Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Raquel Ferreras Garcia
rferrerasa r r o b auoc.edu

Raquel Ferreras i Garcia (Barcelona, 1971). Doctora en Educació i TIC (e-learning) per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llicenciada en Administració i Direcció d’empreses (ADE) per la Universitat de Barcelona. Des de 2002 és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en l'àmbit docent quantitatiu. També és coordinadora dels Treballs Finals del Grau i de les pràctiques dels Estudis d’Economia i empresa de la UOC. Anteriorment va ser professora del Departament de Matemàtica Econòmica i Financera de la Universitat de Barcelona.

Els seus interessos de recerca són les competències emprenedores, la gamificació i les eines innovadores en l’e-learning. És membre del grup de recerca GO2SIM de l’eLearn Center.


PUBLICACIONS

Ferreras, R., Meseguer, A., Torrent, J. y Vilaseca, J. (2008). Reward functions and cooperative games: characterization and economic application. International Game Theory Review, 10(02), 165-176.

Badia, M., Ferreras, R., Meseguer, A. i Pujol, M. (2013). G-PAC. Guies d'estudi per a l'activitat docent. Revista d'Innovació Docent Universitària, (5), 70-97.

Ferreras, R. i Serradell-López, E. (2016). Anàlisi de les percepcions de les competències assolides en entorns virtuals d’aprenentatge: El cas dels plans d’empresa de la UOC. Revista d'Innovació Docent Universitària, (8), 142-154.

Ferreras, R., Hernández-Lara, A.B. i Serradell-López, E. (2017). Entrepreneurship competences in business plans: a systematic literature review. Revista Internacional de Organizaciones (18), 57-72.

 

COMUNICACIONS EN CONGRESSOS

The nucleolus, PMAS and Bankruptcy Games. Third Spanish Meeting on Game Theory and Applications. Universitat de Barcelona. Juny 1998

Union Games. XXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Almería. Octubre 1998.

Union Games. XXIII Simposium d’Anàlisi Econòmica. Universitat Autònoma de Barcelona. Desembre 1998

Reward functions and cooperative games: characterization and economic application. SING2 Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory and XVI IMGTA Italian Meeting on Game Theory and Applications. Università degli Studi di Foggia. Juny 2006

Entrepreneurship competences in business plan: a systematic literature review and research agenda. EDULEARN16: 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Juliol 2016.

Anàlisi de les percepcions de les competències assolides en entorns virtuals d’aprenentatge: El cas dels plans d’empresa de la UOC. CIDUI 2016: Impactes de la innovació en la docència i l'aprenentatge. Juliol 2016.

Comparing students entrepeneurial competences in a individual and group business plan. EDULEARN16: 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Juliol 2017.