Catal | Espaol | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currculum Vitae
M. Jess Marco Galindo

Doctora (2013) en Educaci i TIC (eLearning) i Mster (2003) en Societat de la Informaci i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Mster (1996) en Direcci i Organitzaci d'empreses pel Departament d'Organitzaci d'Empreses i Llicenciada (1992) en Informtica per la Universitat Politcnica de Catalunya (UPC).


s professora dels Estudis d'Informtica i Multimdia de la UOC des de 1999. Anteriorment ha estat directora de programa de l'Enginyeria Tcnica en Informtica de Gesti i de l’Enginyeria en Informtica (2n. cicle).


Com a docent la seva activitat la desenvolupa en els mbits de la direcci i gesti de la funci informtica a les organitzacions, de Programaci i de l’ ensenyament-aprenentatge de les competncies transversals (amb especial inters pel que fa a la competncia comunicativa escrita).


En recerca, la seva activitat principal s dins l’mbit de la docncia de competncies transversals i es focalitza, tot i que no exclusivament, en l'estudi, anlisi i aplicaci dels processos i eines per l’ensenyament-aprenentatge i avaluaci per competncies, com ara la carpeta d’aprenentatge o portafoli, les rbriques o els sistemes de feedback.


s membre dels grups de recerca ICSS (Information and Communication Systems and Services) de la UOC i del 2014 SGR 1534 (consolidat avaluaci A) MPI (Modelitzaci i Processament de la Informaci) grup interuniversitari amb membres de la UOC, UOF i UOC.


Anteriorment ha exercit com a professional informtic en l'mbit del desenvolupament d’aplicacions per als sectors industrial i bancari, com a consultora de la UOC i com a professora associada del departament de Llenguatges i Sistemes Informtics de la UPC.


Publicacions de recerca:


BAERES, David i MARCO-GALINDO, M. Jess (2013) “Anlisis del retorno personalizado en un entorno virtual de aprendizaje”, Actas de las JENUI ‘13, p. 85-92.


RIBERA, Josep; MARCO-GALINDO, M. Jess; PELLICER, Anna i MARQUS, Cristina (2013) “L’aprenentatge del catal com a L2 en el marc de la competncia comunicativa escrita com a competncia transversal en un entorn virtual”, en N. Estvez & B. Clavel (eds.) (2013) Quaderns de filologia. Col•lecci Anejos, Anejo 81. Adquisicin de segundas lenguas (L2) en el marco del nuevo milenio. Valncia: Universitat de Valncia, p. 243-262.


MARCO-GALINDO, M. Jess; PASTOR COLLADO, Joan Antoni i MACAU-NADAL, Rafael (2012) “A transversal model for learning and teaching writing skills in ICT engineering degrees: A practical experience”, IEEE Educon, Marrqueix, 17-20 abril de 2012, p. 1.116-1.121.


MARCO-GALINDO, M. Jess; PASTOR-COLLADO, Joan Antoni i MACAU-NADAL, Rafael (2012) “Writing skills in ICT Engineering Education. Aligning a Literature review with a virtual teaching innovation case”. ICERI – International Conference in Educacion, Research and Innovation. Madrid, 19, novembre 2012, p. 232-242.


MARCO-GALINDO, M. Jess (2012) “L's del eTransfoli electrnic coma eina bsica per a a incorporaci de l'ensenyament-aprenentatge de la competncia comunicativa en titulacions TIC: el cas de la UOC”, TIES Congrs Europeu de Tecnologies de la Informaci en l’Educaci i en la Societat: Una visi crtica, Barcelona, 2 febrer 2012, p. 258-260.


RIBERA, Josep; CAMPOS ngels; MARCO-GALINDO, M. Jess i PELLICER, Anna (2011) “L’ensenyament-aprenentatge de la competncia comunicativa escrita com a competncia transversal en els currculums TIC de la UOC”, en N. Estvez, J. R. Gmez, & M. Carbonell (eds.) (2011) Quaderns de filologia. Estudis lingstics, XVI. La comunicacin escrita en el siglo XXI. Valncia: Universitat de Valncia, p. 149-170.


MARCO-GALINDO, M. Jess; MACAU-NADAL, Rafael i PASTOR-COLLADO, Joan Antoni (2010): “Learning Written Communicative Skills in UOC Engineering Curricula: A Virtual University Initiative and Its Future Development”, Proceedigs of Transforming Engineering Education: Creating Interdisciplinary Skills for Complex Global Environments (TEE-Dublin’10), IEEE, p.1-19.


MARCO-GALINDO, M. Jess; MACAU-NADAL, Rafael i PASTOR COLLADO, Joan Antoni (2010) “Reporting on a Successful Experience in Educating Informatics Students in Communication Skills: Beyond a single subject towards the full curriculum”, ECSS ‘10 October 11-13. Prague. European Computer Science Summit, p. 28-39.


MARCO-SIM, J.M.; GUITART, I.; MARCO-GALINDO, M.J.; RIUS, M.A.; RODRGUEZ, M.E.; ARNEDO, J.; CABOT, J.; CABALL, S. i RIERA, D. (2008). “Podemos darle la vuelta a la enseanza del desarrollo del software?”. Revista Novtica de la Asociacin de Tcnicos de Informtica. Nm. 193, p. 59- 62.


MARCO-GALINDO, M. Jess (2008) “Se puede mejorar la competencia comunicativa a travs del currculo de Ingeniera en Informtica? Una experiencia prctica”, Actas de la JENUI ‘08, p.677-678.


MARCO-GALINDO, M.J.; PRIETO, J.; SERRADELL, E. (2005). “Requerimientos Tecnolgicos para la Docencia de Programacin en un Entorno de Aprendizaje a Distancia”. Proceedings de la 4a Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Ciberntica e Informtica. International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), p. 113-118.


CUENCA, M. Josep; MARCO-GALINDO, M. Jess i NICOLAU, Francesca (2004): “Destreses comunicatives per a professionals de la informtica; anlisi i ensenyament-aprenentatge d’aspectes discursius i lingstics”, Proceedings of the GLAT-Barcelona ‘04, p. 395-406.


MARCO-GALINDO, M.J (2004). “Free Software Contributions to improve traditional software management software”. Actes de les III Jornades de programari lliure UPC. Manresa.


MARCO-GALINDO, M.J, PRIETO, J. (2002). Necesidades especficas para la docencia de la programacin en un entorno virtual. Actas de las VIII Jornadas Enseanza Universitaria de la Informtica (JENUI 2002). Cceres, p.1-8.


MARCO-GALINDO, M.J, ESPASA, A. (2002). Estudi comparatiu de dues assignatures en un entorn virtual d’aprenentatge. Actes de la 2nd. European Conference on Information Technologiesin Education and Citizenship: A Critical Insight – TIEC 2002. Barcelona.


Publicacions docents:


CUENCA, M.Josep; NICOLAU, Francesca.; CAMPOS, ngels i RIBERA, Josep. Coordinaci: MARCO-GALINDO, M.Jess i SEGRET, Ramon (2010) Competencia comunicativa para profesionales de las TIC. Barcelona: UOC, 1a edici. .


CUENCA, M.Josep i NICOLAU, Francesca. Coordinaci: MARCO-GALINDO, M.Jess (2005) Competncia comunicativa per a professionals de la Informtica. Barcelona: Editorial UOC, 1a edici.


NICOLAU, Francesca. i CUENCA, M.Josep. Coordinaci: MARCO-GALINDO, M.Jess (2008) Pensar, organitzar, escriure. Competncia comunicativa per a professionals de les TIC. Barcelona: Editorial UOC.


NICOLAU, Francesca i CUENCA, M. Josep. Coordinaci: MARCO-GALINDO, M.Jess i PREZ, Antoni (2010) Competncia comunicativa per a professionals de les TIC. Barcelona: UOC, 3a edici.


MARCO-SIM, J.M.; MARCO-GALINDO, M.J.; MACAU, R.; PASTOR, J.A.; RODRGUEZ-BERMDEZ, J.R. i GUITART, I. (2010). Sistemes d’Informaci (a les Organitzacions. Captol a Escanejant la informtica, p. 193-233, (eds. MARCO-GALINDO, M.J.; MARCO-SIM, J.M.; PRIETO, J.; SEGRET, R). Barcelona: Editorial UOC. Editorial UOC.


MARCO-GALINDO, M.J.; VILAPLANA-PAST, J. (2008). Introducci a la programaci. Captol a Fonaments de programaci, p. 15-30, (eds. LVAREZ, J.;. MARCO-SIM, J.M; VILAPLANA, J), Barcelona: Editorial UOC.


Projectes d’innovaci i de recerca:


Participaci com a investigadora en el projecte EA2010-0088: Prcticas hacia la excelencia de los trabajos fin de grado. Elaboracin de un catlogo de prcticas basadas en el cotejo con el marco nacional e internacional y experimentadas en el campo de la Ingeniera. Anlisis de la proyeccin y transferencia a otros contextos.


Participaci com a investigadora en el projecte EA2008-0043: Estudio comparativo sobre el nivel de desarrollo de competencias transversales en alumnos de nuevo ingreso en enseanzas de Ingeniera en Informtica..


Participaci com a investigadora en el projecte CCYT: mosaicLEARNING: Mobile, open-source. Standards-based & secure, context-aware, initialized, collaborative eLearning. TSI2005-08225-C07-05.