Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Laura Lamolla Kristiansen
 Directora del Programa Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
llamollaka r r o b auoc.edu

Doctora en Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB), Master en International Management (CEMS), Llicenciada & MBA (ESADE Business School).


Des de 2007  professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC en els àmbits de l’emprenedoria, direcció estratègica i organització. 


Actualment  Directora  acadèmica del grau en ADE.  Ha estat Directora acadèmica del Màster en Direcció d’Organitzacions en l’economia del Coneixement ( 2011-15) i coordinadora de l’Àrea de Postgrau dels Estudis d’Economia i Empresa (2011-13). Anteriorment va ser professora a ESADE-URL (1999-2006)


Els seus interessos en recerca se centren en qüestions de gènere, equilibri vida-treball i emprenedoria i TIC.


Participació en projectes


 • Gentalent: Incorporant, retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional de les tecnologies. Finançat per Recercaixa 2014-2016 Dir: Ana María González Ramos (GENTIC/UOC - Elisabet Almeda Samaranch (COPOLIS/UB)
 • Flujos de recursos humanos en ciencia y tecnología. Buscando la excelencia a través del talento finançat  pel  Ministeri de Ciència i  Innovació 2010-12 Dir. Ana María González Ramos (Ref: CSO2009-09003)
 • El gènere en la gestió de la diversitat. Una aproximació interdisciplinària per a la creació de materials docents per a la formació en ciències empresarials i d’alta direcció. Finançat per l’Institut Català de les Dones 2008-2009 Dir. Conxita Folguera (Ref: U-93/08)
 • Sociedad de la información en igualdad y para la igualdad. Desajuste entre participación y posición de las mujeres en la investigación y el empleo TIC  Programa Avanza Ministerio de Industria 2007-2008 Dir. Cecilia Castaño (PAV-010000-2007-106)
 • e-lab Empresa.  Programa EQUAL, FSE, EU 2005- 2007 Dir: Josep Lladós y Jordi Vilaseca
 • Treball i vida: Experiències de conciliació de la vida laboral amb la vida personal en empreses i organitzacions. Càtedra ETHOS-Ramon Llull  oct 2005- Dic. 2006 Dir:  Conxita Folguera y Laura Lamolla


Revistes i capítols de llibre


 • Lamolla, L., & González Ramos, A. M. (2018). Tick-tock sounds different for women working in IT areas. Community, Work & Family. https://doi.org/10.1080/13668803.2018.1483321
 • Bach, E. i Lamolla, L. (2016) La financiación del emprendimiento social. Revista Oikonomics, nº6 pp: 97-106
 • Folguera, C. Lamolla, L. (2014)  Working more, working less, working differently, ESADE Working Paper nº .258
 • Folguera, C. Lamolla, L. (2014)  Understanding Time in Context: Shift work in a precast concrete Factory ESADE Working  Paper nº. 257
 • Lamolla, L.  (2014) La formación en iniciativa emprendedora: Qué, Quien y cómo Oikonomics: Revista de Economía, Empresa y Sociedad núm 1 pp: 79-85
 • Valencia-Silva, M.; Lamolla, L.; Amorós. J.E. (2014) Current Ventures of Women Entrepreneurs: Relating Performance and Goals  En: Int. J. of Entrepreneurship and Small Business. Vol 22, no.3 pp: 378-392.
 • González, A.; Lamolla, L. (2013) Razones para emigrar y retornar: Trayectorias internacionales del personal directivo y emprendedor de industrias innovadoras en España. Papers. Revista de Sociología. ISSN.2013-9004.
 • Lamolla, L. (2012) Emprenedoria i crisi econòmica: qüestió de gènere? En Emprender en temps de crisi cap a les noves xarxes de generació de valor Torrent, J. (dir) Ed. UOC Ediciones  p. 114-126
 • Lamolla, L. (2010) Las mujeres emprendedoras en el sector TIC  en C. Castaño (coord) Género y Tic Ed. Uoc Ediciones p. 291-320

Participació en congressos i jornades


 • Vergés,N.  Freude,L. González, A.M. Lamolla, L. Almeda, E. i Di Nella, D. Estratègies per atreure, retenir i promocionar dones en ocupacions TIC: qüestionant mèrits i competències, fomentant la corresponsabilització i activant la promoció de les dones.  Seminari Internacional Xarxa GENCPOLIS- IV Jornades de Recerca Feminista de IIEDG “Gènere, ciutadania i polítiques” Barcelona 22-24 de novembre 2017.
 • Tic-Tac Tic: El rellotge sona diferent per a les dones del sector TIC? Workshop Política de Empleo y Tiempos una perspectiva de género. URV-IIEDG. Tarragona 19 de maig 2017.
 • Lamolla, L. and Folguera, C. Understanding time in context: Shift work in a precast concrete Factory. EGOS 2016 32nd Colloquium Naples, Italy.  6-9 July, 2016, Università degli Studi di Napoli Federico II.
 • Lamolla, L. González, A.M. Migration and return: the experience of Spanish managers and entrepreneurs in innovative industries 6th Equality, Diversity and Inclusion International Conference, 2013, Athens, Greece 1-3 July, 2013, Athens University of Economics and Business School.
 • Folguera, C., Lamolla, L.  Entrepreneurial projects and realities: narratives of men and women with Disabilities Rhetoric & Narratives in Management Research 2013. Barcelona (Spain) 25-27 March 2013.
 • Lamolla, L. González, A. Migration and Return: the experience of Spanish managers and entrepreneurs of  innovative industries Challenges of the international mobility of the highly skilled in the XXI century Barcelona (Spain) 7-8 February 2013.
 • Valencia, M. Lamolla, L. Amorós, J.E  Planellas, M. Business goals and performance relationship in new ventures created by women entrepreneurs International Network of Business and Management Journals  (INBAM 2012) Valencia (Spain) 20-22 march 2012.
 • Lamolla, L. Spanish Women Entrepreneurs in ICT industries V International Workshop of Research based on GEM Cádiz  (Spain) 28 th June 2010.
 • Lamolla, L. Women entrepreneurs in the ICT industry: Some insights on their uniqueness. 16th Nordic Conference on Small Business Research. Kolding (Denmark)  19 – 21 May 2010.  ISBN978-91070-39-6 www.ncsb2010.dk