Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Idiomes
Estudis d'Economia i Empresa
Lluís Garay Tamajón
 Professor Agregat. Director del Grup de Recerca NOUTUR. Noves Perspectives en Turisme i Oci
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
lgaraya r r o b auoc.edu

Lluís Garay Tamajón (Sabadell, 1975). Doctor en Economia per la Universitat Autonòma de Barcelona (UAB). Actualment i des de setembre de 2018 és el director del Grup de Recerca NOUTUR (Noves Perspectives en Turisme i Oci) de la UOC, on també realitza docència en els àmbits de la historia econòmica i el turisme. Anteriorment ha estat director dels Segons Cicles en Administració i Direcció d’Empreses i de Ciències del Treball de la UOC així com director del Grau en Relacions Laborals i Ocupació i del Màster en Responsabilitat Social Corporativa. Des de 2010 és també professor col·laborador a la Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB. la seva tasca docent ha estat reconeguda amb l’obtenció de tres trams docents.


El seus interessos de recerca es centren en les transformacions socials derivades del desenvolupament turístic. També en l’anàlisi de les motivacions, barreres i resultats de la introducció de mesures de Responsabilitat Social Corporativa en la petita i mitjana empresa turística, en la transició cap a noves formes de producció turística (amb especial èmfasi en la sostenibilitat i l’impacte al territori) així com en els processos de creació i desenvolupament de la imatge de les destinacions turístiques i el rol que en aquests tenen diferents grups d’interès (especialment els residents). Els fruïts d’aquesta investigació són diverses publicacions en revistes indexades de caire nacional i internacional així com diferents ponències en congressos científics, que li han merescut el reconeixement d’un primer tram de recerca (AQU), així com l’acreditació de Professor Lector (AQU) el 2013, l’acreditació de Contractat Doctor i Professor d’Universitat Privada (ANECA) el 2016 i l’acreditació de Professor Agregat el 2017. La seva producció científica complerta és consultable al següent enllaç.PUBLICACIONS (SELECCIONADES) • Lluís Garay Tamajón; Xavier Font i Aulet; August Corrons Giménez. 2018. Sustainability-oriented innovation in tourism: an analysis based on the decomposed theory of planned behavior. Journal of Travel Research, En prensa. ISSN 0047-2875. Factor d’Impacte (Scopus): 4.564
 • Lluís Garay Tamajón; Joan Miquel Gomis López; Francesc González Reverté. 2018. El valor de las sostenibilidad como factor de diferenciación en los procesos de intermediación turística: un análisis para el caso de las pymes catalanas. Cuadernos de Turismo. 41, pp. En prensa. ISSN 1139-7861. Factor d’Impacte (Scopus): 0.115
 • Lluís Garay Tamajón; Xavier Font Aulet; Jorge Pereira Moliner. 2017. Understanding sustainability behaviour: The relationship between information acquisition, proactivity and performance. Tourism Management. 60, pp. 418 - 429. ISSN 0261-5177. Factor d’Impacte (SCCI): 4.707
 • Lluís Garay Tamajón; Gemma Canoves Valiente. 2017. Barcelona Seen Through the Eyes of Tripadvisor. Actors, Typologies and Components of Destination Image in Social Media Platforms. Current Issues in Tourism. Elsevier. ISSN 1368-3500. Factor d’Impacte (SCCI): 2.451
 • Lluís Garay Tamajón; Joan Miquel Gomis López; Francesc González Reverté. Management, Altruism and Customer Focus as drivers of Corporate Social Responsibility in Tourism Intermediation. 2017. Tourism Analysis: An interdisciplinary journal. 21 - 3, Cognizant, 2017. Factor d’Impacte (Scopus): 0.542
 • Lluís Garay Tamajón; Soledad Morales Pérez. 2017. Understanding the Creation of Destination Images through a Festival’s Twitter Conversation. International Journal of Event and Festival Management. 8 - 1, pp. En prensa. Emerald, 2017. ISSN 1758-2954. Factor d’Impacte (Scopus): 0.320
 • Steve Jones; Lluís Garay Tamajón; Xavier Font Aulet. 2016. Sustainability motivations and practices in small tourism enterprises in European protected areas. Journal of Cleaner Production. 20, pp. 1439 - 1448. Elsevier, 2014. ISSN 0959-6526. Factor d’Impacte (SCCI): 5.715
 • Xavier Font Aulet; Lluís Garay Tamajón. 2016. A Social Cognitive Theory of Sustainability Empathy. Annals of Tourism Research. 58, pp. 65 - 80. Elsevier. Factor d’Impacte (SCCI): 3.194
 • Lluis Garay Tamajón; Gemma Canoves Valiente. 2015. Barcelona: New Stakeholders and New Images in Social Media Reviews. Tourism Analysis: An interdisciplinary journal. 21 - 3, 2016. ISSN 1083-5423. Factor d’Impacte (Scopus): 0.542
 • Gemma Canoves Valiente; Josep Maria Prat Forga; Lluís Garay Tamajón. 2015. Luces y sombras del turismo de cruceros. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 61, pp. 563-580. 2015. ISSN 0212-1573.  Factor d’Impacte (Scopus): 0.282.
 • Lluís Garay Tamajón; Xavier Font Aulet. Corporate Social Responsibility in Tourism Small and Medium Enterprises. Tourism Management Perspectives. 7, pp. 38 - 46. Elsevier, 2013. ISSN 2211-9736. Factor d’Impacte (Scopus): 0508.
 • Lluís Garay Tamajón; Xavier Font Aulet. 2012. Doing good to do well? Corporate social responsibility reasons, practices and impacts in small and medium accommodation enterprises. International Journal of Hospitality Management. Volume 31, pp. 329-337. ISSN: 0278-4319. Factor d’Impacte (SCCI): 1.771
 • Lluís Garay Tamajón; Gemma Cànoves Valiente. Turismo de Cruceros en Barcelona. De la Marginalidad al Liderazgo internacional. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 60, pp. 257 - 275. Asociación de Geógrafos Españoles, 2012. ISSN 0212-9426. Factor d’Impacte (SCCI): 0.130
 • Lluís Garay Tamajón; Gemma Canoves Valiente. 2012. Life cycles, stages and tourism history: The Catalonia (Spain) Experience. Annals of Tourism Research. Volume 38, Issue 2, pp. 651–671. Factor d’Impacte (SCCI): 3.259
 • Lluís Garay Tamajón; Gemma Cànoves Valiente. 2010. Un análisis del desarrollo turístico en Cataluña a través del ciclo de evolución del destino turístico. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 52, pp. 43-58. ISSN: 0212-9426. Factor d’Impacte (SCCI): 0.130
 • Lluís Garay Tamajón; Gemma Cànoves Valiente. 2009. El desarrollo turístico en Cataluña en los dos últimos siglos: una perspectiva transversal. Documents d’Anàlisi Geogràfica. 53, pp. 29 - 46. Universitat Autònoma de Barcelona, 2009. ISSN: 0212-1573. Factor d’Impacte (SCCI): 0.124PROJECTES DE RECERCA (SELECCIONATS) • 2018-2018; Reconeixement i anàlisi dels moviments ciutadans de resistència i protesta davant els impactes del creixement del capitalisme de plataforma turístic. El cas de la ciutat de Barcelona. UOC y Fundació La Caixa. IP: Lluís Garay.
 • 2018-2020; Economía colaborativa y espacios turísticos: contribuciones, transformaciones y retos Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad (G60667813). IP: Soledad Morales y Francesc González.
 • 2017-2019; Turismo de Interior en España: Retos, valorización y estrategias ante situaciones cambiantes y de crisis para impulsar productos y destinos turísticos. Dinámicas y evolución de diferentes casos de estudio. Programa estatal de Investigación, Desarrollo e innovación orientada a los Retos de la Sociedad. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2016-74861-R). IP: Gemma Cànoves.
 • 2016-2018; IdEATE – Improved Employability and Apprenticeship in the Tourism Sector. H2020 Pilot Project Youth on the Spot "Special Partnership on Tourism". European Commission. Research & Innovation. GROW-EIP-GEN. Number: 738314. IP: Soledad Morales.
 • 2013-2016; Reconversión, revalorización y reinvención de espacios turísticos interiores de España. Análisis de casos y formulación de estrategias ante la crisis (CSO2013-41374-R). IP: Gemma Cànoves
 • 2009-2012: Turismo, territorio e identidad: procesos de revalorización de espacios y actividades en el medio rural español. Un análisis comparativo de los casos de Cataluña, Galicia y Murcia. Plan Nacional I D Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2009-11793).  IP: Gemma Cànoves
 • 2005-2008: El valor del lugar en la nueva geografía rural. Un análisis de las respuestas a los procesos de cambio en los espacios rurales a través de los estudios de casos en España. Plan Nacional I D Ministerio de Educación y Ciencia (CSO2009-2011). IP: Gemma Cànoves
 • 2000-2003: Desarrollo turístico Rural y revalorización sociocultural y medioambiental en Cataluña, Galicia y las Islas Baleares. DGES. IP: Gemma Cànoves


CONFERÈNCIES (SELECCIONADES) • Garay, Lluís i Soledad Morales (2018). User engagement in Festivals’ Virtual Brand Communities: Sónar festival Twitter and Facebook. Global Marketing Conference, Tokyo Juiol 2018
 • Garay, Lluís i Corrons, August (2017). An analysis of the process of adoption of virtual non-monetary exchange systems. An attitudinal approach of hybrid communities. The 1st IESE-LUISS Conference on Responsibility, Sustainability and Social Entrepreneurship. IESE Business School, Libera Università Internazionale degli Studi Social Guido Carli di Roma. Roma, 2017
 • Garay, Lluís i Font, Xavier (2016). The moderating role of values in planned behaviour: the case of tourism SMEs managers' intention to implement CSR measures. BEST EN Think Tank XVI. Corporate Responsibility in Tourism – Standards Practices and Policies. BESTEN (Building Excellence in Sustainable Tourism Education Network & Zentrum für Nachhaltigen Tourismus (ZENAT)in University of Applied Sciences in Eberswalde. Berlin, 2016.
 • Garay, Lluís i Morales, Soledad (2016). Festivals’ Images through Social Media and its Influence in Destinations’ Image. The “Mercat de la Música Viva de Vic” through Twitter. Conference: RSA Workshop 2016: “Beyond the Great Beauty. Universitat de Bologna i RSA. Rimini (Italy), 2016.
 • Garay, Lluís i Cànoves, Gemma (2015). Social Media and the Role of Different Actors in the Process of Image Creation for Destinations. The Case of Barcelona. Conference: RSA International Conference on Metropolitan Tourism Experience Development: Diversion and Connectivity. Universitat de Budapest I RSA. Budapest (Hongria), 2015.
 • Garay, Lluís i Cànoves, Gemma (2014). Analyzing tourism destinations’ image through intangible heritage. Gastronomy in Barcelona’s TripAdvisor forum. Conference: Third International congress UNESCO chair UNITWIN Network "Culture, Tourism, Development. UNESCO. Barcelona, 2014.
 • Garay, Lluís, Font, Xavier i Cànoves, Gemma (2013). New Elements in Destination’s Image Process of Creation. Barcelona viewed by Tourism’ Social Media. Conference: RSA Workshop: Evolution and transformation in tourism destinations: Revitalization through innovation? Universitat Rovira i Virgili i RSA. Tarragona, 2014.
 • Garay, Lluís i Font, Xavier (2012). Corporate Social Responsibility in Tourism Small and Medium Enterprises.  Evidence from Europe and Latin America. International Conference on Tourism, Climate Change & Sustainability. Universitat de Bournemouth. Bournemouth, 2012.