Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Modesta Pousada Fernández
mpousadaa r r o b auoc.edu

Titulació acadèmica


  • Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona (desembre 1996). Tesi doctoral amb el títol "Aportacions de la Medecina Legal espanyola al problema de la malaltia mental: un estudi històric (1783-1874)", dirigida per la Dra. M. Carmen Giménez Segura.
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (juny 1990).
  • Posgrau en Disseny de material didàctic multimèdia per entorns virtuals d'aprenentatge per la Universitat Oberta de Catalunya (juliol 2001).

Experiència docent


  • Coordinadora d'assignatures de l'àrea de Psicologia bàsica dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, des del 2001 fins a l'actualitat.
  • Professora del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona, des del 1991 fins al 2001.

Línies de recerca actuals


Membre del grup de recerca PSiNET de l'IN3 de la UOC, grup que que té com a objectiu principal l’estudi dels aspectes psicològics vinculats a l’ús de les TIC en relació a la salut i la qualitat de vida de les persones. Les línies de treball actual del grup estan vinculades a la Promoció d’Estils de Vida Saludables a través d’Internet, els Social Media i les Malalties Minoritàries en els processos d'intel.ligència col.lectiva, i la relació entre els Processos Cognitius i els sistemes tecnològics.