Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Formació acadèmica

- Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (2000-2005)


- Màster en Dret Penal i Ciències Penals (Universitat de Barcelona – Universitat Pompeu Fabra). Menció especial d’Excel·lència. 2006.


- Postgrau en Dret Civil Català (Universitat de Barcelona). Treball final: “El marc jurídic del maltractament infantil en el Dret Civil català”. 2011


- Llicenciada en Criminologia per la Universitat de Barcelona (2010-2012)


- Màster Oficial en Criminologia, Política Criminal i Seguretat (Universitat de Barcelona). Tesina: “Justícia Restaurativa i Violència de Gènere: utopia o necessitat?”. Qualificació: Matrícula d’Honor. Menció al millor treball de final de màster Ex Aequo.