Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Robert Clarisó Viladrosa
 Director Acadèmic del Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
rclariso - at - uoc.edu

Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (2000) amb el millor expedient de la seva promoció. Menció especial en els Premis Nacionals de Final de Carrera d'Educació Universitària (2000).

 

Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya en l'àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics (2005). La seva tesi, titulada " Abstract Interpretation Techniques for the Verification of Timed Systems", va ser dirigida pel Dr. Jordi Cortadella Fortuny.

 

Entre el 2000 i el 2002 va treballar com investigador a la UPC en un projecte finançat per l'empresa Cadence Design Systems. L'any 2001 va realitzar una estada de 3 mesos com a research intern a Cadence Berkeley Labs (Berkeley, California). Entre el 2002 i el 2005 continua la seva recerca amb una beca predoctoral FPU (Formació de Professorat Universitari).

 

L'any 2005 s'incorpora com a professor propi a la Universitat Oberta de Catalunya. L'any 2006 treballa com a professor associat a temps parcial a la Universitat Politècnica de Catalunya i, entre el 2006 i el 2011, a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva docència inclou els àmbits de teoria d'autòmats, compiladors, algorísmica i estructures de dades, teoria de grafs, desenvolupament d'aplicacions mòbils i els treballs finals de carrera. A nivell de recerca, continúa la seva recerca en l'àmbit de verificació formal aplicada al camp de l'enginyeria del programari, com a coordinador del Grup de Recerca en Enginyeria del Software de la UOC (GRES-UOC) entre 2008 i 2015, i a partir del 2015 com a membre del SOM Research Lab.

 

Entre 2008 i 2014 és el coordinador dels treballs finals de grau als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Entre 2008 i 2011 és el Director Acadèmic de l'àrea de postgrau propi d'aquests Estudis. Des de 2011, és el Director Acadèmic del Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica.