Catal | Espaol | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currculum Vitae / Idiomes
Catal
Nivell nadiu
Castell
Nivell nadiu.
Angls
Nivell avanat. Cambridge First Certificate in English (FCE) i Certificate of Proficiency in English (CPE).
Francs.
Nivell elemental.