Catal | Espaol | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currculum Vitae
Estudis d'Arts i Humanitats
Marc Gil Garrusta
mgilgara r r o b auoc.edu

Llicenciat en Histria per la Universitat de Barcelona.

Actualment s professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, on coordina assignatures de Histria Moderna i Contempornia.

Pel que fa a la recerca, s especialista en Histria Contempornia d'Espanya (Franquisme i Transici) i Histria del Mn Actual (Histria Internacional). Membre del Grup de Recerca i Anlisi del Mn Actual (GRANMA) de la Universitat de Barcelona . Actualment est desenvolupant la tsi doctoral sobre la Instauraci del Rgim franquista a l'Ajuntament de Barcelona