Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Psicologia i Ciències de l'Educació
Núria Esteve Gibert
 Directora del Programa Màster Universitari en Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
nestevega r r o b auoc.edu
Sóc professora agregada als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació des de setembre del 2018. Em vaig doctorar l'any 2014 a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), amb una tesi en que demostrava empíricament que els infants, des de ben petits i abans que produeixin les primeres paraules, ja  es comuniquen a través dels moviments corporals i de la prosòdia de la parla. Posteriorment he sigut investigadora postdoctoral a la Universitat Aix-Marseille (amb finançament del "Brain and Language Research Institute") i a la Universitat de Barcelona (amb finançament del programa "Juan de la Cierva").

M'interessa investigar l'adquisició del llenguatge en infants i en adults, tant de la llengua materna com de llengües estrangeres, sobretot dels aspectes fonològics, gestuals (visuals) i pragmàtics de la comunicació humana. Estic especialment interessada en estudiar com la prosòdia (els patrons melòdics de la parla) interactua amb els moviments corporals en l'expressió i la comprensió del llenguatge.  Més concretament, els meus projectes de recerca actuals se centren a investigar:
- Si els infants utilitzen els indicis socials i visuals per a prendre els sons d'una llengua estrangera
- Com de multimodal és l'adquisició d'una llengua estrangera, i si el sentit del tacte també és una font d'informació rellevant
- Com afecten les capacitats pragmàtiques individuals en el processament del llenguatge i, especialment, de la prosòdia
- Com integren gest i parla els infants per a transmetre significants pragmàtics complexos

Actualment sóc docent en el Grau de Psicologia (amb l'assignatura Psicologia del Llenguatge), en el Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (coordinant els Treballs Finals de Màster de recerca i professionalitzadors), i en el Grau de Logopèdia (coordinant els Pràcticums).


Professor associat de la Universitat Oberta de Catalunya, del Departament de Psicologia i Ciències de l'Educació. Anteriorment becari postdoctoral de la Universitat de Barceona i la Universitat Aix-Marsella. Ensenyo la psicolingüística i l'adquisició del llenguatge i els trastorns del desenvolupament, i investigo sobre l'adquisició del llenguatge infantil (tant L1 com L2) amb un enfocament especial en la interacció entre fonologia, gestos i pragmàtica.