Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca
Marta Aymerich
 Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
marta.aymericha r r o b auoc.edu

És doctora en Medicina i Cirurgia (UAB, 2002), màster en Avaluació i gestió de serveis sanitaris (UAB, 2001), màster en Salut pública (Universitat Harvard, 1999) i diplomada de postgrau en Política social (UAB, 1995). És presidenta executiva de l’eHealth Center i membre del grup de recerca eHealth Lab de la UOC. Prèviament havia fundat i havia estat investigadora del Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió (TransLab) de la Universitat de Girona, on ha estat professora associada de la Facultat de Medicina de 2009 a 2014.

Ha estat directora de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (2006-2008), on va desenvolupar la seva carrera professional com a investigadora des de 1995. Ha estat directora del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya (2004-2006) i vicesecretària de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (1997-2002).

Ha publicat diversos articles en revistes indexades i és autora de múltiples ponències i comunicacions relacionades amb l’avaluació i recerca en serveis sanitaris. És avaluadora de projectes de recerca de la Comissió Europea, de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP) del Ministeri de Ciència i Innovació, del Fons d’Investigació Sanitària (FIS) del Ministeri de Sanitat i de diverses organitzacions científiques.