Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Altres activitats / Ona Domènech
Membre de comissions i associacions cientificoacadèmiques
 
-     Membre del Consell Editorial de la revista Dighitum. Les humanitats en l’era digital. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (UOC). ISSN: 1575-2275. DL: B.20995-99.
-     Membre del Grup d’Estudis de Dret i Traducció LEXTRA (grup temàtic de l’Institut Joan Lluís Vives), des de 2006.
-     Membre fundador de l’Agrupació Catalana de Terminologia (ACATERM), des de 2002.
-     Membre de l’Associació Espanyola de Lingüística Aplicada (AESLA) des de 2000.
-     Membre adscrit a l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra, des de 1996.
-     Membre del grup TELELEX (Terminologia, lexicologia i lexicografia) de la Universitat Pompeu Fabra, de 1993 a 1994.
-     Membre de la Comissió Assessora de Llenguatge Jurídic i Administratiu (CALA) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, en representació del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, durant el període juliol 1992 - setembre 1996.
 
Participació en comissions d’avaluació
 
- Membre de tribunal avaluador de tesis doctorals:
 
Any: 2009
Universitat: Universitat Oberta de Catalunya
Estudis: Programa de Doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement
Participació: Vocal del tribunal avaluador
Títol de la tesi: La modalitat de l’acció. Anàlisi empírica, reformulació teórica i representació computacional
Doctoranda: Marta Coll-Florit
 
- Membre de tribunal avaluador de projectes de tesis:
 
Any: 2011
Universitat: Universitat Pompeu Fabra
Estudis: Programa oficial de postgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe. Doctorat
Participació: secretària del tribunal avaluador
Títol del projecte: La equivalencia funcional y la traducción jurídica: estrategias traductológicas
Estudiant: Christian Zanotti
 
Any: 2009
Universitat: Universitat Pompeu Fabra
Estudis: Programa oficial de postgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe. Doctorat
Participació: secretària del tribunal avaluador
Títol del projecte: Norma y condiciones sociolingüísticas en el discurso lexicográfico del catalán y el castellano
Estudiant: Alba Coll Pérez
 
- Membre del tribunal avaluador de treballs de final de màster:
 
Any: 2010
Universitat: Universitat Pompeu Fabra
Estudis: Programa oficial de postgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe. Màster en Estudis de Traducció
Participació: vocal del tribunal avaluador
Títol del treball: La relación de equivalencia del civil partnership entre Inglaterra y España
Estudiant: Christian Zanotti
 
Any: 2009
Universitat: Universitat Pompeu Fabra
Estudis: Programa oficial de postgrau en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe. Màster en Lingüística i Aplicacions Tecnológiques
Participació: secretària del tribunal avaluador
Títol del treball: Joves creadors: el paper dels neologismes en el lèxic juvenil
Estudiant: Paulina Rubio Escuder
 
- Membre del tribunal avaluador de treballs de final de carrera:
 
Any: 2012
Universitat: Universitat oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: El poder de l’argumentació. La seqüència didàctica com a estratègia
Estudiant: Anna Maria Guàrdia Garcia
 
Any: 2011
Universitat: Universitat oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: Orientacions per establir un estàndard lleidatà per als mitjans de comunicació orals i escrits. Esborrany per a l’elaboració d’un manual d’estil
Estudiant: Robert Marín Cuspinera
 
Any: 2011
Universitat: Universitat oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: Jugant a definir ciència. Una eina per treballar amb infants llenguatge i coneixement especialitzat de manera integrada
Estudiant: Carina Colomer Miralbell
 
Any: 2011
Universitat: Universitat oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: Carta al director i estratègies de persuasió
Estudiant: Martí Sugranyes Pérez
 
Any: 2011
Universitat: Universitat oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: Auditoria lingüística a una organització sindical: el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), l’oasi del català al País Valencià
Estudiant: Vicent Escuin Ruiz
 
Any: 2009
Universitat: Universitat oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: Llegir i recordar. La utilitat dels materials de Lectura Fàcil per acostar la lectura a persones amb dificultats lectores i/o de comprensió. El cas del Club de Lectura Fàcil de l’Hospital de Sant Jaume de Manlleu
Estudiant: Maria Mercè Piedra Franquesa
 
Any: 2009
Universitat: Universitat oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: Nosaltres també tenim arguments! Els textos argumentatius a 2n d’ESO amb alumnes d’atenció a la diversitat
Estudiant: Montserrat Vaquero Rodríguez
 
Any: 2008
Universitat: Universitat oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: La situació del català en l’etiquetatge
Estudiant: Sílvia Blasco Nolla
 
Any: 2007
Universitat: Universitat oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: Internet: una xarxa de metàfores
Estudiant: Roger Pérez i Brufau
 
Any: 2006
Universitat: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Estudis: Programa de Filologia Catalana
Participació: avaluador extern
Títol del treball: Fonollosa. Au, Maria! Monografia del parlar del poble de Fonollosa (Bages)
Estudiant: Rosa Clarena Tomasa
 
- Membre del tribunal de proves d’accés a primer cicle
 
Anys: 2000, 2003, 2005
Universitat: Universitat Pompeu Fabra
Centre: Facultat de Traducció i Interpretació
Participació: Vocal correctora de llengua catalana
 
   
Participació en projectes terminològics i lexicogràfics
- Col·laboració en qualitat de becària en l’elaboració del corpus textual informatitzat de la llengua catalana (Diccionari del Català Contemporani) elaborat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), durant els períodes gener-setembre de 1989 i novembre de 1989-setembre de 1990.
- Revisió lingüística i terminològica dels següents vocabularis publicats per la Comissió de Política Lingüística de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i el Servei de Llengua Catalana de la mateixa Universitat: Vocabulari de dret civil (1995, DL: B-29-838-1995), Vocabulari de dret mercantil (1995, DL: B-29-837-1995), Vocabulari de dret penal (1995, DL: B-29-839-1995), Vocabulari de dret processal (1995, DL: : B-31.430-1995), Vocabulari de dret internacional públic i comunitari (1996, DL: B-31-431-1995).
- Participació en l’elaboració col·lectiva del Diccionari de paraules noves. Neologismes recollits a la premsa, de l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (vegeu l’apartat de Publicacions).
 
Traduccions i correccions de textos
 
- Traduccions del castellà al català, i revisions lingüístiques del català, de documents i textos de contingut jurídic i administratiu (documents administratius universitaris i materials docents universitaris) durant el període 1992-1996, com a responsable de l’Àrea de Llenguatge Jurídic i Administratiu del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona. Volum aproximat de les traduccions: 5.000 pàgines. I de les correccions: 15.000 pàgines.
 
Experiència en activitats de gestió d’R + D (organització i coordinació)
 
- Membre del Consell de Coordinació de l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra des de gener del 2002.
- Coordinadora responsable de la investigació en neologia oral duta a terme per l’ Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, del 1999 al 200.
- Membre del comitè organitzador del I Congrés Internacional de Neologia en las Llengües Romàniques, organitzat per l’Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 7-10 de maig del 2008).
- Membre del comitè organitzador de diferents edicions de l’Escola Internacional d’Estiu de Terminologia, organitzada per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona (I Escola, 7-18 de juliol de 1997; II Escola, 6-17 de juliol de 1999; III Escola, 2-6 de juliol del 2001; VI Escola, 2-6 de juliol del 2007).
- Membre del comitè organitzador de diverses edicions del Seminari de Neologia organitzat per l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona (I Seminari, 17 de febrer del 2000; III Seminari, 7 de juny del 2006; IV Seminari, 9 de juny del 2011).
- Responsable, conjuntament con la Prof. Lydia Fernández, de l’organització del seminari “Aspectes lingüístics de la traducció” organitzat pel Departament de Traducció i Filologia i l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, conjuntament amb l’École des Hautes Études Commerciales de Copenhague (Barcelona, 23 de maig del 2002).
- Responsable de l’organització de la “I Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics” organitzada per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i la Comissió Tècnica de Llengua de  l’Institut Joan Lluís Vives (Barcelona, 18 de maig del 2001).