Catal | Espaol | English    AAA
Web del equipo docente e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currculum Vitae
Estudis d'Informtica Multimedia i Telecomunicaci
Xavi Vilajosana Guillen
 Catedrtico
xvilajosanaa r r o b auoc.edu
Grupo de investigación:

Enlace a mi web personal