Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Recerca / Maite Puigdevall

Les seves àrees d’interès són la sociolingüística i la planificació i política lingüístiques, més concretament: llengua i identitat; llengua i turisme; llengua i immigració; nous parlants de llengües minoritàries i polítiques lingüístiques comparades.

Membre del Grup de Recerca Reconegut i Finançat per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Grup de Recerca Emergent. Llengua, cultura i identitat en l'era global (2009-2013).

Article a la revista digital Digithum sobre les activitats del grup (http://digithum.uoc.edu/ojs/index.php/digithum/article/viewFile/n13-identicat/n13-identicat-cat).

Direcció de projectes

Llengua, identitat i polítiques turístiques a Catalunya i a Gal·les. Juntament amb el Dr. Joan Pujolar (UOC) i la Dra. Kathryn Jones (Y Gynolfan Cynllunio Iaith, País de Gal·les). Finançat per una subvenció Batista i Roca de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca- (Generalitat de Catalunya) (octubre 2008 – setembre 2009).

Coordinadora del Projecte de recerca sobre els usos lingüístics del col·lectiu gai, lesbià, bisexual i transsexual de Catalunya juntament amb els Dr. Joan Pujolar i Josep-Anton Fernández i Miquel Strubell (UOC), per encàrrec del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (febrer 2008 – maig 2008).

Participació en projectes

Neophon: Nuevos hablantes, nuevas identidades: prácticas e ideologías lingüísticas en la era post-nacional (gener 2012-Desembre 2015). Dirigit per Joan Pujolar. Finançat per la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Col·laboradors: Luisa Marín Rojo, Fernado Ramallo, Monica Heller, Miquel Strubell, Simone Belli, Bernardette O’Rourke, Kathryn Woolard i Rosina Márquez.