Santi Caballé és professor i investigador agregat als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC on hi coordina assignatures d’enginyeria de programari en el Grau i Màster d’Informàtica i fa recerca en els àmbits de l’enginyeria de l’educació, eLearning, computació distribuïda i enginyeria del programari. Graduat Enginyer Tècnic (2003), Enginyer (2005) i Doctor (2008) en Informàtica a la UOC. Acreditat per l’AQU-Catalunya com Professor Lector (2008), Professor Agregat (2012) i Catedràtic (2015). Ha obtingut 2 trams de docència (2005-2009 i 2010-2014), 2 trams de recerca (2004-2009 i 2010-2015) i ha estat Director Acadèmic del programa de Postgrau d’Enginyeria de Programari de la UOC (2010-2016). La seva activitat de recerca comença al 2003 com a ajudant de recerca a la UOC on esdevé investigador agregat als seus centres de recerca IN3 (2006) i eLearn Center (2009). Des del 2016 és investigador agregat als Estudis d’Informàtica de la UOC on dirigeix el grup de recerca SmartLearn. Ha fet estades de recerca pre-doctoral al International Computer Science Institute (Berkeley, Estats Units), i post-doctoral al Fukuoka Institute of Technology (Japó) i a la School of Information Technologies de la University of Sydney (Austràlia). Ha liderat i participat en més de 30 projectes de recerca nacionals i internacionals, i ha publicat més de 200 contribucions científiques en llibres, revistes i conferències. Ha dirigit 4 tesis doctorals i nombroses tesis de màster orientades a recerca. Finalment, ha estat convidat com a ponent i ha organitzat nombrosos congressos internacionals, i ha editat llibres i revistes científiques del seu àmbit de recerca. Projectes: http://cv.uoc.edu/web/~scaballe/#Publications Grup SmartLearn: http://cv.uoc.edu/web/~scaballe