Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Idiomes
Català
Nivell nadiu
Castellà
Nivell nadiu.
Anglès
Nivell avançat. Cambridge First Certificate in English (FCE) i Certificate of Proficiency in English (CPE).
Francès.
Nivell elemental.