Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Recerca / Olívia Gassol

Acreditacions

 
  • Acreditació per al cos de Professors Titulars d'Universitat (ANECA). Expedient 2014/001168
  • Profesor Contratat Doctor (ANECA). Expedient 2012/06566.
  • Profesor d'Universitat Privada (ANECA). Expedient 2012/06568.
  • Professor Lector (AQU). Expedient U1443/9070402-81.
  • Profesor Ajudant Doctor (ANECA). Expedient 2012/06567.

 

Direcció de projectes de recerca

Títol del projecte: La cultura oficial a la Barcelona franquista. La política cultural de la Diputació de Barcelona durant el període 1939-1948
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la
Generalitat de Catalunya (AGAUR 2009ACOM-0058)
Durada: 01/07/2009 - 30/09/2010

Títol del projecte: La prensa del caudillo. Publicaciones falangistas para la Cataluña de posguerra (1939-1950)
Entitat finançadora: Ministerio de la Presidencia (núm. de projecte: 238.1)
Durada: 01/06/2010 - 01/10/2011

Títol del projecte: Memorialisme i historiografia durant el primer franquisme a Barcelona. Els intel·lectuals al servei del Règim
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la
Generalitat de Catalunya (AGAUR 2010ACOM0033)
Durada: 15/11/2010 - 31/01/2012

Títol del projecte: La prensa del caudillo. 1950-1959
Entitat finançadora: Ministerio de la Presidencia (núm. de projecte: 289.1)
Durada: 01/06/2010 - 01/10/2011

Participació en projectes de recerca

Títol del projecte: Novel·la catalana contemporània. Història i crítica
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Cultura
Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
Durada: 01/01/2000 - 31/12/2002

Títol del projecte: L'escriptor i la seva imatge: projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporània
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
Durada: 01/01/2003 - 31/12/2005

Títol del projecte: Concepcions i discursos de la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
Durada: 01/10/2006 - 31/12/2008

Títol del projecte: Cultura i literatura a Catalunya, 1939-1959
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona; Fundació Carles Pi i Sunyer (Barcelona)
Durada: 01/01/2009 - 31/12/2011

Títol del projecte: Catalunya durant el franquisme
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (BHA2003-04165) i Diputació de Barcelona
Entitat participant: Centre d’Estudis de les Èpoques Franquista i Democràtica (UAB)

Títol del projecte: Salvador Espriu: Estudio genético e interartístico de su obra
Entitat finançadora: Ministerio de Educación e Innovación
Entitat finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona
Durada: 01/01/2012 - 31/12/2014

Participació en grups de recerca consolidads (SGR de la Generalitat de Catalunya)

Títol del projecte: Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya
Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Filología Catalana
Durada (SGR1): 01/01/2001 - 31/12/2005
Durada (SGR2): 01/01/2006 - 31/12/2009
Durada (SGR3): 01/01/2009 - 31/12/2012

Participació i direcció de projectes d’innovació docent

Títol del projecte: Guía para la elaboración de competencias en el área de las Humanidades, en el marco de los procesos de acreditación de titulaciones universitarias oficiales en Cataluña (Q0801199A)
Entitat finançadora: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 2007)
Entitats participants: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)M
Universitat Autònoma de Barcelona.
Durada: 11/01/2008 - 11/01/2010

 

Títol del projecte: Er-cycle. Eines de creació i edició de continguts orientats al tractament didàctic i a l'edició eficient (codi:APL_2012_PID_011).
Entitat finançadora: Programa de Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, Aplica2012
Tipus de participació: Investigadora principal
Durada: 2012

 

Títol del projecte: Multièdit. Edició i producció de continguts en multiformat (codi: APL_PID_2013_029)
Entitat finançadora: Programa d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, Aplica2013
Tipus de participació: Investigadora principal
Durada: 2013

 

Altres activitats de recerca

-Directora de la revista Franquisme & Transició. Revista d’Història i cultura (UOC / CEFIC / GELCC / Fundació Pi i Sunyer)

-Membre del Consell de Redacció de la revista Indesinenter. Anuari Espriu des de la data de fundació (2006).

-Redactora de la revista digital de literatura i traducción del PEN catalán Visat.

-Membre des del 2003 del Centre d’Estudis de les Èpoques Franquista i Democràtica de la UAB, un Centre d’Estudis i d’Investigación Propi de la UAB.

-Subvenció per a la realització d’investigacions sobre història contemporània de Catalunya, del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, pel projecte Falange i Catalunya (0731E/171/2010). Durada: 2010-2011.


Beques d’investigació

- Beca predoctoral per a la formació de personal investigador en àrees temàtiques. Beca predoctoral competitiva, optinguda en convocatoria pública, credencial 2001FI 00316. Entitat Finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya Centre o Departament: Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània. Departamento de
Filología Catalana-Universitat Autònoma de Barcelona. Proyectos asociados: PB98-0881 y BFF2002-01041.  Durada: 01/01/2001 - 31/12/2004.