logo_wok_credits
logo_UOC

Wok!
[Març 2012]
Número [65]
Butlletí periòdic de la Universitat Oberta de Catalunya


Edició:
Àrea de Comunicació

Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
Tel. 93 253 23 00fotoSeu fotoMapa
Vegeu el mapa »

Telèfon d'informació de la UOC:
902 141 141

Redacció en cap:
Arnau Cillero

Redacció:
Toni Espadas (Biblioteca); Laura Castillo, Emma Pedrol i Gemma Ortiga (Servei a l'Estudiant); Adolfo Revuelta (Alumni); Guida Fullana (Campus per la Pau); diversos col·laboradors externs, i tot l'equip de l'Àrea de Comunicació.

Disseny:
Elogia

Maquetació i producció:
Aplicacions i Processos

Revisió lingüística:
Servei Lingüístic