivity in tourism small and medium enterprises: An exploratory analysis”. Current Issues in Tourism, 19(13), 1295-1308.


-  TORRENT, J. (amb, BALLESTAR, M., SAINZ, J.) (2016). “Social networks on cashback websites”. Psychology & Marketing, 33(12), 1039-1045.Qualitat i satisfacció del treball; treball basat en el coneixement


- TORRENT, J. (amb, DÍAZ, A.; FICAPAL, P.) (2017). “Did small and medium enterprises mantain better jobs during the early years of the recession? Job quality multidimensional evidence from Spain”. European Management Journal, 35(3), 396-413.  


- TORRENT, J. (amb, WILCZYNSKA, A.; BATORSKI, D.) (2016). “Employment flexibility and job security as determinants of job satisfaction. The case of Polish knowledge workers”. Social Indicators Research, 126(2), 633-656.


-  TORRENT, J. (amb, DÍAZ, A.; FICAPAL, P.) (2016). “Economic crisis and job quality in Spain. A multi-dimensional and micro-data empirical approach”. Social Indicators Research, 125(2), 613-633.

 

-  TORRENT, J. (amb, FICAPAL, P., BOADA, J., VIGIL, A.) (2014). “Spanish adaptation of the internal functioning of the work teams scale”. Psicothema, 26(2), 273-278.  eLearning, emprenedoria i ocupabilitat


-  TORRENT-SELLENS, J. (amb, MARTÍNEZ-CERDÁ, J.F.; GONZÁLEZ., I.) (2018). “Socio-technical e-learning innovation and ways of learning in the ICT-space-time contínuum to improve employability skills of adults”. Computers in Human Behavior.


-  TORRENT-SELLENS, J. (amb, MARTÍNEZ-CERDÁ, J.F.; GONZÁLEZ., I.) (2018). “Opening the black-box in the lifelong e-Learning for employability: A framework for a socio-technical e-Learning employability system of measurement”. Sustainability, 10(4), 1014.


-  TORRENT, J. (amb, MARTÍNEZ-CERDÁ, J.F.) (2017). “Formal lifelong e-learning for employability and job stability during turbulent times in Spain”. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(6), 261-287.  


-  TORRENT, J. (amb, URBANO, D.; APARICIO, S., GUERRERO, M., NOGUERA, M.) (2017). “Institutional determinants of student employer entrepreneurs at Catalan Universities”. Technological Forecasting & Social Change, 123, 271-282.  


-  TORRENT, J. (amb, FICAPAL, P.; BOADA, J.) (2016). “Dispositional employability and online training purchase. Evidence from employees’ behavior in Spain”. Frontiers in Psychology, 7:831, 1-15.


-  TORRENT, J. (amb, JIMÉNEZ, A.I.; GONZÁLEZ, I.; SAIGÍ, F.) (2015). “The co-learning process in healthcare professionals: Assessing user satisfaction in virtual communities of practice”. Computers in Human Behavior, 51(2), 1303-1313.eHealth i telemedicina-  TORRENT-SELLENS, J. (amb, DÍAZ, A.; SOLER, I,; SAIGÍ, F.) (2018). “Modeling and predicting outcomes of eHealth usage by European physicians: Multidimensional approach from a survey of 9,196 general practitioners”. Journal of Medical Internet Research, 20(10), e279.

-  TORRENT, J. (amb, DÍAZ, A.; SOLER, I,; SAIGÍ, F.) (2016). “Modelling and predicting eHealth usage in Europe: A multidimensional approach from an online survey of 13,000 European Union Internet users”. Journal of Medical Internet Research, 18(7), e188.-  TORRENT, J. (amb, SAIGÍ, F.; JIMÉNEZ, A.I.) (2014). “Drivers of telemedicine use: Evidence from samples of Spanish, Colombian and Bolivian physicians”. Implementation Science, 9(1), 128-144.


- TORRENT, J. (amb, LUPIÁÑEZ, F.; HARDEY, M; FICAPAL, P.)  (2011). “The Integration of Information and Communication Technologies into Nursing”. International Journal of Medical Informatics, 80(2),133-140.


- TORRENT, J. (amb, LUPIÁÑEZ, F.; HARDEY, M; FICAPAL, P.)  (2010). “The Integration of Information and Communication Technologies into medical practice”. International Journal of Medical Informatics, 79(7),478-491.PRINCIPALS PROJECTES DE RECERCA DIRIGITSTítol del projecte: Las nuevas fuentes de la productividad en la economía y la sociedad del conocimiento. Un análisis empírico en Colombia y en América Latina. Entitat finançadora: Universitat Cooperativa de Colombia. Referència de la concessió: Convocatòria 1886. Import concedit: 31.200 euros. Durada: des de gener 2017  fins a desembre 2019. Investigadors principals: Darío Quiroga i Joan Torrent.


Títol del projecte: Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud (RITMOS). Entitat finançadora: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Referència de la concessió: Convocatòria CYTED 2014: 515RT0498. Import concedit: 155.000 euros. Durada: des de desembre 2014  fins a  desembre 2019. Investigadors principals: Francesc Saigí i Joan Torrent.


Títol del projecte: The role of local governments in companies and employees adaptation to the global and regional economic trends. Entitat finançadora: Structural Founds, European Comission and Government of Poland. Referència de la concessió: Projecte competitiu atorgat a través del procediment de Tender (Conv. EU_FonsEstruc_HCOP_Poland_2013; Ref. KL/19467/12/8.1.2). Import concedit:  13.204 euros. Durada: des de gener 2014  fins a  desembre 2014. Investigadors principals:  Dominik Batorski i Joan Torrent.


Títol del projecte: Benchmarking deployment of eHealth among general practicioners II. Entitat finançadora: Directorate C. Policy Coordination and Strategy. Information Society and Media Directorate-General. European Comission. Referència de la concessió: Projecte competitiu atorgat a través del procediment de Tender: SMART 2011/033. Import concedit: 805.000 euros. Durada: des de desembre 2011  fins a  juny 2013. Investigadors principals: Cristiano Codagnone i Joan Torrent.


Títol del projecte: Proyecto REBIS. Redes, Eficiencia y Bienestar en la Sociedad de la Información. Entitat finançadora: Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (PIFNO-2010). VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Ministerio de Ciencia e Innovación. Referència de la concessió: Projecte de recerca finançat en convocatòria competitiva (Referència: CSO2010-16648 (subprograma COMU). Import concedit: 30.000 euros. Durada: des de desembre 2010  fins a  desembre 2013. Investigador/a principal: Joan Torrent.


Títol del projecte: Projecte Emprenedoria Innovadora i Microempresa en Xarxa. Entitat finançadora:  Xarxa d'Emprenedoria Universitària, Departament d'Empresa i Ocupació, i Fons Social Europeu. Import concedit: 48.000 euros. Durada: des d’ abril 2011 fins a desembre 2012. Investigador principal: Joan Torrent.


Títol del projecte: Projecte e-learning i formació per a l'ocupabilitat dels aturats a Catalunya. Entitat finançadora: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i Fons Social Europeu. Import concedit: 43.000 euros. Durada: des de juny 2012 fins a desembre 2012. Investigador principal: Joan Torrent.


Títol del projecte: Projecte ADIGIR: Anuari Digital Comarcal de Girona i Catalunya. Entitat finançadora:  Observatori de les TIC (oTIC) i Fundació per a l'Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC). Import concedit: 66.000 euros. Durada: des de desembre 2008 fins a desembre 2010. Investigador principal:  Joan Torrent.


Títol del projecte: Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a les microempreses dels sectors del comerç i el turisme a Catalunya, 2010. Entitat finançadora: Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC). Referència de la concessió: Licitació obtinguda en procés de negociat (expedient: PRJ_14MICROE). Import concedit: 52.000 euros. Durada: des de gener 2010  fins a  novembre 2010. Investigador principal: Joan Torrent.


Títol del projecte: El sector empresarial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, 2009. Entitat finançadora: Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC). Referència de la concessió: Licitació obtinguda en procés de negociat (expedient: PRJ_41Sector_TIC). Import concedit: 50.000 euros. Durada: des de setembre 2009 fins a octubre 2010. Investigador/a principal: Joan Torrent.