Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Docència / Laura Solanilla

És professora responsable i consultora d’assignatures de l’àrea de Gestió cultural del Grau d’Humanitats i Directora acadèmica del Master interuniversitari en Gestió cultural.

Participació en projectes d’innovació docent

Participació en el Projecte pilot per a la Innovació en el disseny d'assignatures: redisseny de l’espai de Fonts i materials de l’aula
Durada: octubre 2010-febrer 2011
Centre: eLearn Center, Biblioteca i Màster en Gestio cultural UOC-UdG-UIB


Projecte d’innovació docent: Potenciant l'aprenentatge: reconceptualització dels continguts educatius per dispositius iPad en un material docent de Màster
Durada del projecte: 2011
Centre: Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya
Finançament: Vicerectorat d’Investigació i Innovació de la UOC (Convocatòria APLICA 2011)


Participació en el Projecte Pilot IPAD UOC – Orange
Durada: octubre 2010-febrer 2011
Centre: Àrea de Tecnologia Educativa de la UOC, Àrea d’Innovacio d’Orange, Màster en Gestio cultural UOC-UdG-UIB i Postgrau en Llibre i lectura en la societat de la informació UOC-Grup 62- Leqtor

 

Participacio en el Projecte de tranferència per a la implementació de l’e-transfoli als programes de Grau i Postgrau, basat en el projecte "e-portfolio transversal"
Durada: gener-setembre 2010
Centre: VR d'Innovació, Màster en Gestio cultural UOC-UdG-UIB

Direcció TFC d’Humanitats

El perfil formativo del gestor cultural en España.
Luis Bernal Ruiz
2009-10

L’ús del suport Web 2.0 en la difusió de continguts museístics: blog, podcast, RSS i mash-up
Antonio Agramunt Bertolotti
2008-09

Museu i plataforma interactiva integral a Internet de la Patum de Berga
Antoni Rius Carbonell
2007-08

Avaluació d’una exposició: “Lluís Companys i la seva època, 1882-1940”
Tania-Judith Hidalgo Ferrandis
2006-07

Projecte d’e-musealització de l’exposició “Combat per la llibertat. Terrassa, 1939-1979”
Patricia García Sáez
2006-07

140è aniversari d’Aigues de Barcelona: una proposta d’exposició
Rosa Prat i Mas
2006-07

La cultura catalana en les indústries culturals subvencionades. Anàlisi de les polítiques de subvenció per a la producció cultural atorgades per l’Institut Català de les Indústries Culturals del 2001 al 2005
Roser Gaitano Valls
2006-07

Diagnosi de la relació entre les aplicacions didàctiques de la museografia virtual i l'educació formal: anàlisi de casos
Rosa Corral Escàmez
2005-06

Diada de la Pau. Amics de la UNESCO de Barcelona
Cristina Casacuberta Thió
2005-06

Veus: Virtualidad en los recursos museográficos. Evaluación de la exposición virtual Veus del Forum BCN 2004
Marta Vicente Yebra
2004-05

Web de la Casa-Museu Lluis Domènech i Montaner
Ascensión Gutierrez Barcelona
2004-05

Aquàriums i educació: una evolució paral•lela.
Núria Requena i Cerdà
2003-04


Direccio Treball Final de Màster en Gestio cultural

El Crowdfunding o microfinanciación cultural. Estudio de caso:El Cosmonauta
Alicia García Gutiérrez
En curs. Data prevista: octubre 2011

Festa i conflicte: la relació entre cultura popular i cultura folklòrica emergent, amb l’administració local. La Festa Major d’Igualada com a estudi de cas
Josep Rabell Padró
En curs. Data prevista: octubre 2011