Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Salvador Climent Roca
 Professor Agregat.
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona

Salvador Climent és doctor en Filologia Romànica, en l’especialitat de Ciència Cognitiva i Llenguatge (Universitat de Barcelona, Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència), Màster en Lingüística Computacional (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona) i Llicenciat en Filologia Hispànica: Llengua (Universitat de Barcelona).


DOCÈNCIA

És professor de les següents titulacions de la UOC: Grau de  Llengua i literatura catalanes, Grau d'Antropologia i Evolució Humana (URV-UOC), Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC-UVic), Màster de Traducció especialitzada. També és Sotsdirector de Docència dels Estudis d'Arts i Humanitats.

 

RECERCA

Projectes i publicacions. [ https://sites.google.com/a/uoc.edu/scliment/home]

Grup de recerca: GRIAL [ http://grial.uab.es/]

GRIAL-UOC [ http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/grup-de-recerca-interuniversitari-en-aplicacions-linguistiques]