Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Montse Guitert Catasús
mguiterta r r o b auoc.edu

Doctora en Ciències de l'Educació, especialista en noves tecnologies per la Universitat de Barcelona (1995). Actualment és professora de la UOC i coordinadora des dels seus inicis (1995) de l'assignatura de Multimèdia i comunicació (obligatòria i transversal que té per finalitat facilitar l'entrada dels estudiants a la Universitat) en català i castellà, amb un volum d'uns 5.000 estudiants per semestre i una coordinació de 70 consultors.


Profesora del doctorat sobre la Societat de la Informació a la UOC dels cursos Educación en la sociedad de la información: enseñar y aprender en entornos virtuales i Entorns virtuals d'aprenetatge, comunicació i materials didàctics multimedia. Així com dels moduls d'Introducció a l' e-learning i Aprendizaje basado en actividades colaborativas virtuales del màster internacional d' e-learning de la UOC.


Profesora (1992-2000) de les Facultat de Psicologia i Pedagogia i de l'Escola de Mestres Blanquerna de la Universitat Ramon Llull on vaig impartir diferents assignatures vinculades a l'àrea de Tecnologia Educativa i d'investigació qualitativa al doctorat.


Becària de Formació d'Investigadors de les Universitats Catalanes (1990-93) a la Facultat de Pedagogia en el Departament de Didàctica i Organització Escolar de la UB. Vaig realitzar diferents estades: Centre for Applied Research in Education (C.A.R.E.), University of East Anglia (England), Istituto per le Tecnologie Didattiche de Genova (ITD)(Itàlia), i Educational Technology Center (E.T.C) Harvard University Graduate School of Education in Massachussets (U.S.A.).


Recerca focalitzada en l'àrea Tecnologia Educativa i E-learning i més concretament en el treball cooperatiu en entorns virtuals, en formació del professorat virtual i en materials didàctics multimèdia on he liderat alguns projectes: PROFIT Acción Avanzada, Ministerio de Tecnologia (2002); PROFIT Acción Piloto Ministerio de Tecnologia (2000-01); FREREF, (Fundation des Régions Européenes pour la Recherche en Education et en Formation), (1998-2002); COLLEAGUE (Collaborative Learning in Virtual Environment) (1998-1999); TACEV (Treball i Aprenentatge Cooperatiu en Entorns Virtuals), UOC (1998-2002).


Membre del grup de recerca de qualitat de Formació Innovació i Noves Tecnologies (FINT) de la UB. He publicat diferents articles i he participat en congresos i workhops internacionals en la meva àrea de coneixement.