Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Maria Jesús Marco Galindo
mmarcoga r r o b auoc.edu
Doctora (2013) en Educació i TIC (eLearning) i Màster (2003) en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster (1996) en Direcció i Organització
d'empreses pel Departament d'Organització d'Empreses i Llicenciada (1992) en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

És professora dels Estudis d'Informàtica i Multimèdia de la UOC des de 1999 on ha estat directora de programa de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i de l’Enginyeria en Informàtica (2n. cicle). Actualment és responsable de l'equip docent de programació inicial.

Com a professora desenvolupa l'activitat docent en l'àmbit de la didàctica del pensament computacional, l'algorísmica i la programació en els cursos inicials i, també, en l’ensenyament-aprenentatge de les competències transversals, especialment de la competència comunicativa en els estudiants d'enginyeria i de la gestió i direcció de projectes de tecnologia. En l’àmbit de recerca és investigador del grup LAIKA.