Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Activitat docent

- Gener 2012 – Juny 2012: Consultora de l’assignatura “Dret Penal. Part Especial” dins del Grau en Criminologia de la Universitat Oberta de Catalunya.


- Abril 2012 – actualitat: Professora del Grau en Criminologia impartit per la Universitat Oberta de Catalunya, coordinació docent de les assignatures Anàlisi de dades, Introducció a la Sociologia, Sociologia del Dret, Bases Psicosocials en Criminologia, Desviació i Control Social, Predicció i Prevenció de la conducta delictiva, entre d’altres.