Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Maria del Mar Sabadell i Bosch
msabadella r r o b auoc.edu

Mar Sabadell-Bosch (Barcelona 1964).  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Obté el diploma d'Estudis Avançats per la Universitat  Oberta de Catalunya y la Suficiència investigadora en el Programa de Doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement (2003).

Des de setembre de 1999 és professora de la UOC de l'àrea jurídica en els Estudis d'Economia i Empresa i imparteix docència en matèria de fiscalitat empresarial i en l'àmbit del Dret del treball i la  Prevenció de riscos laborals. Ha ocupat els càrrecs d'adjunta al Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat (2006-2008) i d’adjunta al Vicerector de Professorat i Política Universitària (2009). Distinció Jaume Vicens Vives (2017) de la Generalitat de Catalunya, a la qualitat universitària, per el lideratge en el desenvolupament de pràctiques per l’avaluació de competències professionals en un context d’aprenentatge en línia.

Actualment és membre del Digital Business Research Group (DigiBiz), reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 571). Ha participat en diversos projectes de recerca, relacionats amb l'e-learning i el teletreball. Els seus interessos en recerca se centren principalment ment en l'estudi de la interrelació entre l'ús de les TIC i el treball i en el desenvolupament de formes de treball flexible i treball a distància, amb un especial interès en matèria d'obligacions preventives i responsabilitat empresarial en la seguretat i salut en el teletreball. D'altra banda, la seva activitat de R+D+i es desenvolupa també en l'àmbit de l’e-learning, l'avaluació docent en competències i la qualitat acadèmica.

Blog: http://www.fiscal.blogs.uoc.edu

Grup R+D+i:    http://www.digibiz.rdi.uoc.edu

 

Comunicacions i participació en Congressos

 

Sabadell-Bosch, M. (2017) La orientación docente hacia la empleabilidad de los graduados ¿Cómo avanzan las titulaciones en esta dirección? XIV Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educción Superior. Coordinació simposi convidat.

Sabadell-Bosch, M. (2016). Proyecto Aula Site Profesional Ad-Hoc: Del caso práctico a las prácticas en prevención. XVI Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Cartagena de Indias (Colombia). Comunicació i presentació.

Sabadell Bosch, M., Baraza Sánchez, X., Santanach Delisau, F., (2016). Del aula virtual al entorno profesional: Proyecto ASPA de acreditación de competencias. FECIES2016. Granada (Espanya). Comunicació (ISBN Pendent) i presentació.

Sabadell, M., Vilardell, M., (2016).  Pràctiques virtuals en PRL: Presentació del projecte ASPA. Aplicació en un entorn hospitalari. II Jornada PRL i Empresa: Noves actuacions preventives en el sector hospitalari i sociosanitari. Barcelona (Espanya). Presentació.

 

Sabadell, M., (2013). Telework and Responsability in Risk Prevention. First UOC International Research Symposium. Barcelona (Espanya). Pòster

 

Sabadell i Bosch, M., García González, G., (2013). La vigilancia de la salud, medida preventiva de los riesgos asociados al teletrabajo. ORP 2013. Santiago de Xile (Xile). Comunicació (ISBN 978-84-616-3459-0) i presentació.

Sabadell i Bosch, M., Garcia Gonzalez, G., (2012). Seguridad y salud y Teletrabajo: alcance y eficacia de la autoevaluación de riesgos laborales. X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Bilbao (Espanya). Comunicació (ISBN 978-84-615-7900-6) i presentació.

Sabadell i Bosch, M. Álvarez Gómez, F., (2011). Herramientas para la supervisión continua del desarrollo competencial en la asignatura de prácticum. XI Symposium Internacional sobre el prácticum y las prácticas en empresas en la formación universitaria.  Pontevedra (Espanya). Comunicació (ISBN 978-84-8408-615-4) i presentació.

Baraza, X., Sabadell, M., (2011). Formación en prevención de riesgos laborales: de la teoria a la práctica en un entorno virtual. 9th Internacional Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago de Xile (Xile). Comunicació (ISBN 978-84-934256-9-2).

Sabadell-Bosch, M., Taulats-Pahissa, M., (2011). Technology, Quality and Empowerment: case studie from Sapin: Student Participation in the Quality Assurance of E-Learning. 2011 Global Forum. Vancouver (Canada). Comunicació i presentació.

Sabadell-Bosch, M., Martinez-Arguelles, M.J., Sola-Albareda, I., Taulats-Pahissa, M., (2011). La implicación de los estudiantes en la mejora de la calidad universitaria. VIII Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Santander (Espanya). Comunicació (ISBN 978-84-694-3488-8) i presentació.

Sabadell, M., Garcia, G., Baraza, X., (2011). Análisis del régimen jurídico de la seguridad y salud de los teletrabajadores en España: aspectos críticos y propuestas de mejora. 9th Internacional Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago de Xile (Xile). Comunicació (ISBN 978-84-934256-9-2).

Lladós, J., Martínez M.J., Sabadell, M., (2008). ). La actividad docente en un entorno virtual y de mejora continua. Conferencia IADIS-www/Internet 2008. Lisboa (Portugal). Comunicació (ISBN 978-972-8924-72-0) i presentació.

Sabadell i Bosch, M., Meseguer Artola, A., Vilaseca Requena, J., (2001). Network usage in the network learning distance. 20th World Conference on Open Learning and Distance Education. Dusseldorf (Alemanya). Comunicació i presentació.

 

Revistes, llibres i capítols de llibres

Sabadell-Bosch, M., García González, G. (2015). “La difícil conciliació de l'obligació empresarial d'avaluar els riscos amb el teletreball”, Oikonomics: Revista d'economia, empresa i societat, (4), 60-79.

Sabadell, M. (2015). Marco normativo de la prevención de riesgos laborales, en “Manual de derecho de la Prevención de Riesgos Laborales”, Tirant el Blanch, València. ISBN 978-84-9086-905-5.

Álvarez, F., Corona, J.F., Díaz, A., Sabadell, M. (2014). “Análisis económico del Sector Público”, Huygens, Barcelona. ISBN 978-84- 15663-24- 9.

Sabadell, M. (2013). Ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales. Obligaciones y responsabilidades del empresario. Supuesto práctico 3, en “Casos prácticos para Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales”, Tirant el Blanch, València. ISBN 978-84-9033-795-0.

Lladós, J., Sabadell, M. et alt. (2010). La UOC davant el nou context de l’EEES, en “TIC-TAC EEES. Educar per transformar. Transformar per educar. Reflexions metodològiques i adaptació a un entorn virtual d'aprenentatge”, Editorial UOC, Barcelona. ISBN 978-84-9788-128-9.

Vilaseca,J., Lladós, J., Torrent, J., Sabadell, M., Ficapal, P. (2004). “El teletreball a Catalunya. Conceptes, tipologies, mètriques i polítiques”, CTESC, Barcelona. ISBN 84-393-6670-1.

 

Participació en Projectes

(2014-16) Observatori de la Nova Economia (ONE). Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. IP: Inma Rodríguez Ardura. Participació: Investigadora.

(2015) Projecte APLICA-ASPA. Entitat finançadora: Universitat Oberta de Catalunya. IP: Mar Sabadell-Bosch. Participació: Investigador.

(2007-2009) Projecte ALFA II. Aseguramiento de la Calidad: políticas públicas y gestión universitaria (CINDA). Entitat finançadora: Unió Europea. IP: Dra. M.Jose Lemaitre.

(2007-2009) e-ALQUIMIA: Creación, transformación y difusión en contenidos digitales. Entitat finançadora: Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç i Unió Europea a través dels Fons Comunitaris. IP: Dr. Josep Lladós Masllorens. Participació: Investigadora.

(2003) El teletreball a Catalunya. Conceptes, tipologies, mètriques i polítiques. Entitat finançadora: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Generalitat de Catalunya. IP: Dr.Jordi Vilaseca Requena Participació: Investigadora.

(1999-2001) Projecte Zelig. Entitat finançadora: Universitat Oberta de Catalunya. IP: Dra. Teresa Sancho Vinuesa. Participació: Investigadora.