Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Arts i Humanitats
Teresa Iribarren Donadeu
 Professora agregada. Directora del Màster d'Edició Digital
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
tiribarrena r r o b auoc.edu

Teresa Iribarren és Doctora per la UAB (2007). Va llicenciar-se en Filosofia i Lletres, especialitat de Filologia Catalana, el juliol de 1991, i el setembre del mateix any va iniciar la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1993 rep una beca predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia (1993-1996) que li permet iniciar la recerca entorn de les relacions entre la cultura catalana i l'anglosaxona i, paral·lelament, esdevé membre del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (Jordi Castellanos, UAB). Més endavant col·labora amb el grup de recerca The Reception of British and Irish Authors in Europe (Elinor Shaffer, University of London): són fruit d'aquesta col·laboració els capítols catalans dels llibres The Reception of James Joyce in Europe (2004) i The Reception of H.G. Wells in Europe (2005) i la col·laboració científica en l'exposició Joyce y España (2004).


El 2004 inicia la docència en patrimoni cultural a l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB, que combina amb la docència en literatura a la UAB. El 2008 publica, juntament amb I. Graña, La literatura catalana en la cruïlla (1975-2008). El 2009, quan a la UAB ja arriba a fer el doble de docència d'un titular d'universitat, decideix canviar de campus i ingressa a la Universitat Oberta de Catalunya.


Entre els seus diversos treballs sobre les interrelacions entre Catalunya i el món anglosaxó destaquen les edicions de Lectures europees (2006) i Shakespeare a Catalunya (2009) de Ramon Esquerra, així com també els estudis sobre la recepció d'autors britànics a Catalunya, en especial James Joyce, com ara «James Joyce a Catalunya (1921-1936)» (2004) i «A primeira traduçâo de Ulisses na Espanha» (2012).

A l'entorn del 2000 enceta una línia d'investigació totalment inèdita en els estudis sobre literatura catalana contemporània: per primera vegada algú contempla la influència que el cinema exercí sobre els escriptors catalans més enllà de les avantguardes històriques. Aquesta recerca culmina en la tesi doctoral «La revolució silenciosa: prosa i narrativa cinematogràfiques dels silent days» (2007), que fou reconeguda amb el Premi Extraordinari de Doctorat i el Premi Lluís Nicolau d'Olwer 2010 (IEC). De la tesi se'n deriva Literatura catalana i cinema mut (2012), que va rebre el Premi Serra d'Or de Recerca en Humanitats 2013.  

 

Actualment és professora i coordinadora de postgrau dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, on dirigeix el Màster d'Edició digital. També imparteix docència al Grau en Llengua i literatura catalanes, al Màster en Estudis Catalans i al Màster en Humanitats. És membre de l' Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, de l' Asociación Española James Joyce, de l' Anglo-Catalan Society i del col·lectiu Argumenta.

Academia.edu