Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Pau Cortadas Guasch
pcortadasa r r o b auoc.edu

Pau Cortadas Guasch (1977)

 

Doctorand del programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Máster en Societat de la Informació per la UOC i Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. Des de 2001 és Professor de l'àrea de Fonaments d'Economia dels Estudis d'Economia i Empresa (UOC).

 

Els interessos de recerca se situen en l'àmbit de l’Economia Laboral.

  

PUBLICACIONS

 

 • 2002. Mercats i conducta: Revisió i correcció del material didàctic, revisió de la traducció i elaboració d’imprimibles. Autors: Martí Oliva, Josep Lladós, Francesc Xavier López, Néstor Duch i Xavier Ponce.
 
 • 2002. Estructura Econòmica d’Espanya (i Economia Espanyola i Mundial). Revisió del material. Elaboració dels 100 indicadors més representatius de l’economia espanyola, presentats en funció d’agrupacions significatives: denominació de l’indicador, direcció d’Internet, font, periodicitat de càlcul i significat. Autors: José Maria Vidal Villa, Jordi Vilaseca, Josep Lladós i Joan Torrent.
 
 • 2002. Mercat de treball europeu. Coordinació i revisió del material didàctic. Autors: Emma Garcia, Francisco Pérez, José María Arranz, Miguel A. Malo, Mario Izquierdo, Maria Reyes Maroto i Juan Francisco Jimeno.
 
 • 2003. Estructura Econòmica Mundial (i Economia Espanyola i Mundial). Revisió del material. Actualització i elaboració dels 40 principals indicadors de cadascun dels països dels 5 continents (Dades generals i estructura econòmica, Sector públic i sector exterior i Comunicacions, informació i ciència i tecnologia). Elaboració d’un mapa interactiu per a comparar de manera empírica i a nivell mundial els tretze principals indicadors. Autors: José Maria Vidal Villa, Jordi Vilaseca, Josep Lladós i Joan Torrent.
 
 • 2004. Actualització i elaboració de dos articles per l’assignatura Economía Internacional y el Entorno Económicodel Master Instruments i Mercats financers: Magnitudes macroeconómicas i La Economía del conocimiento. Autors: Jordi Vilaseca, Joan Torrent i Pau Cortadas.
 
 • 2005. Coordinació del material didàctic d’ Introducció a l’Economia per la llicenciatura de Ciències del treball. Autors: Martí Oliva, Josep Lladós, Francesc Xavier López, Néstor Duch, Xavier Ponce i Pau Cortadas.
 
 • 2005. Actualització i ampliació de l’ Hiperrepertori. Incorporació de més de 1000 conceptes nous i/o revisió dels ja existents.
 
 • 2007. Integració de mercats. Pau Cortadas, Néstor Duch, Francesc González, Albert Puig i Ramon Ribera.
 
 • 2011. Microeconomia: coautor del capítol Pau Cortadas, Néstor Duch, Oligopoli i Estratègies. Autor del capítol Pau Cortadas, Microeconomia global.
 
 • 2014. Comerç exterior. Coordinador de l’actualització. Pilar Cos, Montse de Riquer i Elena Robles.
 
 • 2015. Economia Industrial. Coordinador de l’actualització i autor de mig capítol. Part nova a càrrec de Joan-Ramon Borrell, Jordi Perdiguero i Pau Cortadas.
 
 • 2015. Reorganització, actualització i coautor de les assignatures de Microeconomia.

 

 

LLIBRES, DOCUMENTS DE TREBALL I ARTICLES

 
 • Oliva, M.; Lladós, J.; Cortadas, P.; López, F.X.; Duch, N.; Ponce, X. (2006) Economía, Mercados y conducta. Barcelona: Editorial UOC
 
 • Vilaseca, J.; Meseguer, A.; Ficapal, P.; Torrent, J.; Cortadas, P. “E-learning y desarrollo de competencias: la micronización de contenidos en Economía y Empresa.” [document de treball en línia].   http://portal.uoc.edu/west/media/F-378-1171.pdf
 
 • Vilaseca, J.; Meseguer, A.; Ficapal, P.; Torrent, J.; Cortadas, P. “E-learning, competencias y micronización de contenidos en Economía y Empresa”, a I. J. MARTINEZ; F.M. SANTERO; P. ISAÍAS;  J. M. GUTIÉRREZ (eds). Actas da Conferência Iadis Ibero-Americana WWW/Internet 2006.  IADIS intenational association for development of information society.
 
 • Ribera, R. ; Cortadas, P.; Duch, N.; González, F. O Puig, A. (2009) Integració de mercats. Barcelona: Editorial UOC.
 
 • Cortadas, P. (2011) Influence Of Education On Workplace: A Comparison Of The Different Areas In Virtual Training Tech Education 2011.
 
 • Cortadas, P. (2016) Análisis de las complementariedades en el empleo. Una perspectiva microeconómica del efecto conjunto de las TIC y los cambios organizativos y laborales sobre el empleo español en la Industria. Presentat a la Revista Academia Revista Latinoamericana de Administración (pendent de resposta).
  

RECERCA

 

 • 2005-2006. Projecte Schultz: Formació virtual a través de guies de aprenentatge per el desenvolupament de competències en Economia i Empresa (Generalitat de Catalunya).
 
 • 2006. Participació en el projecte europeu E-clue: Comparativa de quatre àrees innovadores (Manresa, Mataró, Eindhoven i Praga).
 
 • 2012. Participació en el diptic digital per celebrar la “Open Education Week”.
 
 • 2014-actualitat. Participació en el grup e-Assessment.

 

 

PONÈNCIES

 

 • Juny 2006. “E-learning y desarrollo de competencias: la micronización de contenidos en Economía y Empresa”. Vilaseca, J.; Meseguer, A.; Ficapal, P.; Torrent, J.; Cortadas, P. XIV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. Santiago de Compostela.
 
 • Octubre 2006. “E-learning, competencias y micronización de contenidos en Economía y Empresa.” Vilaseca, J.; Meseguer, A.; Ficapal, P.; Torrent, J.; Cortadas, P. Conferencia Ibero-Americana IADIS WWW/Internet 2006. Murcia.
 
 • Juny 2009. Ponent en el I Encuentro de Intercambio de Experiencias de Innovación Docente, amb la ponència titulada “Micronización de Contenidos en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior”.
 
 • Juny 2009. Moderador de la Taula rodona “Metodología Docente” en el en el I Encuentro de Intercambio de Experiencias de Innovación Docente.
 
 • Setembre 2010.        Conferència en el II Encuentro de Intercambio de Experiencias de Innovación Docente, amb la conferència titulada “Evaluación de competencias transversales a través del portafolio electrónico”.
 
 • Maig 2011. “Influence Of Education On Workplace: A Comparison Of The Different Areas In Virtual Training” Tech Education 2011. 2nd Internacional Conference on Technology Enhancd Learning, quality of Teaching and Education Reform.
 
 • Juliol 2013. “la utilització de les Webqüest en les assignatures” Jornada de Col·laboradors docents.
 
 • Octubre 2014. “El simulador com a mètode de treball de continguts i competències a l’assignatura Mercats i Conducta” II Workshop in Business, Economics and eLearning.
 
 • Octubre 2014. Moderador en el II Workshop in Business, Economics and eLearning.
 
 • Juliol 2015. “Análisis de las complementariedades en el empleo” XI Jornadas de Economia Laboral.