Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Recerca / Ona Domènech
Participació en projectes de recerca finançats
 
Títol: Análisis de los procesos de actualización del léxico general del español: Variación y dinámica de los neologismos (APLE)
Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Tecnologia
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra
Durada: 2010-2012
Ref.: FFI2009-12188-C05-01 (subprograma FILO)
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví
 
Títol: Jugando a definir la ciencia
Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Tecnologia
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra
Durada: 2011-2012
Ref.: FCT-11-2501
Investigadora principal: Rosa Estopà Bagot
 
Títol: NEOXOC, desenvolupament d’una xarxa d’observatoris de neologia de les varietats geolectals del català
Entitat finançadora : Institut d’Estudis Catalans, programa de recerca 2005-2007
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra
Durada: 2008-2010
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví
 
Títol: Cooperació en neologia catalana i desenvolupament d’una plataforma de treball via internet
Entitat finançadora : Institut d’Estudis Catalans, programa de recerca 2005-2007
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra
Durada: 2005-2007
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví
 
Títol: Plataforma de treball en línia via internet en neologia catalana
Entitat finançadora : Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra
Durada: 2005-2006
Investigadora principal:M. Teresa Cabré Castellví
 
Títol: TEXTERM 3. Fundamentos, estrategias y herramientas para el procesamiento y extracción automáticos de información especializada
Entitat finançadora : Ministeri d’Educació i Ciència
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra
Durada: 2006-2009
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví
 
Títol: TEXTERM 2. Fundamentos, estrategias y herramientas para el procesamiento y extracción automáticos de información especializada
Entitat finançadora : Ministeri de Ciencia i Tecnologia
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra
Durada: 2003-2006
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví
 
Títol: TEXTERM. Textos especializados y terminología: selección y recuperación automática de la información (BFF-2000-0841)
Entitat finançadora : Programa Sectorial de Promoció del Coneixement del Ministeri d’Educació i Cultura
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra
Durada: 2000-2003      
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví
 
Títol: La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica. DGES (PB-96-0293)
Entitat finançadora : Programa Sectorial de Promoció del Coneixement del Ministeri d’Educació i Cultura
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra
Durada: 1997-2000                                                     
Investigadora principal: M. Teresa Cabré Castellví
 
Membre de grups de recerca finançats
 
Grup de recerca consolidat: IULATERM (Lingüística Aplicada. Tractament del llenguatge)
Centre: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Entitat finançadora: Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya
Programa: Ajuts a grups de recerca (R+D)
Investigadora responsable: M. Teresa Cabré Castellví
Núm. d’expedient: 2001SGR-00273
Durada: 1999-
 
Grup de recerca amb nom específic: 324-Observatori de Neologia
Centre: Universitat Pompeu Fabra
Entitats finançadores: Institut d’Estudis Catalans
                                                Enciclopèdia Catalana
                                                SPES
Entitats col·laboradores:         Catalunya Ràdio
                                                Televisió de Catalunya
                                                Radio Nacional de España                        
Investigadora responsable: M. Teresa Cabré Castellví
Durada: 1990-
 
Grup de recerca consolidat: LATRAL (Lingüística Aplicada. Tractament del llenguatge)
Centre: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Entitat finançadora: Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya
Programa: Ajuts per a grups de recerca (R+D)
Investigadora responsable: M. Teresa Cabré Castellví
Núm. d’expedient: 1995SGR00342; 1996SGR-0045; 1998SGR00085; 2000SGR00085
Durada: 1995-2000
 
Participació en xarxes temàtiques
 
Nom: Xarxa Temàtica de "Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat"
Entitat finançadora: Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra, Universitat de València, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Buenos Aires, Universitat Nacional de General Sarmiento
Durada: 2004-2005      Ref.: 2003XT 00051
                2002-2003      Ref.: 2001XT 00032
                2000-2001     Ref.: 1999XT 00036
Investigadora responsable: M. Teresa Cabré Castellví
 
Nom: 1995XT0032 Xarxa Temàtica de "Lingüística Aplicada"
Entitat finançadora: Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
Entitats participants: Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra
Durada:  1/1996 - 12/1996
Investigadora responsable: M. Teresa Cabré Castellví
 
Contribucions a congressos, seminaris i jornades
 
Ponències i intervencions per invitació
 
Autors: Domènech, O.
Títol: "Aspectes comunicatius i cognitius de la neologia"
Tipus de participació: moderadora de sessió
Congrés: II Congrés Internacional de Neologia (CINEO II)
Publicació: No
Lloc de celebració: Sao Paulo  (Brasil): Universitat de Sao Paulo
Data: desembre de 2011
 
Autors: Domènech, O.
Títol: "La neologia en textos orales"
Tipus de participació: ponència invitada
Congrés: Jornada de Neologia
Publicació: No
Lloc de celebració: Lisboa (Portugal): Universitat de Lisboa (AiT, ILTEC)
Data: 9 de desembre de 2008
 
Autors: Domènech, O.
Títol: "Lenguajes de especialidad y formación de términos"
Tipus de participació: ponència invitada
Congrés: X Jornadas de Estudios de Lingüística: las lenguas de especialidad en el ámbito académico
Publicació: No
Lloc de celebració: Alacant (Universitat di’Alacant, Departament de Filologa Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
Data: 14 de març del 2008
 
Autors: Domènech, O.
Títol: "Metodología de trabajo del Observatorio de Neología del Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra"
Tipus de participació: ponència invitada
Congrés: III Encuentro de Morfólogos Españoles: el neologismo (Red Temática Española de Morfología)
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Múrcia (Universitat de Murcia, Facultat de Lletres)
Data: 10-12 de maig del 2007
 
Autors: Domènech, O.
Títol: “Situación actual de la traducción jurídico-económica”
Tipus de participació: participació en taula rodona
Congrés: IV Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción e Interpretación
Publicació: No
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 14 i 15 d’abril del 2005
 
Autors: Domènech, O.
Títol: “Producció, difusió i ús de la terminologia”
Tipus de participació: participació en taula rodona
Congrés: I Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics
Publicació: No
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 18 de maig del 2001
 
Autors: Domènech, O.
Títol: “Comentari a la ponència “La formació de percepcions sobre la situació econòmica i la seva influència en el vot”
Tipus de participació: comentarista convidada
Congrés: Jornades sobre Anàlisi del Discurs Polític (Producció, Mediació, Recepció)
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 20-21 d’octubre del 2000
  
Comunicacions i ponències
 
Autors: Domènech, O.; Estopà, R.
Títol: “Neología diatópica y planificación lingüística: NEOXOC, una apuesta por la neodiversidad”
Tipus de participació: comunicació
Congrés: II Congrés Internacional de Neologia en les Llengües Romàniques (CINEO II)
Publicació: Sí (en premsa)
Lloc de celebració: Sao Paulo (Brasil): Universitat de Sao Paulo
Data: desembre de 2011
 
Autors: Domènech, O.; Estopà, R.; Graells, T.; Sacasas, H.
Títol: “La neologia semàntica: anàlisi contrastiva i criteris de tipologització”
Tipus de participació: comunicació
Congrés: IV Seminari de Neologia
Publicació: Sí (en premsa)
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 9 de juny de 2011
 
Autors: Domènech, O.; Estopà, R.; Cabré, M. T.
Títol: “El projecte NEOXOC (Xarxa d'observatoris de neologia de la llengua catalana): metodologia i primers resultats”.
Tipus de participació: comunicació
Congrés: Colloque International de Langue et Linguistique Catalanes.
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: París (Universitat de Nanterre)
Data: novembre de 2010
 
Autors: Domènech, O.; Estopà, R.
Títol: “Recerca sobre neologia contrastiva de les llengües romàniques: NEOXOC”
Tipus de participació: comunicació
Congrés: Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques
Publicació: No
Lloc de celebració: València (Universitat de València)
Data: setembre de 2010
 
Autors: Domènech, O.; López, S.; Morales, A.
Títol: “Els neologismes formats per sufixació”
Tipus de participació: comunicació
Congrés: III Seminari de Neologismes: “Neologismes i graus de neologicitat”
Publicació: Sí (vegeu l’apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 7 de juny del 2006
 
Autors: Domènech, O.; Estopà, R.; Mayoral, C.
Títol: “Els neologismes en els mitjans de comunicació orals”
Tipus de participació: comunicació
Congrés: XIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Girona (Universitat de Girona)
Data: setembre del 2003
 
Autors: Cabré, M. T.; Domènech, O.; Estopà, R.; Freixa, J.; Solé, E.
Títol: “La lexicografia i la identificació automàtica de neologia lèxica”
Tipus de participació: comunicació
Congrés: I Symposium Internacional de Lexicografia
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 16-18 de maig del 2002
 
Autors: Domènech, O.; Estopà, R.; Ferré, M.; Mayoral, C.; Raymi, M.
Títol: “La recerca en neologia oral de l’Observatori de Neologia: Primers resultats”
Tipus de participació: comunicació
Congrés: II Seminari de Neologia
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 18 d’abril del 2001
 
Autors: Cabré, M. T ; Domènech, O. ; Estopà, R : ; Freixa, J. ; Solé, E.
Títol: “L’Observatoire de Néologie (IULA-UPF): conception, méthodologie, résultats et nouveaux travaux“
Tipus de participació: comunicació
Congrés: L’innovation Lexicale
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Limoges, França (Universitat de Limoges)
Data: 1-3 de febrer del 2001
 
Autors: Domènech, O.; Gelpí, C.; Ribas, M.
Títol: "Discurso, terminología y conocimiento especializado”
Tipus de participació: ponència
Congrés: VII Simposio Ibero-americano de Terminología- (Riterm)
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Lisboa (Fundación Calouste Gulbenkian)
Data: 14-17 de novembre del 2000
 
Autors: Domènech, O.
Títol: "Discurs especialitzat i variació vertical: cap a una tipologia dels textos especialitzats”
Tipus de participació: comunicació
Congrés: I Jornada de la Xarxa temàtica de Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat
Publicació: No
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 10 de novembre del 2000
 
Autors: Cabré, M. T.; Domènech, O.
Títol: "Terminologia i tipologia textual: com establir el nivell d’especialització d’un text cientificotècnic”
Tipus de participació: comunicació
Congrés: XVIII Congreso Nacional AESLA: Perspectivas recientes en la adquisición de lenguas
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat de Barcelona)
Data: 4-6 de maig del 2000
 
Autors: Domènech, O.; Gelpí, C.
Títol: "Recursos terminològics bilingües castellà-català per a la traducció jurídica"
Tipus de participació: comunicació
Congrés: I Congrés Internacional de Traducció Especialitzada
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra; Museu de la Ciència-Fundació “la Caixa”)
Data: 2-4 de març del 2000
 
Autors: Domènech, O.; Estopà, R.; Folia, M.; Morel, J.
Títol: "Neologismes de noms d'oficis i de professions formats per sufixació"
Tipus de participació: comunicació
Congrés: I Seminari de Neologia
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 17 de febrer del 2000
 
Autors: Domènech, O.; Gelpí, C.
Títol: "Ressources lexicographiques et terminologiques juridiques espagnol-catalan: types, usagers et aplications"
Tipus de participació: comunicació
Congrés: Journées internationales de linguistique appliquée
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Niça, França (Universitat de Niça-Sophia Antipoles)
Data: 24-25 de juny de 1999
 
Autors: Domènech, O.
Títol: "Textos especialitzats i nivells d'especialització"
Tipus de participació: comunicació
Congrés: II Col·loqui Internacional sobre la Història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat: la Divulgació de la Ciència
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
Data: 27-29 de maig de 1999
 
Autors: Domènech, O.; Grífols, M.; Mettini, R.
Títol: "L'experiència del Centre d'Autoaprenentatge de Llengua de la Universitat de Barcelona (CALUB) i l'aplicació de l'autoaprenentatge als centres d'ensenyament"
Tipus de participació: comunicació
Congrés: Jornades sobre Llengua i Ensenyament
Publicació: Sí (vegeu apartat de Publicacions)
Lloc de celebració: Barcelona (Generalitat de Catalunya)
Data: 7-11 de setembre de 1992
 
Estades en centres estrangers
 
Centre: Universitat de Mont-real, Departament de Lingüística i Traducció
Lloc: Mont-real (Quebec, Canadà)
Període: 3 mesos (juliol-setembre 1995)
Tipus d’estada:  doctoral
Tema: Planificació lingüística (recerca sobre el procés de planificació lingüística del llenguatge jurídic i administratiu en llengua francesa al Quebec).