Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Sergi Fàbregues Feijóo
 Professor ajudant
sfabreguesfa r r o b auoc.edu
Des de l'any 2008 estic treballant com a professor ajudant als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. També formo part del grup de recerca consolidat de l’IN3 GenTIC. Sóc llicenciat i doctor en Sociologia per la UAB i tinc un Màster en Polítiques Públiques i Socials de la UPF, en col·laboració amb la Universitat Johns Hopkins.

Els meus interessos de recerca se centren en la conceptualització i avaluació de la qualitat en la recerca de mètodes mixtos i en l'ús de programari informàtic en l’anàlisi qualitativa de dades. A més, estic col·laborant des d'un punt de vista metodològic, en una varietat de projectes d'investigació centrats en el gènere i les TIC, l’ús de les TIC a les escoles, i el cohabitatge per a la gent gran. Actualment sóc editor associat del Journal of Mixed Methods Research.

Publicacions recents

Fàbregues, S., & Molina-Azorín, J. (2017). Addressing quality in mixed methods research: A review and recommendations for a future agenda. Quality and Quantity: International Journal of Methodology. DOI: 10.1007/s11135-016-0449-4.

Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez, D., & Paré, M-H. (2016). Técnicas de investigación social y educativa. Barcelona: Editorial UOC.

Sáinz, M., Meneses, J., Fàbregues, S., & López, B. (2016). Adolescents’ Gendered Portrayals of  Information and Communication Technologies Occupations. International Journal of Gender, Science and Technology 8(2), 181-201.

Sáinz, M., Meneses, J., López, B-S., & Fàbregues, S. (2016). “Gender stereotypes and attitudes towards ICT in a sample of Spanish secondary students”. Sex Roles: A Journal of Research, 74(3), 154-168.

Badia, A., Meneses, J., Fàbregues, S., & Sigalés, C. (2015). “Factores que influyen en la percepción de los profesores de los beneficios educativos de la tecnología digital”. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 21(2), art. 1.

Meneses, J., Fàbregues, S., Jacovkis, J., & Rodríguez-Gómez, D. (2014). “La introducción de las TIC en el sistema educativo español (2000-2010): Un análisis comparado de las políticas autonómicas desde una perspectiva multinivel”. Estudios sobre Educación, 27, 63-90.