Català | Español | English    AAA
Web del equipo docente e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Publicaciones / Teresa Iribarren
LLIBRES

IRIBARREN, Teresa; GASSOL, Olívia; AIBAR, Eduard (ed.) (2014) Cultura i tecnologia: els reptes de la producció cultural en l’era digital , Lleida: Punctum.


IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2012) Literatura catalana i cinema mut , Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. ISBN 978-84-9883-535-9


IRIBARREN I DONADEU, Teresa; ŠKRABEC, Simona (Ed.) (2012) Constel·lacions variables. Literatura en la societat de la informació, Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-981-0

ESQUERRA, Ramon (2009) Shakespeare a Catalunya, edició i introducció de Teresa IRIBARREN i DONADEU, Berga/Manresa: L’Albí&Faig.


GRAÑA, Isabel; IRIBARREN, Teresa (coord.) (2008) La literatura catalana en la cruïlla (1975-2008), Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, Argumenta 8.


ESQUERRA, Ramon (2006) Lectures europees, edició i pròleg de Teresa IRIBARREN i DONADEU, Berga/Manresa: L’Albí&Faig.


ORS, Eugeni d’ (1994) Papers anteriors al Glosari, Jordi CASTELLANOS, (ed., amb la col·laboració de Teresa IRIBARREN i Magda ALEMANY), Barcelona: Quaderns Crema.ARTICLES


IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2014) «La recepció de Virginia Woolf fins a la guerra»Quaderns. Revista de traducció, 21, p (en premsa). eISSN 2014-9735; ISNN 1138-5790.

OLIVER, Antoni; COLL-FLORIT, Marta; IRIBARREN, Teresa; CLIMENT, Salvador (2014) «InLéctor: enhanced bilingual e-books for language learning », International Journal on Advances in Education Research, v.1, 2, p. 64-78. ISSN 2340-2504.
IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2012) «La primera traducció de l’Ulisses a Espanya», Scientia Traductionis, 12, p. 342-363. eISSN 1980-4237.

IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2012) «El traductor literari a l’era digital», Visat, 14. ISSN 2014-5624.


IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2011-2012) «James Joyce in Catalonia at the End of the 20th Century: High Culture and Popular Culture», Papers on Joyce, 17-18, p. 35-52. ISSN 1135-0504.

 

IRIBARREN I DONADEU, Teresa: RADIGALES, Jaume (2011) «La caritat al cinema: la mirada social de Charles Chaplin», Anuari Verdaguer, 19, p.291-306. ISSN 1130-202X.


IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2011) «La recepció de Lawrence a la Barcelona de preguerra», Journal of Catalan Studies, p. 110-128. ISSN 1139-0271.IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2011) «El primer discurs català d’acreditació artística del cinema. Alexandre Plana i la campanya cinematogràfica de La Publicidad (1920)», Els Marges, 95, p. 20-49.

GASSOL I BELLET, Olívia; IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2010) «Correspondència a l’entorn de Shakespeare a Catalunya (1937), de Ramon Esquerra», Els Marges, 92, p. 84-100.

IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2010) «La recuperació de l’humanista Ramon Esquerra», Revista de Catalunya, 259, març, p. 3-8.

___ (2008) «La primera edició d’El doctor Rip: traces cinematogràfiques», Indesinenter. Anuari Espriu, 3, p.71-98.

___ (2008) «De cine: la intelligentsia catalana reverencia Hollywood a l’època daurada del cinema mut» , Els Marges, 86, p. 21-40.

___ (2008) «L’obra assagística de Ramon Xuriguera», Urc, 23, p. 59-65.

___ (2006) «Ramon Esquerra i el cinema soviètic», Faig Arts, 45-46, hivern 2005-tardor 2006, p. 13-16.

___ (2006) «Forjar Esteves», Serra d’Or, 553 (gener), p. 35-37.

___ (2005) «El plagi a l’època de la seva reproducció tècnica», El Contemporani, 31-32, (gener-desembre), p. 6-7.

___ (2005) «Un model d’aplicació d’ECTS en grups nombrosos».

___ (2004) «Josep Millàs-Raurell, pioner en la recepció creativa de James Joyce», El Contemporani, 30 (juliol-desembre), p. 48-52.

___ (2004) «Entre elogis i burles. Catalunya», El Periódico, 10 de juny, p. IV.

___ (2004) «Josep Pla i James Joyce, o el diàleg entre gegants», Serra d’Or, 534 (juny), p. 47-50.

___ (2004) «James Joyce a Catalunya (1921-1936)», Els Marges, 72 (hivern), p. 21-44.

___ (2003) «Ramon Esquerra o l’”altra” modernitat», Quaderns de Vallençana, 1 (juny), p. 82-91.

___ (2003) «Planeta Conrad», El Contemporani, 27 (gener-juny), p. 31-35.

___ (1999) «Carner i la seva Alícia», El Pou de Lletres, 11-12 (tardor-hivern), p. 84-88.

___ (1997) «L’impossible paradís terrenal», El Pou de Lletres, 6 (estiu), p. 28.

___ (1996) «L’escriptor que mai no ho va ser», El Pou de Lletres, 3 (tardor), p. 46.

 

CAPÍTOLS DE LLIBRE

___ (2014) «Notes sobre el conte en llengua anglesa a Catalunya durant la República», dins Campillo, Maria, Aulet, Jaume (Ed.) II Simposi Internacional Pere Calders i el seu temps, Lleida: Punctum, p. (en premsa)


CLUA I FAINÉ, Montserrat; IRIBARREN, Teresa (2014) «Antropología y literatura: El exilio catalán en México», dins AADD,  Periferias, fronteras y diálogos. Actas del XIII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, p. 2338- 2361. ISBN: 978-84-697-0505-6.

 

IRIBARREN, Teresa (2014) «Literatura i migració digital», dins IRIBARREN, Teresa; GASSOL, Olívia; AIBAR, Eduard (ed.) Cultura i tecnologia: els reptes de la producció cultural en l’era digital. Lleida: Punctum, p. 13-26. ISBN: 978-84-941987-4-8. Dipòsit legal: L 1034-2014

 

IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2013) «Dickens i el cinema», dins Coll-vinent, Sílvia; Ortín, Marcel (Ed.) Dickens en la cultura catalana. La recepció i les traduccions, Lleida: Punctum, p.47-62. ISBN: 978-84-941987-0-0

  

CAMPS, Josep; DELGADO, Josep-Francesc; FAURA, Neus; IRIBARREN, Teresa, SOLÉ I CAMARDONS, Jordi (2012) «La didàctica de la llengua i de la literatura», dins CASALS, Daniel; FOGUET, Francesc (Curadors) La llengua i la literatura catalanes a les aules del segle XXI, Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura (IEC), Universitat Autònoma de Barcelona, p. 115-149. ISBN (IEC): 978-84-9965-124-8; ISBN (UAB): 978-84-939674-2-0. Dipòsit legal:

 

IRIBARREN I DONADEU, Teresa; ŠKRABEC, Simona (2012) «Introducció», dins IRIBARREN I DONADEU, Teresa; ŠKRABEC, Simona (Ed.) Constel·lacions variables. Literatura en la societat de la informació, Barcelona: Editorial UOC, p. 11-21. ISBN: 978-84-9788-981-0

 

IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2012) «Breu crònica de l’edició del bestseller Oliver Jeffers a Andana Editorial», dins IRIBARREN I DONADEU, Teresa; ŠKRABEC, Simona (Ed.) Constel·lacions variables. Literatura en la societat de la informació, Barcelona: Editorial UOC, p. 207-224. ISBN: 978-84-9788-981-0

 

Martínez-Robles, David i Iribarren i Donadeu, Teresa (2012) «Antonio Ramos  i els orígens del cinema a la Xina», dins QUINTANA, Angel i PONS, Jordi (Ed.) La construcció de l’actualitat en els cinema dels orígens, Girona: Museu del Cinema i Ajuntament de Girona, p. 307-311. ISBN: 978-84-8496-174-1. Dipòsit legal: GI-463-2012


IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2011) «La primera traducció catalana de l’ Ulisses (1966) de James Joyce, de Joan Francesc Vidal Jové». III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. La traducció i el món editorial català de la postguerra; Lleida: Punctum, p. 81-94. ISBN: 978-84-937371-9-1


___ (2011) «Literatura i cinema: notes sobre l’adaptació cinematogràfica (1930-1936)», dins DD.AA. Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Lleida, 2009. Volum II; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 397-405.


LÁZARO LAFUENTE, Alberto; IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2010) «Shedding Light on the Mystery of the First Catalan Ulysses: The Joycean Letters of J.F. Vidal Jové», dins DD.AA. New Perspectives on James Joyce. Ignatius Loyola, make haste to help me!, Bilbao: Deusto University Press, p. 149-155.


IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2009) «Shakespeare en temps de guerra i revolució», dins ESQUERRA, Ramon, Shakespeare a Catalunya, edició i introducció de Teresa IRIBARREN i DONADEU, Berga/Manresa: L’Albí&Faig, p. 53-62.


___ (2009) «Els personatges femenins de Francesc Trabal», dins CASSANY, Enric (curador), Gènere i modernitat a la literatura catalana contemporània, Lleida: Punctum/GELCC, p. 79-91.


GRAÑA, Isabel; IRIBARREN, Teresa (2008) «Presentació», dins GRAÑA, Isabel; IRIBARREN, Teresa (coord.), La literatura catalana en la cruïlla (1975-2008), Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, Argumenta 8, p. 7-22.


IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2008) «L’aterratge del cinematògraf a la galàxia Gutenberg catalana», dins AADD, Cinema i modernitat, Girona: Museu del Cinema/Ajuntament de Girona, p. 131-140.


--- (2007) «Pla i el cinema expressionista alemany», dins PONS, Arnau i SKRAVEC, Simona (curadors), Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, vol. I, Barcelona: Institut Ramon Llull, p. 210-211.


___ (2007) «La magnitud del magnetisme de Maurois», dins AADD, La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània, Lleida: Punctum & GELCC, p. 377-387.


___ (2007) «Literatura i turisme: Hores angleses de Ferran Soldevila», dins AADD, Diaris i dietaris, Alacant/València: Denes, p. 241- 251.


___ (2007) «Jordana, Cèsar August. Els tres cavallets (1933)», dins Mònica BARÓ et al. (Coord.), El patrimoni de la imaginació: Llibres d’ahir per a lectors d’avui, Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics, p. 126-130.


___ (2006) «Ramon Esquerra», dins Ramon Esquerra, Lectures europees, Berga/Manresa: L’Albí & Faig, p. 13-34.

 
___ (2006) «Esquers emocionals i lúdics per a alumnes googlecèntrics», dins AADD, 4rt Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, Barcelona: IV Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, p. 67.


___ (2005) «An Approximation of H.G. Wells’s Impact on Catalonia», dins Patrick PARRINDER and John S. PARTINGTON (Eds.), The Reception of H.G. Wells in Europe, London/New York: Thoemmes Continuum, p. 222-235.


___ (2004) «The Reception of James Joyce in Catalonia» , dins Geert LERNOUT (Ed.), The Reception of James Joyce in Europe, London/New York: Thoemmes Continuum, p. 445-454. 


RESSENYES
  


IRIBARREN i DONADEU, Teresa (2014) «Franquesa Gòdia, Montserrat. La Fundació Bernat Metge, una obra de país (1923-1938). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, 293 p. », Quaderns. Revista de traducció, 21, p. 292-294. eISSN 2014-9735; ISNN 1138-5790.


___ (2014) «Full de ruta per a la narrativa angladiana», Caràcters, 66, p. 39. ISSN: 1132-7820


___ (2013) «Ramon Xuriguera (2012) Els Astruc, pròleg i edició de Josep Camps Arbós. Valls: Cossetània, Biblioteca de Tots Colors, 7», Revista de Catalunya, 282, p.181-183. ISSN 0213-5876
___ (2011) «Sílvia Coll-Vinent. G.K. Chesterton a Catalunya i altres estudis sobre una certa anglofília (1916-1938)», Els Marges, 94, p. 119-121.


___ (2008) «Neus Real Mercadal. Dona i literatura a la Catalunya de preguerra», Estudis Romànics, 30, p. 488-491.


___ (2007) «Mireia Sopena. Editar la memòria. L’etapa resistent de Pòrtic (1963-1976)» , Els Marges, 83, p. 121-122.


___ (2000) «Joan M. Minguet Batllori. Cinema, modernitat i avantguarda (1920-1936)», Els Marges, 68, p. 124-126.


___ (2000) «Jaime Bayly. Yo amo a mi mami», El Pou de Lletres, 15-16 (estiu), p. 94-96.


___ (2000) «John Irving. Una dona difícil», El Pou de Lletres, 15-16 (estiu), p. 98-100.


___ (1999) «Herman Melville. Les Encantades. Jimmy Rose. El violinista», El Pou de Lletres, 13-14 (primavera-estiu), p. 98-99.COL·LABORACIONS EN LLIBRE

 

BACARDÍ, Montserrat; GODAYOL, Pilar (Dir.) (2011) Diccionari de traductors , Vic: Eumo / Universitat Autònoma de Barcelona /Universitat de les Illes Balears / Universitat Jaume I / Universitat de Vic.


BROCH, Àlex (Dir.) (2008) Diccionari de la literatura catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana.


BOU, Enric (Dir.) (2000) Nou Diccionari 62 de la literatura catalana, Barcelona: Edicions 62.


MATERIAL DOCENT


IRIBARREN I DONADEU, Teresa (2010) «Introducció», a ÍDEM, Narrativa catalana actual. Documents de lectura, Barcelona: Fundació UOC, p. 5-19.


___ (2010) Narrativa catalana actual. Documents de lectura, Barcelona: Fundació UOC.


___ (2009) «Introducció», a ÍDEM, Poesia catalana actual. Documents de lectura, Barcelona: Fundació UOC, p. 5-19.

___ (2009) Poesia catalana actual. Documents de lectura, Barcelona: Fundació UOC.