Català | Español | English |     AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Economia i Empresa
Maria Pujol Jover
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
+34 932 542 165
mpujoljo[at]uoc.edu

Na Maria Pujol Jover (Barcelona, 1973) es va llicenciar en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona (UB) l’any 1999, i al 2004 va obtenir el títol de doctora en Estudis Empresarials per la mateixa universitat. És professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2006, on imparteix assignatures de l'àrea quantitativa i de màrqueting. Des de 2015 forma part de l’àrea d’Anàlisi i Ciència de les Dades derivada de la seva col·laboració amb els Estudis d’Informàtica Multimèdia i Comunicació al màster en Intel·ligència de Negoci i Big Data, i el MOOC de Business Intelligence. Ha col·laborat com a professora en altres centres d’educació superior, com la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Coastal Carolina University (CCU), l’Instituto Superior de Marketing (ISM, actual ESIC) i l’EAE Business School. Des del 2005 és professora associada del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB del qual n’és membre des del 1999.


Des de la seva etapa de doctoranda s’ha focalitzat en el tractament, la gestió i l’anàlisi de les dades. Com a conseqüència, té diverses contribucions on les tècniques estadístiques i el treball amb grans bases de dades són els protagonistes. La seva experiència va des de la investigació en Màrqueting (on s’inclou la seva pròpia tesi doctoral) fins el e-Government (de la qual ha estat la Investigadora Principal de dos projectes competitius) passant per la investigació en Learning Analytics. Les seves línies d'investigació es centren en el comportament del consumidor tradicional i en línia, el govern electrònic, la gestió dels factors de dependència de les persones grans, l’impacte dels estudis universitaris en el món laboral i l’aplicació de la tecnologia a l’educació superior. Totes aquestes àrees tan dispars, tenen un nexe en comú: les dades i la seva anàlisi.


En els últims anys, ha participat en diversos projectes relacionats amb les noves tecnologies i el seu impacte en la societat. Actualment és investigadora al grup Management & e-Learning (MeL), grup de recerca reconegut com grup emergent 2014-SGR-860 per la Generalitat de Catalunya. Des de maig del 2006 fins setembre del 2012 va ser membre del grup de recerca consolidat (2009 SGR 513) de l’Observatori de la Nova Economia (ONE) que va co-dirigir des de l’octubre del 2010 fins el setembre del 2011. Fins el juliol de 2004 va formar part del grup de recerca “Risc en Finances i Assegurances” consolidat al 2000 i renovat diverses vegades (2009 SGR 1328).  


A banda de publicar articles, llibres i capítols de llibre, ha participat com a ponent en molts congressos nacionals i internacionals, i ha col·laborat amb diverses entitats com la Fundación Mapfre Estudios, la Fundació Jaume Bofill o l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Quant a la organització d’esdeveniments, va ser pionera en l’àrea de la Mineria de Dades l’any 2000 amb l’International Workshop of Data-Mining. Destaca el seu paper en el comitè organitzador del congrés internacional Research on National Brand and Private Label Marketing en totes les seves edicions.


La seva tasca docent ha estat reconeguda amb l’obtenció de dos trams docents per la UOC al seu programa DOCENTIA reconegut per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) i de quatre triennis docents consolidats per la UB.


Projectes • Formació  dels graduats  i competències transversals  a la UB. Anàlisi de la satisfacció  amb la formació rebuda a partir de les  pràctiques empresarials. (2018 – 2019) Projecte REDICE18-2221. Programa de Recerca en Docència Universitària, UB. I.P.: C. Riera. Participant: M. Pujol-Jover.
 • Necessitats i requeriments laborals i formació dels graduats. Anàlisi de les discrepàncies competencials a partir de les pràctiques empresarials. (2016 – 2018) Projecte REDICE16-1562. Programa de Recerca en Docència Universitària, UB. I.P.: C. Riera. Participant: M. Pujol-Jover.
 • Indicadors d'e-government pel foment del creixement: Com es posiciona Catalunya dins d'Europa? (2015 – 2016) Escola d’Administració Pública de Catalunya, Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Secretaria d’Universitats i Recerca, Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya. 2014 EAPC 00022. I.P.: Maria Pujol-Jover. Participants: 4
 • Amb l’e-Government els municipis de Catalunya no tenen límits. (2014 – 2016) Escola d’Administració Pública de Catalunya, Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Secretaria d’Universitats i Recerca, Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya. 2013 EAPC 00021. I.P.: Maria Pujol-Jover. Participants: 6
 • Estudi de les competències a través de l’anàlisi de les pràctiques a les empreses: la Universitat i el món laboral més pròxims. (2014 – 2016) Projecte REDICE14-1476. Programa de Recerca en Docència Universitària, UB. I.P.: C. Riera. Participant: M. Pujol-Jover.
 • Anàlisi de la influència de l’entorn sociocultural en la transició cap a l’ensenyament universitari: una perspectiva des de la quàdruple hèlix. (2013 – 2014) Projecte REDICE-ACCIÓ-13-26, ICE, Acció Complementària al Programa de Recerca en Docència Universitària. I.P.:C. Riera. Participant: M. Pujol-Jover.
 • Anàlisi de la influència de l’entorn sociocultural en la transició cap a l’ensenyament universitari: una perspectiva des de la quàdruple hèlix. (2012 – 2013) Projecte REDICE12-1742-02, ICE, Programa de Recerca en Docència Universitària, UB. I.P.: C. Riera. Participant: M. Pujol-Jover.
 • PYMES RED: Nuevo modelo tecnológico basado en la aplicación TIC del concepto PYME en Red (estratégico para la economía Española) Creación y difusión de Contenidos destinados a PYMES. (2008 – 2011) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Avanza I+D 2/2008, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, TSI-020501-2008-156. 2008-2011. Investigador principal: I.C.A. Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L. Participant: M. Pujol-Jover
 • La Universitat i la Societat Xarxa. Projecte Internet Catalunya (PIC). (2005 – 2007) Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Josep Maria Duart. Participant: M. Pujol-Jover
 • Causas, evolución y análisis comparativo de la dependencia en la población española mayor edad. (2003 – 2005) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Investigador principal: Montserrat Guillén Estany. Participant: M. Pujol-Jover
 • Enquestes i Qualitat de la Informació Estadística. (2003 – 2004) Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT). XT2003-00057. Investigador principal: Montserrat Guillén Estany. Participant: M. Pujol-Jover
 • Ajuts per al desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques interregionals (XTI). (2001 – 2002) Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT). Investigador principal: Montserrat Guillén Estany. Participant: M. Pujol-Jover
 • Atorgament d'un ajut per a la Xarxa Temàtica: 'Enquestes i qualitat de la informació estadística. (1999 – 2000) Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT), 1999XT00005. Investigador principal: Montserrat Guillén Estany. Participant: M. Pujol-Jover


Articles • Riera-Prunera, M.C., Blasco-Martel, Y., López-Tamayo, J., Pujol-Jover, M., Rodríguez-Ávila, N. (2018). Éxito en la entrada al mercado de trabajo: Análisis factorial de componentes principales de las competencias laborales. Revista d’Innovació Docent Universitària-RIDU, Núm.10, pp. 77-91. Indexada en DICE, MIAR. (Education).   http://dx.doi.org/10.1344/RIDU2018.10.8
 • Esteban-Millat, I. Martínez-López, F. J., Pujol-Jover, M., Gázquez-Abad, J. C., Alegret, A. (2018) An extension of the technology acceptance model for online learning environments, Interactive Learning Environments, 26:7, 895-910. Indexada en JCR Q2 (Education & Educational Research), SCOPUS Q1 (Education; E-learning), MIAR, CARHUS PLUS A (Educació). https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1421560
 • Monteverde, M; Pujol-Jover, M.; Alemany, R.; López-Casanovas, G. (2017) Población mayor en situación de dependencia de la Argentina: Propuesta de clasificación según severidad basada en datos secundarios. Población y Salud en Mesoamérica, 15(1)  – Online ISSN: 1659-0201. Indexada en MIAR, LATINDEX, C (CIRC), A (UCRIndex) Ciencias sociales: Sociología. Población. Trabajo social. https://doi.org/10.15517/psm.v15i1.28194
 • Pujol-Jover, M.; Riera-Prunera, C.; Abio, G. (2015) Competences acquisition of university students: Do they match job market's needs? Special Issue – ACCID, Intangible Capital (IC). Intangible Capital, 11(4): 612-626 – Online ISSN: 1697-9818 – Print ISSN: 2014-3214. Número de citas: 2 - Indexada en SCOPUS Q3 (Business and International Management; Management of Technology and Innovation; Organizational Behavior and Human Resource Management; Strategy and Management; Education),  MIAR, CARHUS PLUS A (General o multidisciplinar), DICE, LATINDEX. http://dx.doi.org/10.3926/ic.625


Llibres i capítols de llibre


 • Liviano D.; Pujol. M. (2017) Análisis cuantitativo con R. Matemáticas, estadística y econometría. BARCELONA. Editorial UOC.  ISBN. 978-84-911-6803-4.
 • Liviano D.; Pujol. M. (2014) Econometria amb R: Manual pràctic. PID_00202943. Primera edició. FUOC. Oberta UOC Publishing, SLU.
 • Liviano D.; Pujol. M. (2014) Econometría con R: Manual práctico. PID_00202944. Primera edició. FUOC. Oberta UOC Publishing, SLU.
 • López-Tamayo, J; Pujol, M; Riera i Prunera; C. (2014). ¿Qué impide a los estudiantes ampliar su currículum educativo? Un análisis desde la perspectiva sociocultural. Textos sobre Educación Universitaria: la Docencia de la Estadística. Editorial: Dipòsit Digital de la UB. Recerca. ISBN: 978-84-616-8890-6

Organització de Congressos, Simposis, Workshops i Seminaris


 • 5th International Conference on Research on National Brand & Private Label Marketing. (2018) Organizing Committee. Barcelona, 11th-13th July, 2018
 • 4th International Conference on Research on National Brand & Private Label Marketing. (2017) Organizing Committee. Barcelona, 28th-30th June, 2017
 • 3rd International Conference on Research on National Brand & Private Label Marketing. (2016) Organizing Committee. Barcelona, 29th June-1st July, 2016
 • 2nd International conference on Research on National brands & Private Label Marketing. (2015) Organizing Committee. Barcelona, 24th-26th June, 2015
 • 1st International symposium on Advances in National brands & Private Labels in retailing. (2014) Organizing Committee. Barcelona, 25th-27th June, 2014

 

Disseny i organització d’activitats de difusió


 • Pujol-Jover, M. et al. Diseño e impartición del MOOC: Introducción al Business Intelligence. (2014–2018) Plataforma: MiríadaX. Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones y Estudios de Economía y Empresa. Universitat Oberta de Catalunya.


Participació en Congressos, Simposis, Workshops i Seminaris


 • Riera Prunera, M.C.; Blasco Martel, Y.; Duque, L.; López Tamayo, J.; Pujol Jover, M. (2017) Challenges in entering the labour market: a competence gap analysis. CINAIC 2017: VII Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Zaragoza, Spain, (October 6th - 8th).
 • Riera Prunera, M.C.; Blasco Martel, Y.; di Paolo, A.; Duque, L.; López Tamayo, J.; Pujol Jover, M. (2017) Students facing the labour market: what should they have learned? A competence gap analysis. 11th annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain, (March 6th-8th).
 • Monteverde, M.; Pujol-Jover, M.; Alemany, R.; Lopez-Casasnovas, G. (2016) Criterio de Clasificación de la Población Mayor en Situación de Dependiente de la Argentina. VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) y XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais (ABEP). Foz do Iguaçu, Brasil, (October 17th - 21st).
 • Llobet-Dalmases, J.; Pujol-Jover, M. (2016) The Moodle Lessons in Accounting Subjects. 10th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, (March, 7-9)
 • Pujol-Jover, M., Riera Prunera, M.C., Duque, L. (2016) Learning Skills: how far away are businessmen and graduates? 1st. HEIRRI Conference (Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation). Barcelona, March 2016.
 • Pujol-Jover, M.; Llobet-Dalmases, J. (2015) Using Moodle tools as an upgrading of e-learning curricula. 7th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, (July 6th - 8th).
 • Duque, L.; Pujol-Jover, M.; Riera-Prunera, C. (2015) Society needs and university teaching: is there a gap?, XXIV Meeting of the Economics of Education Association (AEDE), Madrid, Spain, (June 25 - 26)
 • Duque, L.; Pujol-Jover, M.; Riera-Prunera, C. (2015) Competences development from two perspectives: Businessmen vs. Graduates. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Madrid, Spain, (March, 2-4)
 • Riera Prunera, C.; Alcañiz, M.; Chulià, H.; Pujol-Jover, M. (2014) Graduates and competences: analysing the gap between university and enterprise. Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI. (December, 15 – 19)
 • Riera i Prunera, M.C.; Pujol-Jover, M.; Insa, R. (2014). E- government: a way to communicate with citizens. International Conference on Regional Science: Financing and the role of regions and towns in economic recovery (ICR), XL Reunión de Estudios Regionales, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, November, 20th-21st.
 • Abio, G. ; Pujol-Jover, M. ; Riera Prunera, M.C.; Alcañiz, M.; Duque, L.; López Tamayo, J.; di Paolo, A. (2014) Do university studies fit society needs? 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Seville, Spain. (November 17-19)
 • Pujol-Jover, M.; Riera i Prunera, M.C. Insa, R.; (2014). E-government: the youngest brother. 54th European Regional Science Association Congress: Regional development & globalisation: Best practices (ERSA), Saint Petersburg, Russia, August, 26-29.