Català | Español | English    AAA
Web of the faculty and research staff of the Universitat Oberta de Catalunya
 Other activities / Maite Puigdevall

Adjunct member of the Language, Policy and Planning Research Unit of Cardiff University’s School of Welsh (http://www.cardiff.ac.uk/welsh/subsites/languagepolicyplanning/membersandvisitingscholars/index.html).

Participation in conferences, lectures and seminars

 

Puigdevall, Maite & Joan Pujolar (2011). “The Role of New Speakers in the Change of Linguistic Practices and Ideologies in Catalonia” Presentació a l’American Anthropoligical Association Annual Meenting. Montreal, Canada, 16-21 november 2011.

Puigdevall, Maite (2011). “Language policy and language planning in Catalonia”. Round Table: Language Policies. Why Do They Matter? Graduate Center at City University New York, 26 octuber 2011.

Puigdevall, Maite (2011). "Llengua, identitat i polítiques lingüístiques i turístiques a Catalunya i al País de Gal·les". Presentation at the meeting of UOC's Arts & Humanities Studies. Barcelona, 15 june 2011.

Puigdevall, Maite (2010). “Els usos institucionalitzats o públics del català. Balanç i perspectives de futur” in «Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur». Societat Catalana de Sociolingüística & la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC with Secretaria de Política Lingüística. Barcelona, 28 september 2010.
Video of the presentation.

Puigdevall, Maite (2010). "El turisme identitari a Catalunya: els Centres d’Acollida Turística (CAT)". Presentation in Seminari de recerca d'Identi.cat, Barcelona, 1 july 2010.

Puigdevall, Maite (2008). “La supressió dels obstacles per a la promoció de les llengües regionals o minoritàries d’Europa” in Primer congrés internacional sobre Situació i perspectives del plurilingüisme a Europa, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Valencia, 6-8 november 2008.

Puigdevall, Maite (2007). “Efectes econòmics i ocupacionals de la planificació lingüística a Catalunya i a Gal·les”. in “Efeits economics e ocupazionâi des leçs di tutela pe lenghe furlane”, Colorêt di Montalban, Udin, 26 june 2007.

Puigdevall, Maite (2006). “Les polítiques culturals i lingüístiques de la Unió Europea” Gestió de projectes Europeus. Col·legi de sociòlegs i politòlegs de Catalunya, IL3 UB. Barcelona, 20 november 2006.

Puigdevall, Maite i Colin H. Williams (2001). “A challenge yet to be faced: SMEs and the planned use of Welsh” 2n Congrés Europeu sobre Planificació lingüística. Andorra, 15 de novembre 2001.

Puigdevall, Maite (2000). “L’ús del gal·lès en el sector privat: Opinions i comportaments d'empresaris de petites i mitjanes empreses”. Seminar Alpes Europa. Vich/ Vigo di Fassa 26-28 octuber 2000.

Puigdevall, Maite (1999). “La promoció del gal·lès”. II Jornada: «Concepcions i processos de la promoció de les llengües: estudi de casos» Organitzada pel Centre de Documentació i Estudis sobre les Llengües d'Europa i de la Mediterrània (CDELlEM) & Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Girona, 27 november 1999.

Puigdevall, Maite (1998). “Política lingüística al País de Gal·les” Polítiques lingüístiques a països plurilingües. Conferences by Institut de Sociolingüística Catalana, Direcció General de Política Lingüística. Barcelona, 1998.

Puigdevall, Maite; Gabriele Iannacaro & Vittorio Dell’Aquila (1997). “Planificación lingüística comparada: aranés en Catalunya, ladino en Sudtirol, Alto Adige y lapón en Laponia". I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo: Comunidades e Individuos Bilingües. Vigo, Galicia 21-25 octuber 1997.

Puigdevall, M. & M. Payeró (1995). “Presentació del Centre de Documentació i Estudi sobre Llengües d’Europa CDELlEu”. II Simposi Internacional de les Llengües i Legislacions Europees. Drets Lingüístics a la Nova Europa. Gandia, País Valencià, 2-4 de march1995.

Puigdevall, M. Xavier Lamuela, Marta Payeró & Jordi Suïls (1995). “La planificació de l’estructura i les diferències entre varietats transfrontereres d’una mateixa llengua” en el Congrés Europeu de Planificació Lingüística. Barcelona, Catalunya, 9-10 november 1995.