Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Altres activitats / Maite Puigdevall

Membre adjunt de la Unitat de Recerca en Política i Planificació lingüístiques del Departament de Gal·lès de la Universitat de Cardiff. (http://www.cardiff.ac.uk/welsh/subsites/languagepolicyplanning/membersandvisitingscholars/index.html)

Participació en congressos, conferències, jornades i seminaris

Puigdevall, Maite i Joan Pujolar (2011). “The Role of New Speakers in the Change of Linguistic Practices and Ideologies in Catalonia” Presentació a l’American Anthropoligical Association Annual Meenting. Montreal, Canada del 16-21 novembre 2011.

Puigdevall, Maite (2011). “Language policy and language planning in Catalonia”. Round Table: Language Policies. Why Do They Matter? Graduate Center at City University New York, 26 octubre 2011.

Puigdevall, Maite (2011). "Llengua, identitat i polítiques lingüístiques i turístiques a Catalunya i al País de Gal·les". Presentació a la reunió d'Estudis sobre Balanç de la recerca als Estudis d'Arts i Humanitats. Barcelona, 15 juny 2011.

Puigdevall, Maite (2010). “Els usos institucionalitzats o públics del català. Balanç i perspectives de futur” a la Jornada «Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur». Societat Catalana de Sociolingüística i la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC, en col.laboració amb la Secretaria de Política Lingüística. Barcelona, 28 setembre de 2010.
Vídeo de la presentació.

Puigdevall, Maite (2010). "El turisme identitari a Catalunya: els Centres d’Acollida Turística (CAT)". Presentació al Seminari de recerca d'Identi.cat, Barcelona 1 de juliol 2010.

Puigdevall, Maite (2008). “La supressió dels obstacles per a la promoció de les llengües regionals o minoritàries d’Europa” a Primer congrés internacional sobre Situació i perspectives del plurilingüisme a Europa, Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, del 6 al 8 de novembre de 2008.

Puigdevall, Maite (2007). “Efectes econòmics i ocupacionals de la planificació lingüística a Catalunya i a Gal·les”. Jornada “Efeits economics e ocupazionâi des leçs di tutela pe lenghe furlane”, Colorêt di Montalban, Udin, 26 de juny de 2007.

Puigdevall, Maite (2006). “Les polítiques culturals i lingüístiques de la Unió Europea” Gestió de projectes Europeus. Col·legi de sociòlegs i politòlegs de Catalunya, IL3 UB. Barcelona, 20 novembre 2006.

Puigdevall, Maite i Colin H. Williams (2001). “A challenge yet to be faced: SMEs and the planned use of Welsh” 2n Congrés Europeu sobre Planificació lingüística. Andorra, 15 de novembre 2001.

Puigdevall, Maite (2000). “L’ús del gal·lès en el sector privat: Opinions i comportaments d'empresaris de petites i mitjanes empreses”. Seminari Alpes Europa. Vich/ Vigo di Fassa 26-28 octubre 2000.

Puigdevall, Maite (1999). “La promoció del gal·lès”. II Jornada: «Concepcions i processos de la promoció de les llengües: estudi de casos» Organitzada pel Centre de Documentació i Estudis sobre les Llengües d'Europa i de la Mediterrània (CDELlEM) i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Girona, 27 de novembre de 1999.

Puigdevall, Maite (1998). “Política lingüística al País de Gal·les” Polítiques lingüístiques a països plurilingües. Cicle de conferències de l’Institut de Sociolingüística Catalana, Direcció General de Política Lingüística. Barcelona, 27 de 1998.

Puigdevall, Maite; Gabriele Iannacaro i Vittorio Dell’Aquila (1997). “Planificación lingüística comparada: aranés en Catalunya, ladino en Sudtirol, Alto Adige y lapón en Laponia". I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo: Comunidades e Individuos Bilingües. Vigo, Galicia 21-25 octubre 1997.

Puigdevall, M. i M. Payeró (1995). “Presentació del Centre de Documentació i Estudi sobre Llengües d’Europa CDELlEu”. II Simposi Internacional de les Llengües i Legislacions Europees. Drets Lingüístics a la Nova Europa. Gandia, País Valencià, 2-4 de març 1995.

Puigdevall, M. Xavier Lamuela, Marta Payeró i Jordi Suïls (1995). “La planificació de l’estructura i les diferències entre varietats transfrontereres d’una mateixa llengua” en el Congrés Europeu de Planificació Lingüística. Barcelona, Catalunya, 9-10 novembre 1995.